Каталог матеріалів

Урок №21 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо числа. Числовий промінь, наступні числа більші, попередні числа менші.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 21

Тема. Порівнюємо числа. Числовий промінь

Мета: формувати поняття про число 6, про спосіб порівняння чисел за їхнім розміщенням на числовому промені; учити користуватися знаками додавання і віднімання, термінами «вираз», «значення виразу»; провести пропедевтичну роботу щодо додавання і віднімання числа 1 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, товариськість.

 

Очікувані результати: здобувач освіти отримує знання про склад чисел 2-6; про спосіб порівняння чисел за їхнім розміщенням на числовому промені.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Дай мені 5».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 8-9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 10-11. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 12. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 13. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Каліграфічна хвилинка.

Слайд 14. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа від 1 до 6 і від 6 до 1 за зразком.

3 . Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 15. Завдання 1. Попрацюйте з геометричними фігурами (див.конспект).

Актуалізація уявлень про числовий промінь.

Слайд 16. Завдання 2. Якщо зможете, запишіть числа, які пропущено на числовому промені. Що вам відомо про ці числа?

Актуалізація знань про склад чисел 5, 4.

Слайд 15. Завдання 3. Запишіть склад чисел і відповідні рівності на додавання.

Актуалізація порівняння предметних множин способом утворення пар.

Слайд 18-20. Завдання 4. Порівняйте пари множин за кількістю елементів. Доберіть нерівність до кожної пари.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені.

Слайд 22. Завдання 5. Назвіть числа, які менші від 6, і числа, які більші за 6.

Слайд 23. Завдання 6. На числовому промені підкресліть однією рискою числа, які менші за 5; двома рисками — числа, які більші від 5.

Формування вміння порівнювати числа за їх розташуванням на числовому промені.

Слайд 24. Завдання 7. Порівняйте числа.

Закріплення способу утворення наступного та попереднього числа.

Слайд 25. Завдання 8. За числовим променем назвіть наступне число; попереднє число. Запишіть пропущені числа. Знайдіть значення виразів.

Закріплення схематичної інтерпретації арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 26. Завдання 9. Чи правильно складено вирази до схем? Знайдіть значення виразів.

Слайд 27. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 28. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 29-30. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Порівняння кількості об'єктів в межах 6» від Нової Школи.

Слайд 31. Перегляд відео «Порівняння кількості об'єктів в межах 6» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 32. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.24)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 33. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

2) Актуалізація уявлень про числовий промінь.

Завдання 2. Виконується колективно.

Слайд 34. Завдання 2. Які числа пропущено? Що вам відомо про ці числа?

3) Актуалізація порівняння предметних множин способом утворення пар.

Слайд 35-37. Завдання 3. Порівняйте пари множин за кількістю елементів. До кожної пари доберіть нерівність.

4) Порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені.

Слайд 38. Завдання 4. Назвіть числа, які менші від 6, і числа, які більші за 6.

5) Закріплення способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені.

Слайд 39. Завдання 5. Порівняйте числа.

6) Утворення наступного та попереднього числа.

Слайд 40. Завдання 6. Розгляньте числовий промінь. Складіть рівності.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 41. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 42-44. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 38. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні