Каталог матеріалів

Урок №16 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Працюємо з групою об’єктів: об’єднуємо, вилучаємо. Об’єднати, вилучити.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 16

Тема. Працюємо з групою об’єктів: об’єднуємо, вилучаємо

Мета: формувати розуміння сутності операції об’єднання та вилучення; здійснювати підготовчу роботу для ознайомлення учнів із діями додавання і віднімання; учити об’єднувати елементи двох предметних множин і перелічувати число елементів об’єднаної множини, вилучати частину елементів предметної множини і перелічувати кількість елементів решти; формувати розуміння зміни кількості об’єктів множини залежно від проведеної операції; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації); виховувати старанність, дбайливе ставлення до природи та до свого здоров’я.

 

Очікувані результати: здобувач освіти вміє виконувати операції об’єднання та вилучення; об’єднувати елементи двох предметних множин і перелічувати число елементів об’єднаної множини, вилучати частину елементів предметної множини і перелічувати кількість елементів решти.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Актуалізація знань.

Слайд 7. Перевірте, чи правильно позначено цифрами кількість морквинок і кількість яблук.

Слайд 8-9. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 10-11. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація опорних знань і способів дії.

1) Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

2) Каліграфічна хвилинка.

Слайд 13. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа від 1 до 4 і від 4 до 1 за зразком.

Слайд 14. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з об’єднанням елементів двох множин.

1) Практична робота з геометричними фігурами.

Слайд 15-16. Завдання 1. Попрацюйте із геометричними фігурами.

2) Практична робота з математичними матеріалами «Числа і кружки».

Слайд 17. Завдання 2. Попрацюй із кісточками доміно.

Слайд 18. Завдання 3. Розгляньте, як показали всі кружки сині та червоні. Наведіть замкнену криву, яка показує, що кружки об'єднали.

Слайд 19. Завдання 4. Розгляньте, як об'єднали ягідки. Що треба зробити, щоб об'єднати об'єкти?

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Ознайомлення з вилученням підмножини з множини.

Слайд 21. Завдання 5. Розгляньте, як показали решту кружків, коли частину кружків вилучили. Наведіть замкнену криву, що показує, які кружки залишилися після вилучення.

Слайд 22. Завдання 6. Розгляньте, як вилучили шматок торта. Що треба зробити, щоб вилучити об'єкти?

Первинне закріплення операцій з множинами.

Слайд 23-24. Завдання 7. Поміркуйте, які предмети об'єднували, а які – вилучали. Коли предметів стає більше? Коли предметів стає менше?

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 25. Завдання 8. Скільки пензлів у стаканчику зліва? Скільки пензлів у стаканчику справа? Скільки всього пензлів? Як зробити так, щоб пензлів у стаканчику було порівну?

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 27. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 28-29. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Слайд 30. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.19)

1) Практична робота з геометричними фігурами.

Слайд 31-32. Завдання 1. Попрацюйте з геометричними фігурами.

2) Ознайомлення з об’єднанням елементів двох множин.

Слайд 33. Завдання 2. Розгляньте, як об'єднали гриби. Що треба зробити, щоб об'єднати об'єкти?

3) Ознайомлення з вилученням підмножини з множини.

Слайд 34. Завдання 3. Розгляньте, як вилучили шматок торта. Що треба зробити, щоб вилучити будь-які обрані об'єкти?

4) Первинне закріплення операцій з множинами.

Слайд 35-36. Завдання 4. Поміркуйте, які предмети об'єднували, а які – вилучали. Коли предметів стає більше? Коли менше?

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 37. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38-39. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Вправа «Загадкові листи».

Слайд 40. Рефлексія «Загадкові листи». Оберіть лист, який ви хочете відкрити.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні