Каталог матеріалів

Урок №27 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо числа. Неправильні (хибні), нерівності.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 27

Тема. Порівнюємо числа

Мета: формувати поняття про число 7, про спосіб порівняння чисел на основі розташування чисел на числовому промені (порядку слідування чисел у натуральному ряді); формувати уявлення про сутність додавання та віднімання, вміння користуватися знаками додавання та віднімання, термінами (вираз, значення виразу); формувати вміння додавати і віднімати число 1 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді; учити виконувати додавання та віднімання на числовому промені; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати старанність, товариськість, естетичний смак.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує знання про спосіб виконання арифметичних дій (додавання та віднімання — за числовим променем); знає склад чисел 3, 4, 5, 6, способи утворення попереднього та наступного чисел, використовуючи числовий промінь.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6. Порядкова лічба від 1 до 1. (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 8. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Математичний диктант.

Слайд 9-10. Математичний диктант.

3 . Актуалізація прямої та зворотньої лічби.

Слайд 11. Завдання 1. З'ясуйте, які числа розташовані не на своїх місцях.

Актуалізація понять «більше», «менше», «стільки ж».

Слайд 12. Завдання 2. Знайдіть неправильні (хибні) нерівності. Виправте помилки. Порівняйте числа.

 

Слайд 13-15. Завдання 3. За якими ознаками множину фігур розподілено на підмножини? Порівняйте підмножини за кількістю елементів. Яке ще завдання можна виконати за малюнками?

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення складу чисел.

Слайд 17. Завдання 4. Запишіть склади чисел. Складіть відповідні рівності.

Закріплення уявлень про арифметичні дії додавання і віднімання.

Слайд 18. Завдання 5. Прокоментуйте кожний малюнок. Доберіть до нього схему та вираз.

Закріплення додавання і віднімання числа 1.

Слайд 19. Завдання 6. Допоможіть Білосніжці дібрати до кожного виразу його значення.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 22-23. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Порівняння чисел в межах 7» від Нової Школи.

Слайд 24. Перегляд відео «Порівняння чисел в межах 7» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.30)

1) Закріплення вмінь порівнювати числа в межах 7.

Слайд 26. Завдання 1. Знайдіть неправильні (хибні) нерівності. У чому помилка?

2) Актуалізація уявлення про сутність додавання і віднімання.

Слайд 27-29. Завдання 2. З'ясуйте, за якими ознаками фігури розбито на групи. Порівняйте групи фігур за кількістю елементів. Яке ще завдання можна виконати за малюнками?

Слайд 30. Завдання 3. Прокоментуйте кожний малюнок. Доберіть до нього схему та вираз.

3) Формування вмінь додавати і віднімати числа на числовому промені.

Слайд 31. Завдання 4. Виконай дії за числовим променем.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 34. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні