Каталог матеріалів

Урок №29 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Повторюємо числа 1–7.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 29

Тема. Порівнюємо числа 1-7

Мета: актуалізувати знання про числа 1–7 (способи їхнього утворення, розташування у натуральному ряді, склад чисел); закріпити вміння каліграфічно писати цифри 1–7; формувати вміння зображувати зміст арифметичних дій схематично, визначати істинні та хибні рівності; розвивати логічне мислення, мовлення та графічні навички учнів; стимулювати цікавість до історичної та культурної спадщини нашої країни; виховувати старанність, товариськість, щедрість, любов до рідного краю.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує знання про числа 1–7 (способи їхнього утворення, розташування у натуральному ряді, склад чисел); вміє каліграфічно писати цифри 1–7; зображувати зміст арифметичних дій схематично, визначати істинні та хибні рівності.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, громадянська та історична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Дай мені 5!».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 8-9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 10. Порядкова лічба від 1 до 10 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 11. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

Актуалізація уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання.

Слайд 15. Завдання 1. Обведи пари, в яких перше число більше за друге.

Слайд 16. Завдання 2. Назви числа, які…

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь та навичок.

Формування вміння складати рівності за предметними множинами.

Слайд 17-19. Завдання 3. Розбий множину на дві підмножини за трьома ознаками. Склади до кожного малюнка можливі рівності.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Формування вмінь добирати схему та вираз до ситуації об’єднання або вилучення.

Слайд 21. Завдання 4. Добери до малюнка схему та вираз.

Слайд 22. Завдання 5. Перевір, яка дівчинка правильно показала на схемі, скільки всього тварин паслося на лузі.

Слайд 23. Завдання 6. Бабуся зірвала з дерева 7 груш. 4 груші бабуся віддала онукові. Перевір, хто із хлопчиків правильно показав на схемі, скільки груш залишилося у бабусі.

Формування вмінь додавати і віднімати число 1.

Слайд 24. Завдання 7. Знайди помилки в роботі Сергійка. Що він переплутав? Виправ помилки.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 25. Завдання 8. Уляна старша за Аліну, але молодша, ніж Оля. Котра з дівчаток найстарша? наймолодша? Вибери відповідні схеми.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 27. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 28-29. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Додавання в межах 7» від Нової Школи.

Слайд 30. Перегляд відео «Додавання в межах 7» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 31. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.32)

1) Формування вміння складати рівності за предметними множинами.

Слайд 32-34. Завдання 1. Розбий фігури на дві групи за трьома ознаками. Склади можливі рівності та нерівності.

2) Формування вмінь добирати схему та вираз до ситуації об’єднання або вилучення.

Слайд 35. Завдання 2. Добери до малюнка схему та вираз.

Слайд 36. Завдання 3. Завдання 3. У Сашка 7 цукерок. Він дав товаришеві 3 цукерки. Скільки цукерок залишилося у Сашка? Перевір, хто із дітей правильно склав схему для відповіді на запитання.

3) Актуалізація вмінь додавати і віднімати число 1.

Слайд 37. Завдання 4. Знайди хибні рівності. Як виправити помилки?

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 38. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 39-40. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 41. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні