Каталог матеріалів

Урок №7 для 1 класу з письма за К. Пономарьовою - Письмо похилих ліній (короткої і подовженої)

Безкоштовно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (письмо) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової – «Я пишу»: зошит для письма і розвитку мовлення у 2-х частинах; «Я дружу зі словом»: посібник для уроків письма і розвитку мовлення в післябукварний період; методичні рекомендації до уроків письма за зошитами «Я пишу».

Урок № 7

Тема. Письмо похилих ліній (короткої і подовженої)

Мета: ознайомити учнів з терміном похила лінія, навчити писати коротку й подовжену похилі лінії; удосконалювати вміння орієнтуватися в сітці зошита, знаходити робочий рядок, міжрядкові лінії, допоміжну похилу лінію, не виходити на поле під час письма; зміцнювати м’язи кисті руки; розвивати спостережливість, вміння розповідати за малюнком, про події з власного життя; виховувати старанність, охайність, інтерес до навчання.

Очікувані результати: здобувач освіти знайомиться з терміном похила лінія; вчиться писати коротку й подовжену похилі лінії; удосконалює вміння орієнтуватися в сітці зошита. Розвиває вміння уважно слухати пояснення вчителя; розповідати за малюнком, про події з власного життя; збагачує свій лексичний запас.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час письма;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію із зошита з друкованою основою.

Обладнання: таблички зі словами для стіни слів; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, здоров’язбережувальна, математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація уроку.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

Актуалізація опорних знань. Вправа «Пригадайте…»

Слайд 4. Пригадайте, як правильно сидіти за партою.

Слайд 5. Пригадайте, як правильно тримати ручку.

Слайд 6. Пригадайте, як правильно тримати зошит.

Оформлення стіни слів: похила лінія, коротка, подовжена.

Слайд 7. Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 9. Повідомлення теми уроку. Очікування.

ІІ. Основна частина.

Робота за сторінкою зошита (с.8)

Слайд 10. Робота за сторінкою зошита. Що зображено вгорі сторінки зошита?

Слайд 11. Що зображено на малюнку? Які предмети зображені. Поставте питання хто? що? який? яка? Хто може жити в будинку? У дворі? Яка пора року?

Слайд 12. Знайдіть і наведіть прямі лінії (вертикальні і горизонтальні).

Слайд 13. Розгляньте лінії на даху будинку і будки. Це похилі лінії. Наведіть ці лінії зверху вниз. Знайдіть і наведіть олівцем інші похилі лінії.

Слайд 14. Розфарбуйте будиночок і будку кольоровими олівцями.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Робота за сторінкою зошита (продовження). Що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 16. Робота за сторінкою зошита. Знайдіть, що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 17. Повторення знань про сітку зошита: робочий рядок; верхня рядкова; нижня рядкова; підрядкова; надрядкова; поле; похила допоміжна лінія.

Слайд 18. Ознайомлення з похилою лінією. Написання похилих ліній – коротка, подовжена.

Слайд 19. Визначте, які лінії ви напишете в першому рядку? Які вони (похилі короткі).

Слайд 20. В першому рядку напишіть похилі короткі лінії за зразком.

Слайд 21. Визначте, які лінії ви напишете в другому рядку? Які вони (похилі подовжені та похилі короткі).

Слайд 22. В другому рядку напишіть похилі подовжені та похилі короткі лінії за зразком.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Визначте, які лінії ви напишете в третьому рядку? Які вони (похилі подовжені та похилі короткі).

Слайд 25. В третьому рядку напишіть похилі подовжені та похилі короткі лінії за зразком.

Слайд 26. Визначте, які лінії ви напишете в четвертому рядку? Які вони (похилі короткі, похилі подовжені та точки між ними).

Слайд 27. В четвертому рядку напишіть похилі короткі, похилі подовжені та точки між ними за зразком.

Слайд 28. Пальчикова гімнастика.

Продовження роботи в зошиті внизу сторінки.

Слайд 29. Робота за сторінкою зошита. Розгляньте малюнок внизу сторінки зошита.

Слайд 30. Що зображено на малюнку? Скільки дітей на каруселі? Хто на чому сидить? Розповідь за малюнком.

Слайд 31. Знайдіть і наведіть олівцем похилі лінії – спочатку нахилені вліво, потім вправо, лінії на паркані.

Слайд 32. Знайдіть і наведіть олівцем похилі лінії – спочатку нахилені вліво, потім вправо, лінії на паркані та прямі вертикальні на нижній частині каруселі.

Слайд 33. Зафарбуйте малюнок кольоровими олівцями.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 34. Стіна слів. Словникова робота. Пригадайте, які лінії сьогодні писали (похилі короткі та похилі подовжені).

Слайд 35. Повторення знань про сітку зошита: робочий рядок; верхня рядкова; нижня рядкова; підрядкова; надрядкова; поле; похила коротка, похила подовжена.

Слайд 36. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 37. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Незакінчене речення».

Слайд 38. Вправа «Незакінчене речення».

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 39. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні