Каталог матеріалів

Урок №19 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Склад числа 5

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №19

Тема. Склад числа 5. Складання виразів на додавання за малюнком.

Мета: закріпити знання учнів про число 5; вчити правильно визначати склад числа 5; складати вирази на додавання за малюнком; вчити учнів порівнювати предмети за кількістю; формувати навички лічби об’єктів; вчити розрізняти геометричні фігури; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: вміє писати цифру 5; правильно визначає склад числа 5; складає вирази на додавання за малюнком; порівнює предмети за кількістю; розпізнає і описує предмети за їх формою; вміє дібрати попереднє та наступне число до поданого; будує геометричні фігури.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Лічба у порядку зростання від 1 до 10

Актуалізація знань.

Слайд 4. Робота над загадкою.

Слайд 5. Робота над загадкою.

Слайд 6. Робота над загадкою.

Слайд 7. Повторення вивченого матеріалу. Склад чисел 2, 3.

Слайд 8. Повторення вивченого матеріалу. Склад чисел 4.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Сьогодні ми будемо вивчати склад числа 5.

Складати нерівності за малюнками.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із складом числа 5.

Слайд 10. Актуалізація вміння утворювати різними способами складу числа 5.

Слайд 11. Робота з підручником. Склад числа 5.

Слайд 12. Гімнастика для очей.

 

Узагальнення знань про склад числа 5.

Слайд 13. Робота з підручником. Додавання чисел за малюнком.

Слайд 14. Робота з підручником. Додавання чисел за малюнком.

Слайд 15. Робота з підручником. Додавання чисел за малюнком.

Слайд 16. Робота з підручником. Додавання чисел за малюнком.

Слайд 17. Робота з підручником. Додавання чисел за малюнком.

Слайд 18. Робота з підручником. Додавання чисел за малюнком.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 20-21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Пальчикова гімнастика. Вправа «Деревце»

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Закріплення складу числа 5.

 

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 32. Рефлексія. Вправа «Скриньки настрою»

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні