Каталог матеріалів

Урок №22 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо склад числа 6.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 22

Тема. Досліджуємо склад числа 6

Мета: формувати поняття про склад числа 6; учити подавати число 6 у вигляді суми двох доданків; учити користуватися знаками додавання і віднімання, термінами «вираз», «значення виразу»; учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5; провести пропедевтичну роботу щодо переставного закону додавання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, товариськість.

 

Очікувані результати: здобувач освіти отримує знання про склад числа 6 у вигляді суми двох доданків; вміє користуватися знаками додавання і віднімання, термінами «вираз», «значення виразу»; вміє складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 5. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 6. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 7. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа від 1 до 6 і від 6 до 1 за зразком.

3 . Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 9. Завдання 1. Попрацюйте з геометричними фігурами (див.конспект).

Актуалізація способу одержання попереднього або наступного числа.

Слайд 10. Завдання 2. Якщо зможете, запишіть числа, які пропущено на числовому промені. Що вам відомо про ці числа?

Актуалізація знань про склад чисел 3, 4, 5.

Слайд 11. Завдання 3. Запишіть склад чисел і відповідні рівності на додавання.

Слайд 12. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі складом числа 6. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки».

Слайд 13. Завдання 4. Попрацюйте із геометричними фігурами. Дослідіть склад числа 6. Заповніть таблицю. Зафарбуйте кружки так, щоб показати склад числа 6. Складіть відповідні рівності на додавання.

Закріплення розуміння складу числа 6.

Слайд 14-18. Завдання 5. Скільки намистин треба донизати, щоб їх стало по 6. Домалюйте їх.

Слайд 19. Завдання 6. Доповни до 6. Встав пропущені точки та числа.

Слайд 20. Завдання 7. Попрацюйте із кісточками доміно.

Слайд 21. Завдання 8. До кожної кісточки доміно склади дві рівності на додавання. Що спільне в цих рівностях?

Слайд 22. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 23. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 24-25. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Порівняння кількості об'єктів в межах 6» від Нової Школи.

Слайд 26. Перегляд відео «Порівняння кількості об'єктів в межах 6» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 27. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.25)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 28. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

2) Актуалізація знань складу чисел 3, 4, 5.

Слайд 29. Завдання 2. Згадайте склад чисел 5, 4, 3. Визначте, які числа пропущені.

3) Практична робота з математичними матеріалами. Кружки та числа.

Слайд 30. Завдання 3. Попрацюйте з математичними матеріалами. Викладіть 6 кружків. Переміщуючи їх зліва направо, дослідіть склад числа 6. Складіть рівності на додавання.

4) Закріплення розуміння складу числа 6.

Слайд 31. Завдання 4. До кожної кісточки доміно склади рівності на додавання.

5) Закріплення способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені.

Слайд 32. Завдання 5. Знайди значення виразів. Склади іншу рівності.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34-36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 37. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні