Каталог матеріалів

Урок №19 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Зображуємо додавання і віднімання схематично.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 19

Тема. Зображуємо додавання і віднімання схематично

Мета: формувати розуміння учнями сутності дій додавання та віднімання, пов’язувати їх з практичними діями об’єднання чи вилучення; ознайомити зі схематичним зображенням дій додавання і віднімання за допомогою відрізків; учити користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями «вираз», «значення виразу»; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, товариськість.

 

Очікувані результати: здобувач освіти розуміє сутність дій додавання та віднімання; пов’язувати їх з практичними діями об’єднання чи вилучення; ознайомився зі схематичним зображенням дій додавання і віднімання за допомогою відрізків; вміє користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями «вираз», «значення виразу».

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

2. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань про порядок слідування чисел у натуральному ряді.

Слайд 6-7. Узагальнення та систематизація вивченого. Усне опитування.

Слайд 8. Запишіть склади чисел.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 9. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Каліграфічна хвилинка.

Слайд 10. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа від 1 до 5 за зразком.

Слайд 11. Фізхвилинка для очей.

Актуалізація понять об’єднання та вилучення.

Практична робота з геометричними фігурами.

Слайд 12-13. Завдання 1. Попрацюйте із геометричними фігурами.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі схематичною інтерпретацією арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 14-15. Завдання 2. Розглянь кожний малюнок. Яку дію виконали? У результаті одержали більше чи менше, ніж було? Чому? Усно знайди значення виразів.

Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги».

Слайд 16. Завдання 3. Попрацюйте з арифметичними штангами.

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Первинне закріплення схематичної інтерпретації арифметичних дій.

Слайд 18-19. Завдання 4-5. Поясніть схему з кружками та схему з відрізками. Перевір, чи правильно складено рівність.

Слайд 20-21. Завдання 6. Прокоментуй кожний малюнок. Вибери відповідну схему. Перевір, чи правильно складено вираз. Знайди значення виразу.

Закріплення поняття «стільки ж».

Слайд 22. Завдання 7. Розглянь кожний малюнок. У якому рядку комах більше? Доведи свою думку.

Слайд 23. Рухлива вправа.

ІV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 25-26. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть знаки та цифри.

Слайд 27. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.22)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 28-30. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Первинне закріплення схематичної інтерпретації арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 31-32. Завдання 2-3. Поясніть схему з кружками та схему з відрізками. Перевір, чи правильно складено рівність.

Слайд 33-34. Завдання 4. Прокоментуйте схеми та проілюструйте їх за допомогою кружків.

V. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36-37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 38. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні