Каталог матеріалів

Урок №28 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо склад числа 7.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 28

Тема. Досліджуємо склад числа 7

Мета: формувати поняття про склад числа 7; учити подавати число 7 у вигляді суми двох доданків; формувати уявлення про сутність додавання та віднімання, уміння користуватися знаками додавання та віднімання, термінами (вираз, значення виразу, рівність, нерівність; істинна нерівність, хибна нерівність); учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6; провести підготовчу роботу щодо ознайомлення з переставним законом додавання та взаємозв’язку дій додавання та віднімання під час складання до схем рівностей на додавання та віднімання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати старанність, товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує поняття про склад числа 7; вміє подавати число 7 у вигляді суми двох доданків; має уявлення про сутність додавання та віднімання, вміє користуватися знаками додавання та віднімання, термінами (вираз, значення виразу, рівність, нерівність; істинна нерівність, хибна нерівність); вміє складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6;

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6-7. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 9. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 10-11. Усне опитування.

3 . Математичний диктант.

Слайд 11-12. Математичний диктант.

Актуалізація уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання.

Слайд 13. Завдання 1. До кожної схеми доберіть вираз. Усно знайди значення виразів.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі складом числа 7. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки».

Слайд 14. Завдання 2. Попрацюйте із геометричними фігурами. Дослідіть склад числа 7. Заповніть таблицю. Складіть відповідні рівності на додавання.

Первинне закріплення складу числа 7.

Слайд 15-19. Завдання 3. Скільки намистин треба донизати, щоб їх стало по 7? Домалюйте їх.

Слайд 20. Завдання 4. Обведіть лінією кісточки доміно, які показують склад числа 7.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Закріплення розуміння складу числа 7.

Слайд 22. Завдання 5. Поясніть, як склали вирази за схемами. Складіть інші вирази. Знайди значення всіх виразів.

Закріплення порівняння чисел на основі їх розташування на числовому промені.

Слайд 23. Завдання 6. Які нерівності істинні? Які хибні? Перетвори хибні нерівності на істинні.

Формування вмінь додавати і віднімати число 1.

Слайд 24. Завдання 7. Згадайте, що означає «додати 1»; «відняти 1». Знайдіть значення виразів.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 25. Завдання 8. Сосна вища від берези, береза нижча за ялину. Що нижче — сосна чи ялина? Поясни, що позначають відрізки.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 27. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 28-29. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Склад числа 7» від Нової Школи.

Слайд 30. Перегляд відео «Склад числа 7» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 31. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.31)

1) Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 32. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

2) Практична робота з математичними матеріалами і таблицею «Склад числа 7».

Слайд 33. Завдання 2. Викладіть 7 кружків. Переміщуючи кружки зліва направо, досліди склад числа 7. Склади рівності на додавання.

3) Закріплення знання складу числа 7.

Слайд 34. Завдання 3. З’ясуйте, які кісточки доміно показують склад числа 7. Складіть відповідні рівності.

Слайд 35. Завдання 4. Поясніть, як склали вирази за схемами. Склади інші вирази. Знайди значення всіх виразів.

4) Актуалізація вмінь додавати і віднімати число 1.

Слайд 36. Завдання 5. Завдання 5. Згадайте, що означає «додати 1»; «відняти 1». Знайдіть значення виразів, користуючись числовим променем.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 37. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 39. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні