Каталог матеріалів

Урок №20 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число і цифру 6. Наступне число, попереднє число.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 20

Тема. Вивчаємо число і цифру 6. Наступне число. Попереднє число

Мета: актуалізувати знання учнями складу чисел 2–5; формувати поняття про число 6; ознайомити учнів зі способами утворення попереднього та наступного чисел, утворення числа 6 з попереднього та наступного числа; учити писати цифру 6; продовжувати формувати поняття про відношення рівності та нерівності; учити позначати їх знаками «=», «>» і «<»; удосконалювати навички лічби у межах 6; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість; виховувати інтерес до математики.

 

Очікувані результати: здобувач освіти отримує знання про склад чисел 2-6; поняття про число 6; вміє утворювати число 6 різними способами; вміє писати цифру 6.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-8. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 9-10. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 11. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування. Практична робота з математичним матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 13. Завдання 1. Попрацюйте з геометричними фігурами (див.конспект).

Актуалізація прямої та зворотної лічби.

Слайд 14. Завдання 2. Встав пропущені числа.

Актуалізація складу чисел.

Слайд 15. Завдання 3. Запишіть склад чисел і відповідні рівності на додавання.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Узагальнення способу одержання наступного або попереднього числа.

Слайд 16-17. Завдання 4. Поміркуй, як одержати наступне число; попереднє число. Доповни рівності. Перевір, чи є істинними рівності в перших двох стовпчиках.

Слайд 18. Завдання 5. Запиши наступні числа. Знайди значення виразів.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

Формування поняття про число 6. Позначення числа 6 цифрою.

Слайд 20. Завдання 6. Скільки трикутників; чотирикутників; кругів? Визначіть місце числа 6 у натуральному ряді. Друкована та письмова цифра 6.

Визначення місця числа 6 у натуральному ряді. Способи одержання числа 6.

Слайд 21. Завдання 6. Способи одержання числа 6. Числовий промінь.

Співвіднесення цифри та числа об’єктів.

Слайд 22. Завдання 7. Полічіть кількість точок на кісточці доміно. З'єднай кісточку з відповідним числом. Добери до числа відповідну кількість фруктів.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Методика написання цифри 6.

Слайд 24. Методика написання цифри 6. Розгляньте рукописну цифру 6. З яких елементів вона складається? Припишіть цифру 6 у повітрі.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 25. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 26-27. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Число і цифра 6. Склад числа 6» від Нової Школи.

Слайд 28. Перегляд відео «Число і цифра 6. Склад числа 6» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.23)

1) Актуалізація знання складу чисел.

Слайд 30. Завдання 1. Перевір, чи правильно записано склад чисел. З'ясуй, за яким правилом розташовані числа у стовпчиках таблиць. Знайди значення виразів.

2) Узагальнення способу одержання наступного або попереднього числа.

Слайд 31. Завдання 2. Поміркуй, як одержати наступне число; попереднє число. Перевір, чи є істинними рівності в першому стовпчику. Знайди значення виразів у другому стовпчику.

3) Формування уявлення про число 6. Позначення числа 6 цифрою.

Слайд 32-33. Завдання 3. Скільки трикутників; чотирикутників; кругів? Визначіть місце числа 6 у натуральному ряді. Друкована та письмова цифра 5. Способи одержання числа 6. Числовий промінь.

4) Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 34. Завдання 4. Попрацюйте з математичними матеріалами.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36-37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 38. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні