Каталог матеріалів

Урок №30 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число і цифру 8.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 30

Тема. Вивчаємо число і цифру 8

Мета: формувати поняття про число 8; учити співвідносити число предметів і цифру 8, писати цифру 8; ознайомити учнів зі способом утворення числа 8, з місцем числа 8 у натуральному ряді; учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2–7; учити визначати істинні та хибні нерівності, доводити свою думку; розвивати логічне мислення учнів, графічні навички; виховувати старанність, товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує знання про число 8; вміє співвідносити число предметів і цифру 8, писати цифру 8; знає спосіб утворення числа 8, з місцем числа 8 у натуральному ряді; вміє складати рівності на додавання на основі складу чисел 2–7; вміє визначати істинні та хибні нерівності.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6-7. Порядкова лічба від 1 до 10, від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 9. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усна лічба.

Слайд 10-11. Усна лічба.

Актуалізація вмінь порівнювати числа.

Слайд 12. Завдання 1. Чи правильно підкреслено числа, які менші від 7?

Актуалізація способу додавання та віднімання числа 1.

Слайд 13. Завдання 2. Знайди значення виразів за числовим рядом, поданим у завданні 1.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Формування поняття про число 8. Позначення числа 8 цифрою.

Слайд 14-15. Завдання 3. Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників і кругів на малюнку? Визначення місця числа 7 у натуральному ряді. Способи одержання числа 7. Числовий промінь.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Співвіднесення цифри та числа об’єктів.

Слайд 17. Завдання 4. Перевір, чи правильно позначено цифрами кількість елементів у кожній множині.

Слайд 18. Завдання 5. Скільки горіхів має покласти білочка в кожну купку, щоб горіхів було по 8?

Закріплення розуміння сутності додавання та віднімання.

Слайд 19. Завдання 6. Попрацюйте з геометричними фігурами.

Формування вміння зображати схематично ситуації, що відповідають арифметичним діям додавання та віднімання.

Слайд 20. Завдання 7. Добери схему та вираз до малюнка.

Закріплення знань про склад чисел 3-7.

Слайд 21. Завдання 8. Запиши склад чисел.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 23. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 24. Методика написання цифри 8. Розгляньте рукописну цифру 8. З яких елементів вона складається? Пропишіть цифру 8 у повітрі.

Слайд 25-26. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Перегляд відео «Число і цифра 8» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 27. Перегляд відео «Число і цифра 8» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 28. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.33)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 29. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Формування поняття про число 8. Позначення числа 8 цифрою.

Слайд 30. Завдання 2. Що можна сказати про кількість кругів, трикутників і чотирикутників на малюнку?

Слайд 31. Завдання 2. Способи одержання числа 8. Числовий промінь.

3) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 32. Завдання 3. Попрацюйте із математичними матеріалами.

4) Розвиток логічного мислення.

Слайд 33. Завдання 4. Знайди хибні нерівності. У чому помилка?

5) Формування вміння зображати схематично ситуації, що відповідають арифметичним діям додавання та віднімання.

Слайд 34. Завдання 5. Доберіть до малюнка схему та вираз.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 37. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні