Каталог матеріалів

Урок №31 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо числа.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 31

Тема. Порівнюємо числа

Мета: формувати поняття про число 8, про спосіб порівняння чисел на основі їхнього розташування на числовому промені; актуалізувати поняття «більше», «менше», «стільки ж»; закріпити знання складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7; формувати вміння складати приклади на додавання та віднімання за складом числа; розвивати логічне мислення, увагу, графічні навички; виховувати старанність, товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує поняття про число 8; «більше», «менше», «стільки ж»; вміє порівнювати числа на основі їхнього розташування на числовому промені; складати приклади на додавання та віднімання за складом числа.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6. Порядкова лічба від 1 до 10, від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 8. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Математичний диктант.

Слайд 9-10. Математичний диктант. .

Актуалізація прямої та зворотної лічби, поняття про більші та менші числа.

Слайд 11. Завдання 1. Обведи числа, які розташовані не на своїх місцях.

Слайд 12. Завдання 2. У першому рядку хотіли підкреслити числа, менші ніж 8; у другому рядку — більші за 5, але менші ніж 8. Чи правильно це зроблено? Виправ помилки.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення вміння порівнювати числа на основі їх розташування на числовому промені.

Слайд 13. Завдання 3. Порівняй числа.

Закріплення понять істинної та хибної нерівностей.

Слайд 14. Завдання 4. Прочитай числа в кожній нерівності. Що ти про ці числа знаєш? Що цікаве можна помітити в першому; в другому стовпчиках? Зроби висновки.

Закріплення складу чисел 2-7.

Слайд 15. Завдання 5. З'ясуй, скільки точок «сховалося» за кожним аркушем.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Формування вмінь складати по дві рівності на додавання і віднімання за малюнком.

Слайд 17. Завдання 6. Упізнай число за його складом. Розглянь, як склали рівності на додавання та віднімання. Доповни істинні рівності.

Слайд 18. Завдання 7. Попрацюйте із кісточками доміно.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 19. Завдання 8. Чарівниця перетворила цифри на букви. Склади рівності за схемою.

Слайд 20. Завдання 9. Температура тіла людини менша від температури тіла голуба, але більша за температуру тіла слона. У кого температура тіла найнижча? Що позначає кожний відрізок?

Слайд 21. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 22. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23-24. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Перегляд відео «Склад числа 8» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 25. Перегляд відео «Склад числа 8» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.34)

1) Актуалізація прямої та зворотної лічби, поняття про більші та менші числа.

Слайд 27. Завдання 1. У першому рядку хотіли підкреслити числа, менші ніж 8; у другому рядку — більші за 5, але менші ніж 8. Чи правильно це зроблено? Виправ помилки.

2) Закріплення вміння порівнювати числа на основі їх розташування на числовому промені.

Слайд 28. Завдання 2. Порівняй числа.

3) Закріплення складу чисел 2-7.

Слайд 29. Завдання 3. Скільки точок «сховалося» за кожним аркушем.

Слайд 30. Завдання 4. Попрацюйте із математичними матеріалами.

Слайд 31. Завдання 5. Згадай склад чисел. Склади рівності на додавання; віднімання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 34. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

18.10.2023 в 23:03
Завантажила файл , а від не відкривається. Чому?
Адміністратор Галина
20.10.2023 в 11:37
Доброго часу доби. З приводу Вашого питання існує детальна інструкція: Відкриваємо завантажені файли - https://vsimpptx.com/faqs/u-mene-probelemi-iz-vidkrittyam-fajliv