Каталог матеріалів

Урок №26 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число і цифру 7. +1 → наступне число, –1 → попереднє число.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 26

Тема. Вивчаємо число і цифру 7. Наступне та попереднє числа

Мета: ознайомити учнів із прийомом додавання та віднімання числа 1 на основі порядку числа в натуральному ряді; формувати поняття про число 7; учити співвідносити число предметів і цифру 7, писати цифру 7; ознайомити учнів зі способом утворення числа 7, з місцем числа 7 у натуральному ряді; учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6; учити виконувати додавання та віднімання на числовому промені; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє додавати та віднімати числа 1 на основі порядку числа в натуральному ряді; співвідносить число предметів і цифру 7, вміє писати цифру 7; знайомиться зі способом утворення числа 7, з місцем числа 7 у натуральному ряді; складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6; виконувати додавання та віднімання на числовому промені.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 10. Порядкова лічба від 1 до 10 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 11. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

3 . Практична робота з математичним матеріалами «Числа та кружки».

Слайд 14. Завдання 1. Попрацюйте з геометричними фігурами (див.конспект).

Актуалізація прямої та зворотньої лічби, лічби в заданих межах.

Слайд 15. Завдання 2. У числовому ряді вставте пропущені числа. Підкресліть однією рискою числа, менші від 6, двома рисками - більші за 6.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом додавання і віднімання числа 1.

Слайд 16-17. Завдання 3. Як одержати наступне число? Попереднє число? Усно складіть рівності за числовим променем.

Слайд 18. Завдання 4. Запишіть до чисел наступні; попередні. Знайдіть значення виразів.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

Формування поняття про число 7. Позначення числа 7 цифрою.

Слайд 20. Завдання 5. Скільки трикутників; чотирикутників; кругів? Друкована та письмова цифра 7.

Слайд 21. Завдання 6. Визначення місця числа 7 у натуральному ряді. Способи одержання числа 7. Числовий промінь.

Співвіднесення цифри та числа об’єктів.

Слайд 22. Завдання 6. Полічіть кількість точок на кісточці доміно. З'єднайте кісточку з відповідним числом. Доберіть до числа відповідну кількість фігур.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 23. Завдання 7. У Китаї людей мешкає більше, ніж в Індії. В Індії мешкає більше, ніж в Україні. У якій країні мешкає найбільше людей? Поясніть, що позначає кожний відрізок.

Слайд 24. Рухлива вправа.

Методика написання цифри 7.

Слайд 25. Методика написання цифри 7. Розгляньте рукописну цифру 7. З яких елементів вона складається? Пропишіть цифру 7 у повітрі.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 26. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 27-28. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Число і цифра 7» від Нової Школи.

Слайд 29. Перегляд відео «Число і цифра 7» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 30. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.29)

1) Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 31. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

2) Закріплення способу додавання або віднімання числа 1.

Слайд 32. Завдання 2. Як одержати наступне число? Попереднє число? Усно складіть рівності за числовим променем.

Завдання 3. Формування уявлення про число 7. Позначення числа 7 цифрою.

Слайд 33. Завдання 3. Скільки трикутників; чотирикутників; кругів? Друкована та письмова цифра 7.

Слайд 34. Завдання 3. Способи одержання числа 7. Числовий промінь.

3) Співвіднесення цифри та числа об’єктів.

Слайд 35. Завдання 4. Попрацюйте з математичними матеріалами.

4) Формування вміння добирати малюнок до схеми.

Слайд 36. Завдання 5. Доберіть малюнок до схеми.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 37. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 39. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні