Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 10-11 класу - вибірковий модуль «Електронний документообіг»

№ уроку

Дата уроку

Тема уроку

Примітка

(Даний модуль повинен бути вичитай в рамках одного семестру)

Документи та документообіг  

 1

 

Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів.

 
 2  

Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його викладення. Шаблони та формуляр-зразки документа. Реквізити документа

 
 3  

Правила оформлення сторінки. Оформлення бібліографічних списків та покажчиків.

 
 4  

Правила та вимоги оформлення письмової роботи. Стандарти та уніфіковані системи документації.

 
 5  

Практична робота №1 «Правила та вимоги оформлення письмової роботи»

 
 6  

Практична робота №2 «Правила та вимоги оформлення письмової роботи»

 

Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації

 7  

Системи управління електронними документами. Технічні засоби обробки документів та інформації.

 
 8  

Класифікація офісної техніки. Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів.

 
 9  

Види систем обробки текстів. Комунікаційні технології.

 
 10  

Практична робота №3 «Використання технічних та програмних засобів для створення, редагування, друку та пересилання документів»

 
 11  

Практична робота №4 «Створення простих текстових документів, їх зберігання, копіювання та пересилання»

 

Електронний документообіг

 12  

Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг.

 
 13  

Електронний цифровий підпис. Особистий та відкритий ключі. Сертифікат відкритого ключа

 
 14  

OCR-технології для розпізнавання паперових документів.

 
 15  

Забезпечення конфіденційності електронних документів. Електронний офіс.

 
 16  

Практична робота №5. «Виконання основних процедур роботи з електронними документами»

 
 17  

Узагальнення і систематизація знань модуля «Електронний документообіг»