Каталог матеріалів

Урок №24 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо за числовим променем.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 24

Тема. Додаємо і віднімаємо за числовим променем

Мета: пояснити учням спосіб виконання арифметичних дій (додавання та віднімання — за числовим променем); повторити склад чисел 3, 4, 5, 6, способи утворення попереднього та наступного чисел, використовуючи числовий промінь; розвивати уважність, спостережливість, логічне мислення, мовлення учнів, уміння оперувати математичними термінами; виховувати старанність, дбайливе ставлення до природи.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує знання про спосіб виконання арифметичних дій (додавання та віднімання — за числовим променем); знає склад чисел 3, 4, 5, 6, способи утворення попереднього та наступного чисел, використовуючи числовий промінь.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 10-11. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 12. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 13. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 14-17. Усне опитування.

3 . Актуалізація складу чисел 4, 5, 6.

Слайд 18. Завдання 1. Упізнайте числа за їх складом. Запишіть числа. Усно знайдіть значення виразів.

Актуалізація способу отримання наступного або попереднього числа до даного.

Слайд 19. Завдання 2. Встав пропущені числа. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 20. Завдання 3. Як одержати наступне число. Що означає додати 1? Знайдіть значення виразів, користуючись числовим променем.

Слайд 20. Завдання 4. Як одержати попереднє число. Що означає відняти 1? Знайдіть значення виразів, користуючись числовим променем.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з додаванням і відніманням на числовому промені.

Слайд 23. Завдання 5. Виконайте дії зі стрілками. Зіставте результати. Що цікаве можна помітити? Знайди значення виразів.

Слайд 24. Завдання 6. Знайдіть значення, користуючись числовим променем.

Закріплення конкретного змісту арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 25. Завдання 7. Доповніть схеми. Доберіть вираз до кожної схеми, усно знайдіть його значення.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 26. Завдання 8. Визначіть, яка фігура на кожному малюнку «зайва».

Слайд 27. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 28. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 29-30. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Порівняння кількості об'єктів в межах 6» від Нової Школи.

Слайд 31. Перегляд відео «Порівняння кількості об'єктів в межах 6» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 32. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.27)

1) Актуалізація способу отримання наступного або попереднього числа до даного.

Слайд 33. Завдання 1. Розгляньте числовий промінь. Дослідіть, як одержати наступне число; попереднє число. Складіть відповідні вирази, знайдіть їх значення.

2) Актуалізація додавання і віднімання на числовому промені.

Слайд 34. Завдання 2. З яких чисел складається число 2? Розгляньте, як можна додати 2. Знайдіть значення виразів.

Слайд 35. Завдання 3. Знайдіть значення виразів, користуючись числовим променем.

3) Закріплення конкретного змісту арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 36. Завдання 4. До кожної схеми доберіть вираз, усно знайдіть його значення.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 37. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38-39. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні