Каталог матеріалів

Урок №18 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 18

Тема. Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання (додати, відняти, вираз, значення виразу)

Мета: закріпити поняття («рівність», «нерівність», «більше», «менше», «дорівнює»); ознайомити учнів із арифметичними діями додавання і віднімання; учити пов’язувати практичну дію об’єднання елементів двох множин із додаванням, а вилучення частини елементів множини — із відніманням; формувати розуміння того, що в результаті додавання отримуємо більше число, а в результаті віднімання — менше; ознайомити учнів зі знаками додавання і віднімання; учити писати ці знаки; ознайомити з поняттями «вираз», «значення виразу»; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати дбайливе ставлення до природи.

 

Очікувані результати: здобувач освіти вміє порівнювати предмети; ознайомлений з математичними знаками «більше», «менше», «плюс», «мінус»; поняттями «рівність», «нерівність», «більше», «менше», «дорівнює»,; вміє додавати і віднімати в межах 5.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Актуалізація знань про порядок слідування чисел у натуральному ряді.

Слайд 4-5. Узагальнення та систематизація вивченого. Усне опитування.

Слайд 6. Запишіть кількість елементів у кожній множині. Виконайте порівняння, поставте відповідні знаки. Прочитайте нерівність.

3. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 10. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Каліграфічна хвилинка.

Слайд 11. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа від 1 до 5 за зразком.

Слайд 12. Фізхвилинка для очей.

Актуалізація знань про склад чисел 2, 3, 4, 5.

Слайд 13. Завдання 1. Запишіть склади чисел.

Практична робота з геометричними фігурами.

Слайд 14. Завдання 2. Попрацюйте із геометричними фігурами.

Слайд 15. Завдання 2. Попрацюйте із геометричними фігурами.

Слайд 16. Завдання 3. Попрацюй із кісточками доміно.

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з арифметичною дією додавання.

Слайд 18. Завдання 4. Щоб показати, скільки всього фігур, треба об’єднати фігури чи вилучити частину фігур? Скільки всього фігур на малюнку?

Ознайомлення з дією віднімання.

Слайд 19. Завдання 5. Щоб показати, скільки фігур залишилося, треба об’єднати фігури чи вилучити частину фігур? Скільки фігур залишилося?

Первинне закріплення арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 20. Завдання 6. Перевірте, чи правильно складено рівності за малюнками.

Формування уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання.

Слайд 21. Завдання 7. Перевірте, чи правильно записано вирази до кісточок доміно. Знайди значення виразів.

Закріплення вміння порівнювати об’єкти за кількістю і довжиною.

Слайд 22. Завдання 8. Кількість елементів якої множини позначено довшим відрізком, якої — коротшим? Чому? Прочитайте нерівність.

Слайд 23. Рухлива вправа.

ІV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 25-26. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть знаки та цифри.

Слайд 27. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.21)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 28-30. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Ознайомлення з арифметичною дією додавання.

Слайд 31. Завдання 2. Як показати, скільки всього фігур: треба об'єднати чи вилучити їх частину? Скільки всього фігур на малюнку?

3) Ознайомлення з арифметичною дією віднімання.

Слайд 32. Завдання 3. Як показати, скільки фігур залишилося: треба об'єднати фігури чи вилучити їх частину? Скільки фігур залишилося?

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34-35. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 36. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні