Каталог матеріалів

Урок №23 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Повторюємо числа 1–6.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 23

Тема. Порівнюємо числа 1-6

Мета: закріпити знання учнів про числа 1–6 (їхнє утворення, склад, розташування у натуральному ряді чисел); формувати уявлення про арифметичну дію додавання як об’єднання елементів двох множин, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини елементів множини; учити передавати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, термінами «вираз», «значення виразу»; учити складати за предметними множинами дві рівності на додавання і дві — на віднімання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати старанність, товариськість.

 

Очікувані результати: здобувач освіти закріплює знання про числа 1-6; вміє користуватися знаками додавання та віднімання, термінами «вираз», «значення виразу».

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6-7. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 9. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 10-11. Усне опитування.

Каліграфічна хвилинка.

Слайд 12. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа від 1 до 6 і від 6 до 1 за зразком.

4 . Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 13. Завдання 1. Попрацюйте з геометричними фігурами (див.конспект).

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь і навичок.

Закріплення уявлення про арифметичні дії додавання та віднімання.

Слайд 14-15. Завдання 2. Назвіть елементи кожної множини, яку одержали внаслідок об’єднання. Усно складіть відповідні рівності.

Слайд 16-17. Завдання 3. Визначіть, скільки елементів містить кожна множина, одержана внаслідок вилучення її частини. Усно складіть відповідні рівності.

Закріплення вміння складати рівності на додавання за малюнками.

Слайд 18. Завдання 4. Обведіть лінією кісточки доміно, що ілюструють склад числа 6.

Слайд 19. Завдання 5. Заповніть таблиці. Запишіть відповідні рівності на додавання.

Слайд 20 Завдання 6. Попрацюйте із кісточками доміно.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22-24. Завдання 7. Розбийте множину на дві підмножини за трьома ознаками.

Формування вмінь складати дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання за малюнком.

Слайд 25-27. Завдання 8. За якою ознакою множину розбито на підмножини в кожному випадку? Поясніть, як склали рівності.

Закріплення вмінь виконувати схему та креслення до ситуацій об’єднання або вилучення, поданих у словесній формі.

Слайд 28. Завдання 9. У дворі 5 дівчаток і 3 хлопчики. Поясніть схеми. Складіть вираз.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 30. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 31-32. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Приклади на додавання в межах 6» від Нової Школи.

Слайд 33. Перегляд відео «Приклади на додавання в межах 6» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 34. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.26)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 35. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

2) Закріплення знань складу чисел 4-6.

Слайд 36. Завдання 2. Відновіть таблиці. Складіть рівності на додавання.

3) Закріплення вмінь складати дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання за малюнком.

Слайд 37-39. З'ясуйте, за якою ознакою множину розбито на підмножини в кожному випадку. Поясніть, як складали рівності.

4) Закріплення вмінь виконувати схему та креслення до ситуацій об’єднання або вилучення, поданих у словесній формі.

Слайд 38. Завдання 4. На дереві 4 горобці і 2 синиці. Поясніть схеми. Складіть вираз.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 41. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 42-43. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 44. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні