Каталог матеріалів

Урок №6 для 1 класу з письма за К. Пономарьовою - Письмо прямих ліній (вертикальна, горизонтальна)

Безкоштовно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (письмо) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової – «Я пишу»: зошит для письма і розвитку мовлення у 2-х частинах; «Я дружу зі словом»: посібник для уроків письма і розвитку мовлення в післябукварний період; методичні рекомендації до уроків письма за зошитами «Я пишу».

Урок № 6

Тема. Письмо прямих ліній (вертикальної і горизонтальної)

Мета: вчити дітей орієнтуватися в сітці зошита, знаходити робочий рядок, міжрядкові лінії, не виходити на поле під час письма; ознайомити з терміном пряма лінія, навчити розрізняти вертикальні й горизонтальні лінії і писати їх у робочому рядку; розвивати вміння розповідати за малюнком, про події з власного життя; виховувати старанність, охайність.

Очікувані результати: здобувач освіти знайомиться з терміном пряма лінія; вміє розрізняти вертикальні й горизонтальні лінії і писати їх у робочому рядку. Розвиває вміння уважно слухати пояснення вчителя; розповідати за малюнком, про події з власного життя; збагачує свій лексичний запас.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час письма;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію із зошита з друкованою основою.

Обладнання: таблички зі словами для стіни слів; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, здоров’язбережувальна, математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація уроку.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку». Вчитель говорить – діти відтворюють слова рухами.

Слайд 3-6. Вправа «Всі готові до уроку». Вчитель говорить – діти відтворюють слова рухами.

Актуалізація опорних знань. Вправа «Пригадайте…»

Слайд 7. Пригадайте, як правильно сидіти за партою.

Слайд 8. Пригадайте, як правильно тримати ручку.

Слайд 9. Пригадайте, як правильно тримати зошит.

Оформлення стіни слів: прямі лінії, вертикальні, горизонтальні.

Слайд 10. Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 11. Фізхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 12. Повідомлення теми уроку. Очікування.

ІІ. Основна частина.

Робота за сторінкою зошита (с.7)

Слайд 13. Робота за сторінкою зошита. Що зображено вгорі сторінки зошита?

Слайд 14. Складіть розповідь за малюнком. Придумайте імена дітям. Розкажіть, чим займається дівчинка, що робить хлопчик. Назвіть всі предмети, зображені на спортивному майданчику.

Слайд 15-16. Наведіть лінії, які тягнуться зверху вниз – вертикальні; зліва направо – горизонтальні. Вертикальні і горизонтальні лінії – прямі лінії. Допоможіть дівчинці розфарбувати малюнок.

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Робота за сторінкою зошита (продовження). Що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 18. Робота за сторінкою зошита. Знайдіть, що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 19. Повторення знань про сітку зошита: робочий рядок; верхня рядкова; нижня рядкова; підрядкова; надрядкова; поле на сторінці зошита.

Слайд 20. Види ліній – прямі лінії: вертикальні та горизонтальні.

Слайд 21. Визначте, які лінії ви напишете в першому рядку? Які вони (вертикальні короткі та довгі).

Слайд 22. В першому рядку напишіть прямі лінії – спочатку короткі вертикальні, потім – довгі вертикальні за зразком.

Слайд 23. Визначте, які лінії ви напишете в другому рядку? Де вони написані (посередині рядка).

Слайд 24. В другому рядку напишіть прямі горизонтальні лінії посередині рядка за зразком.

Слайд 25. Рухлива вправа.

Слайд 26. Визначте, які лінії ви напишете в третьому рядку? Зверніть увагу на їх чергування.

Слайд 27. В третьому рядку напишіть вертикальні і горизонтальні лінії за зразком.

Слайд 28. Визначте, які лінії ви напишете в четвертому рядку? Зверніть увагу на їх чергування.

Слайд 29. В четвертому рядку напишіть вертикальні лінії: коротка і дві довгі за зразком.

Слайд 30. Пальчикова гімнастика.

Продовження роботи в зошиті внизу сторінки.

Слайд 31. Робота за сторінкою зошита. Розгляньте малюнок внизу сторінки зошита.

Слайд 32. Чим займаються діти? Розповідь за малюнком.

Слайд 33. Наведіть кубики горизонтальними і вертикальними лініями.

Слайд 34. Зафарбуйте піраміду і дітей, які її збудували.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 35. Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 36. Повторення знань про сітку зошита: робочий рядок; верхня рядкова; нижня рядкова; підрядкова; надрядкова; поле на сторінці зошита.

Слайд 37. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Незакінчене речення».

Слайд 34. Вправа «Незакінчене речення».

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 35. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні