Каталог матеріалів

Урок №25 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо в межах 6.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 25

Тема. Додаємо і віднімаємо в межах 6

Мета: закріпити вміння додавати та віднімати у межах 6 різними способами на основі знання складу чисел або за числовим променем; учити користуватися знаками додавання і віднімання, термінами «вираз», «значення виразу»; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє додавати та віднімати у межах 6 різними способами на основі знання складу чисел або за числовим променем; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами «вираз», «значення виразу».

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 8-9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 10. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Математичний диктант.

Слайд 12-14. Математичний диктант.

3 . Усне опитування.

Слайд 15. Усне опитування.

Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 16. Завдання 1. Попрацюйте з геометричними фігурами (див. конспект).

Слайд 17-18. Завдання 2. До кожної схеми доберіть вираз. Знайдіть значення виразів.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Формування вмінь складати дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання за малюнком.

Слайд 19-21. Завдання 3. Завдання 3. За якою ознакою множину розподілено на підмножини в кожному випадку? Запишіть рівності за малюнками.

Формування вмінь виконувати додавання і віднімання на числовому промені.

Слайд 22. Завдання 4. Завдання 4. Знайдіть значення виразів, користуючись числовим променем.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Формування вмінь зображати на схемах ситуації, які відповідають об’єднанню або вилученню.

Слайд 24. Завдання 5. До кожного малюнка доберіть схему. Поясніть свій вибір. Запишіть відповідні рівності.

Формування складати вираз до ситуації за малюнком.

Слайд 25. Завдання 6. Кіт Мурчик спочатку грався з 5 мишками, потім долучилася ще 1. Позначте кожну мишку кругом або відрізком і виконайте малюнок відповідно до ситуації. Покажіть дужкою всіх мишок. Запишіть вираз.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 26. Завдання 7. Гніздо перепілки може вміститися в гнізді ворони, а гніздо ворони — в гнізді орла. У кого з птахів гніздо найбільше? Як ви вважаєте, що позначає кожний відрізок?

Слайд 27. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 28. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 29-30. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Порівняння кількості об'єктів в межах 6» від Нової Школи.

Слайд 31. Перегляд відео «Додавання і віднімання в межах 6» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 32. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.28)

1) Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 33. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Формування вмінь складати дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання за малюнком.

Слайд 34. Завдання 2. Прочитайте рівності в першому стовпчику. Поясніть, як їх склали. Відновіть рівності до решти кісточок доміно.

3) Формування вмінь виконувати додавання і віднімання на числовому промені.

Слайд 35. Завдання 3. Знайдіть значення виразів, користуючись числовим променем.

4) Формування вмінь зображати на схемах ситуації, які відповідають об’єднанню або вилученню.

Слайд 36. Завдання 4. Доберіть схему до кожного малюнка. Поясніть свій вибір.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 37. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38-39. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 40. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні