Каталог матеріалів

Урок №17 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо групи об’єктів за кількістю. Більше, менше, рівність, нерівність.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 17

Тема. Порівнюємо групи об’єктів за кількістю. Більше, менше, рівність, нерівність

Мета: продовжувати формувати вміння порівнювати предмети; ознайомити з математичними знаками «більше», «менше»; учити їх використовувати під час порівняння чисел, записувати нерівності; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); розвивати та збагачувати мовлення учнів; виховувати цікавість до математики та природи.

 

Очікувані результати: здобувач освіти вміє порівнювати предмети; ознайомлений з математичними знаками «більше», «менше»; вміє використовувати їх під час порівняння чисел, записувати нерівності.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича, мовно-літературна, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Актуалізація знань.

Слайд 8. Перевірте, чи правильно позначено цифрами кількість капустин і кількість кавунів.

Слайд 9. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 10-12. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 13. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Каліграфічна хвилинка.

Слайд 14. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа від 1 до 4 і від 4 до 1 за зразком.

Слайд 15. Фізхвилинка для очей.

Актуалізація способу порівняння чисел шляхом утворення пар.

Слайд 16-17. Завдання 1. Попрацюйте із геометричними фігурами.

Слайд 18-20. Завдання 2. Розглянь кожен малюнок. Чи однакова кількість елементів у множинах? Чого більше? Чого менше?

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі знаками порівняння.

Слайд 21-22. Завдання 3. Утвори пари з елементів множин. Яке число більше? Яке менше?

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Практична робота з геометричними фігурами.

Слайд 24. Завдання 4. Попрацюй з арифметичними штангами.

Співвіднесення нерівності та малюнка.

Слайд 25. Завдання 5. Який малюнок відповідає нерівності?

Закріплення поняття нерівності. Навчання читання нерівностей.

Слайд 26-27. Завдання 6. З’ясуй, чи правильно складено нерівності. Прочитай їх зліва направо та справа наліво.

Слайд 28-29. Завдання 7. Розглянь малюнки. Запиши відповідні нерівності.

Слайд 30. Завдання 8. Запиши склад чисел.

Слайд 31. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 32. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 33. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть знаки..

Слайд 34. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.20)

1) Практична робота з геометричними фігурами.

Слайд 31-32. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

2) Ознайомлення зі знаками порівняння.

Слайд 33. Завдання 2. Розгляньте кожний малюнок. Утвори пари з елементів множин. Яке число більше? Яке менше?

3) Закріплення уявлення про нерівності. Читання нерівностей.

Слайд 39-40. Завдання 3. З'ясуй, чи правильно складено нерівності. Прочитай їх зліва направо та справа наліво.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 41. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 42-43. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 40 Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні