Каталог матеріалів

Урок №15 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число і цифру 5.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 15

Тема. Вивчаємо число і цифру 5

Мета: актуалізувати вміння порівнювати предметні множини способом складання пар; формувати поняття про число 5; ознайомити учнів зі способами утворення числа 5; учити писати цифру 5; продовжувати формувати поняття про відношення рівності та нерівності; учити позначати їх знаками «=» і «≠»; удосконалювати навички лічби в межах 5; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість; виховувати дбайливе ставлення до природи.

 

Очікувані результати: здобувач освіти вміє порівнювати множини способом складання пар; отримує поняття про число 5; вміє писати цифру 5; утворювати число 5 різними способами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Дай мені 5».

Актуалізація знань.

Слайд 8. Перевірте, чи правильно позначено цифрами кількість морквинок і кількість яблук.

Слайд 9-10. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 11-12. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація опорних знань і способів дії.

1) Геометрична хвилинка.

Слайд 13. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

2) Каліграфічна хвилинка.

Слайд 14. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа від 1 до 4 і від 4 до 1 за зразком.

Слайд 15. Фізхвилинка для очей.

3) Практична робота з числами та кружками.

Слайд 16. Попрацюйте з числами та кружками.

4) Актуалізація поняття про множину та вміння визначати кількість елементів множини.

Слайд 17-20. Завдання 2. У яких множинах менше, ніж 4 елементи? У яких більше? Що ви знаєте про число 5?

ІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Формування поняття про число 5. Визначення місця числа 5 у натуральному ряді. Способи одержання числа 5. Числовий промінь.

Слайд 21. Завдання 3. Скільки трикутників; чотирикутників; кругів? Визначіть місце числа 5 у натуральному ряді. Друкована та письмова цифра 5. Способи одержання числа 5. Числовий промінь.

Співвіднесення цифри та числа об’єктів.

Слайд 22. Завдання 4. Перевірте, чи правильно позначено цифрами кількість точок на кісточках доміно і кількість елементів у множинах.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Порівняння чисел.

Слайд 24-26. Завдання 5. Запиши кількість елементів у кожній множині. Порівняй множини способом утворення пар і постав відповідні знаки: =, ≠.

Формування поняття про склад числа 5.

Слайд 27. Завдання 6. Попрацюйте із геометричними фігурами. Дослідіть склад числа 5. Заповніть таблиці. Зафарбуйте кружки так, щоб показати склад числа 5.

Закріплення знань про склад числа 5.

Слайд 28. Завдання 7. Скільки намистин треба донизати, щоб їх стало по 5. Домалюйте намистини.

Закріплення знань про геометричні фігури (п’ятикутник).

Слайд 29. Завдання 8. Розгляньте фігуру. Яка це фігура? Скільки в ній сторін? Скільки вершин? У яких фігур сторін і вершин менше?

Слайд 30. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Методика написання цифри 5.

Слайд 31. Методика написання цифри 5. Розгляньте рукописну цифру 5. З яких елементів вона складається? Припишіть цифру 5 у повітрі.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 32. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

 2) Графічні тренувальні вправи (навчальний зошит № 1, с.28-29). Учні обводять та прописують цифри.

Слайд 33-34. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Число і цифра 5. Склад числа 5» від Нової Школи.

Слайд 35. Перегляд відео «Число і цифра 5. Склад числа 5» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 36. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.18)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 37. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

2) Визначення місця числа 5 у натуральному ряді. Способи одержання числа 5. Числовий промінь.

Слайд 38-39. Завдання 2. Що ви бачите на малюнку? Скільки об'єктів кожного виду? Визначіть місце числа 5 у натуральному ряді. Друкована та письмова цифра 5. Способи одержання числа 5. Числовий промінь.

3) Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 40. Завдання 3. Попрацюйте з математичними матеріалами.

4) Порівняння чисел. Робота в парах.

Слайд 41-43. Завдання 4. Яких об'єктів на кожному малюнку порівну? Не порівну?

5) Формування поняття про склад числа 5.

Слайд 44. Завдання 5. Викладіть 5 кружки. Переміщуючи їх зліва направо, дослідіть склад числа 5.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 45. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 46-47. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія. Вправа «Загадкові листи».

Слайд 48. Рефлексія «Загадкові листи». Оберіть лист, який ви хочете відкрити.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні