Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 9 класу – 2021-2022 н.р. З урахуванням мови програмування Free Pascal: Lazarus

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Примітка

І семестр

Програмне забезпечення та інформаційна безпека

 1

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи, їхні різновиди. Драйвери. Налаштування та підтримка роботи операційної системи.

 
 2  

Інструктаж з БЖД. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Інтелектуальна власність та авторське право

 
 3  

Інструктаж з БЖД. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення.  Практична робота №1.  Інсталяція та деінсталяція програмного забезпечення

 
 4  

Інструктаж з БЖД. Повторення теми «Кодування даних» за 8 клас. Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Операції над архівами. Практична робота №2.  Архівування та розархівування даних

 
 5  

Інструктаж з БЖД. Поняття інформаційної безпеки та інформаційної цілісності. Шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Антивірусні та антишпигунські програми, налаштування їхніх основних параметрів.

 
 6  

Інструктаж з БЖД. Основні дії для захисту персональних комп’ютерів від шкідливого програмного забезпечення. Основи захисту даних у комп’ютерних системах.

 
 7  

Інструктаж з БЖД. Резервне копіювання даних. Практична робота №3. Резервне копіювання. Створення диску відновлення.

 
 8  

Інструктаж з БЖД. Безпека в Інтернеті. Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах.

 

3D-графіка

 9  

Інструктаж з БЖД. Тривимірна графіка. Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою.

 
 10  

Інструктаж з БЖД. Принципи тривимірної навігації. Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, групування об’єктів.

 
 11  

Інструктаж з БЖД. Додавання тривимірних примітивів. Вирівнювання, обертання, копіювання та клонування об’єктів. Витягування (екструдування) форми об’єкта.

 
 12  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, групування, вирівнювання, обертання, копіювання, клонування та екструдування форми об’єктів.

 
 13  

Інструктаж з БЖД. Вершини, ребра, грані. Графічні текстури.

 
 14  

Інструктаж з БЖД. Текстові об’єкти та їх редагування. Рендеринг тривимірної сцени.

 
 15  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. Побудова тривимірних об’єктів з використанням графічних текстур, текстових частин та їх рендеринг.

 
 16  

Інструктаж з БЖД. Анімація. Переміщення по кадрах. Шкала часу. Попередній перегляд анімації.

 
 17  

Інструктаж з БЖД. Створення анімованої тривимірної моделі. Поняття про 3D-друк

 
 18  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №6. Створення анімованої тривимірної моделі.

 

Опрацювання табличних даних

 19  

Інструктаж з БЖД. Електронна таблиця, як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти.

 
 20  

Інструктаж з БЖД. Абсолютні та мішані посилання.

 
 21  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №7. Абсолютні та мішані посилання.

 
 22  

Інструктаж з БЖД. Логічні функції if, and, or, not.

 
 23  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №8. Використання логічних функцій для вирішення поставлених задач.

 
 24  

Інструктаж з БЖД. Математичні та статистичні функції – max, min, sum, average, count, countif.

 
 25  

Інструктаж з БЖД. Текстові функції табличного редактора.  Практична робота №9.  Використання логічних, математичних та статистичних функцій під час вирішення поставленої задачі.

 
 26  

Інструктаж з БЖД. Упорядкування даних. Умовне форматування.

 
 27  

Інструктаж з БЖД.  Практична робота №10. Упорядкування даних. Умовне форматування.

 
 28  

Інструктаж з БЖД. Прості та розширені фільтри. Обчислення підсумків.

 
 29  

Інструктаж з БЖД. Інтерпретування даних у вигляді діаграм. Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних.

 
 30  

Інструктаж з БЖД. Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами табличного процесора з використанням інтерпретації даних у вигляді діаграм.

 
 31  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №11. Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами табличного процесора з використанням інтерпретації даних у вигляді діаграм.

 
 32  

Інструктаж з БЖД. Експорт та імпорт електронних таблиць. Підсумковий урок із теми «Опрацювання табличних даних»

 

ІІ семестр

Бази даних. Системи керування базами даних

 33  

Інструктаж з БЖД. Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних

 
 34  

Інструктаж з БЖД. Бази даних в інформаційних системах. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних.

 
 35  

Інструктаж з БЖД. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

 
 36  

Інструктаж з БЖД. Основні відомості про СКБД Access. Поняття таблиці, поля, запису. Додавання, видалення, редагування даних у базі.

 
 37  

Інструктаж з БЖД. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД.

 
 38  

Інструктаж з БЖД. Властивості полів, типи даних.

 
 39  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №12. Створення таблиць, означення полів за типом даних. Заповнення таблиць значеннями.

 
 40  

Інструктаж з БЖД. Модифікація структури таблиць.

 
 41  

Інструктаж з БЖД. Уведення, пошук і редагування даних у таблиці

 
 42  

Інструктаж з БЖД. Фільтрація та сортування даних у

таблицях.

 
 43  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №13. Фільтрація та сортування даних у таблицях.

 
 44  

Інструктаж з БЖД. Загальні відомості про запити

 
 45  

Інструктаж з БЖД. Автоматизоване створення

запитів у базі даних

 
 46  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №14. Додавання, видалення, редагування даних у базі. Фільтрація та сортування даних у таблицях. Автоматизоване створення запитів у базі даних

 
 47  

Підсумковий урок із теми « Бази даних. Системи керування базами даних»

 

Алгоритми та програми (Мова програмування Pascal в середовищі Lazarus)

 48  

Інструктаж з БЖД. Повторення знань з теми «Алгоритми та програми» за 8 клас.

 
 49  

Інструктаж з БЖД. Структуровані типи даних. Поняття одновимірного масиву (списку)

 
 50  

Інструктаж з БЖД. Елемент керування. Багаторядкове текстове поле.

 
 51  

Інструктаж з БЖД. Типові алгоритми опрацювання даних в одновимірному масиві (списку).

 
 52  

Інструктаж з БЖД. Відображення даних у табличній формі. Способи заповнення масиву (списку) значеннями. Введення й виведення значень елементів масиву.

 
 53  

Інструктаж з БЖД. Обчислення суми значень і кількості елементів табличної величини.

 
 54  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №15. Знаходження сум і кількості значень елементів табличних величин за заданими умовами.

 
 55  

Інструктаж з БЖД. Алгоритм знаходження елементів, що задовольняють задані умови.

 
 56  

Інструктаж з БЖД. Пошук у масиві за певними критеріями. Найбільший і найменший елементи табличної величини.

 
 57  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №16. Пошук значень у табличній величині.

 
 58  

Інструктаж з БЖД. Зміна порядку елементів масиву (списку)

 
 59  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми впорядкування масиву. Поняття складності алгоритмів

 
 60  

Інструктаж з БЖД. Практична робота №17. Впорядкування масиву.

 
 61  

Інструктаж з БЖД. Поняття складності алгоритмів. Бібліотеки та модулі мови програмування.

 
 62  

Інструктаж з БЖД. Рішення для окремих частин проєкту у вигляді процедур чи функцій.

 
 63  

Інструктаж з БЖД. Визначення теми програмного проєкту. Побудова етапів реалізації програмного проєкту.

 
 64  

Інструктаж з БЖД. Розробка програмного рішення

 
 65  

Інструктаж з БЖД. Розробка програмного рішення

 
 66  

Інструктаж з БЖД. Розробка програмного рішення

 
 67  

Інструктаж з БЖД. Поняття «бета-тест». Збір та аналіз відгуків користувачів програми.

 
 68  

Інструктаж з БЖД. Підготовка звіту та презентації проєкту.

 
 69  

Інструктаж з БЖД. Презентація проєкту.

 
 70  

Інструктаж з БЖД. Підсумковий урок із теми « Алгоритми та програми». Узагальнення та систематизація вивченого за рік.