Каталог матеріалів

Урок №3 для 1 класу з письма за К. Пономарьовою - Рядок. Верхня і нижня рядкові лінії

Безкоштовно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової – «Я пишу»: зошит для письма і розвитку мовлення у 2-х частинах; «Я дружу зі словом»: посібник для уроків письма і розвитку мовлення в післябукварний період; методичні рекомендації до уроків письма за зошитами «Я пишу».

Урок № 3.

Тема. Рядок. Верхня і нижня рядкові лінії (с.4)

Мета: сформувати в учнів уявлення про рядок; ознайомити з рядком для письма, верхньою і нижньою лініями робочого рядка; формувати вміння писати в рядку; розвивати уміння складати розповідь за малюнками, розповідати про події з власного життя; закріплювати вміння правильно сидіти за партою, тримати олівець під час письма, класти на парту зошит; виховувати охайність і старанність під час письма.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує уявлення про рядок; верхню та нижню лінію робочого рядка; продовжує орієнтуватися на сторінці зошита, старанно вправляється у наведенні контурів предметів; розвиває вміння уважно слухати інших; розповідати за малюнком, про події з власного життя; збагачує свій лексичний запас словами шкільної тематики.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час письма;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію із зошита з друкованою основою..

Обладнання: таблички зі словами: праворуч, ліворуч, ліва рука, права рука, вліво, вправо для стіни слів; мультимедійний комплект.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, здоров’язбережувальна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація уроку.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

Актуалізація опорних знань. Вправа «Пригадайте…»

Слайд 4. Пригадайте, як правильно сидіти за партою.

Слайд 5. Пригадайте, як правильно тримати ручку.

Слайд 6. Пригадайте, як правильно тримати зошит.

Оформлення стіни слів: лінія, рядок, верхня лінія, нижня лінія, робочий рядок. Доповнення новими словами.

Слайд 7. Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 9. Повідомлення теми уроку. Очікування.

ІІ. Основна частина.

Робота за сторінкою зошита.

Слайд 10. Робота за сторінкою зошита. Що зображено вгорі сторінки зошита?

Слайд 11. Як ви розумієте «Розташовані в рядок»? Розгляньте малюнок.

Слайд 12. Знайдіть на малюнку предмети, розташовані в рядок (дерева на тротуарі).

Слайд 13. Знайдіть на малюнку предмети, розташовані в рядок (штахети на паркані).

Слайд 14. Обведіть штахети паркану.

Слайд 15. Розфарбуйте паркан. Які предмети в класі розташовані в рядок (парти).

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Робота за сторінкою зошита (продовження). Що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 17. Робота за сторінкою зошита. Знайдіть, що зображено посередині сторінки зошита?

Слайд 18. Ознайомлення з рядком для письма. Верхня лінія. Нижня лінія. Пишемо в робочому рядку.

Слайд 19-20. Пишемо в робочому рядку рамочки, схожі на штахети паркану.

Бесіда за малюнком зошита. Що роблять хлопчики.

Слайд 21. Що роблять хлопчики? Бесіда.

Слайд 22. Наведіть олівцем контури прапорців.

Слайд 23. Розфарбуйте прапорці кольоровими олівцями.

Слайд 24. Пишемо трикутні прапорці в робочому рядку.

Слайд 25. Пишемо в робочому рядку.

Бесіда за малюнком зошита. Що роблять дівчатка.

Слайд 26. Що роблять дівчатка? Бесіда.

Слайд 27. Наведіть олівцем контури кульок.

Слайд 28. Розфарбуйте кульки кольоровими олівцями.

Слайд 29-30. Пишемо кружечки в робочому рядку.

Продовження роботи в зошиті. Що зображено внизу сторінки зошита?

Слайд 31. Що зображено внизу сторінки зошита? Зверніть увагу на умовну позначку. Що необхідно зробити? (Розфарбувати.)

Слайд 32. Знайдіть на малюнку однакові кульки.

Слайд 33. Наведіть кульки за крапочками.

Слайд 34. Розфарбуйте однакові кульки одним кольором. Скільки круглих кульок на малюнку? Скільки продовгуватих? У вигляді сердечок? Усіх разом?

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 35. Стіна слів. Словникова робота. Складіть із словами речення.

Слайд 36. Рухлива вправа

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 37. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 38. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 39. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні