№001 - Повторюємо нумерацію чисел у межах 100

Мета: узагальнити й систематизувати знання, вміння та навички учнів щодо нумерації чисел першої       сотні; актуалізувати уявлення про одноцифрові, двоцифрові та трицифрові числа, позиційний принцип запису чисел, знання про лічильні одиниці, вміння лічити, використовуючи різні лічильні одиниці; узагальнити способи порівняння, додавання й віднімання круглих чисел; актуалізувати знання про десятковий склад двоцифрових чисел, уміння визначати десятковий склад двоцифрового числа й подавати число у вигляді суми розрядних доданків; систематизувати способи порівняння чисел у межах 100 за їх розташуванням у натуральному ряді та на основі розрядного складу; узагальнити й систематизувати знання про випадки додавання й   віднімання на основі нумерації чисел першої сотні.

№002 - Додаємо і віднімаємо числа частинами

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про арифметичні дії додавання й віднімання, множення та ділення, а також прийом додавання й віднімання чисел частинами; закріпити прийоми усного додавання та віднімання на основі нумерації двоцифрових чисел       (усна лічба); актуалізувати й систематизувати розуміння сутності арифметичних дій додавання, віднімання, множення та ділення, знання назв компонентів, правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій, перевірки правильності виконання дій, взаємозв’язку додавання і віднімання (множення та ділення);  актуалізувати випадки     додавання і віднімання з переходом через розряд у межах 100; узагальнити й систематизувати знання прийомів додавання та віднімання чисел частинами, на основі правила додавання суми до числа або віднімання суми від числа, способів додавання і віднімання чисел частинами на основі заміни другого доданка (від’ємника) сумою розрядних або зручних доданків; закріпити розуміння способів порівняння двоцифрових чисел, визначення різницевого відношення чисел; вправлятися у      застосуванні правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій додавання та віднімання.

№003 - Складаємо і розв’язуємо обернені задачі до даної

Мета:  узагальнити й систематизувати знання про просту задачу; актуалізувати усні прийоми додавання та  віднімання одноцифрових чисел, круглих чисел, додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд, усне додавання і віднімання, множення і ділення на основі властивостей арифметичних дій додавання і віднімання; актуалізувати поняття задачі; узагальнити й систематизувати знання видів простих задач, що містять співвідношення поєднання частин у ціле (на знаходження суми, невідомого доданка), вилучення частини з цілого (на знаходження різниці, невідомого зменшуваного або від’ємника); актуалізувати уявлення про взаємно обернені задачі; закріпити вміння додавати й віднімати числа частинами; актуалізувати знання правил порядку виконання дій, обчислення значень виразів за діями, уявлення про вирази зі змінною.

№004 - Розв’язуємо складені задачі

Мета: узагальнити й систематизувати знання про складену задачу; актуалізувати знання випадків табличного додавання та віднімання, множення та ділення, а також додавання й віднімання, множення та ділення на підставі властивостей арифметичних дій додавання й віднімання; узагальнити поняття простої і складеної задач; актуалізувати вміння  визначати прості задачі у складеній; вправлятися у застосуванні в обчисленнях прийому додавання й віднімання чисел частинами, правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій; узагальнити розуміння залежності значень виразів зі змінною від числового значення, якого набуває змінна; актуалізувати вміння порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень.

№005 - Досліджуємо задачі

Мета:  узагальнити й систематизувати розуміння складеної задачі як такої,    що складається з кількох простих; актуалізувати навички додавання й віднімання з переходом через розряд у межах 100 та    табличного множення і ділення під час усної лічби; узагальнити знання істотних ознак простої та складеної задачі під час виконання завдань на зміну запитання для одержання простої або        складеної задачі, під час вибору схематичного рисунка до задачі; узагальнити поняття складеної задачі шляхом складання задач за коротким записом, складання складеної задачі з трьох простих задач; узагальнити розуміння того, що види та порядок простих задач, із яких складається складена, визначають план розв’язування задачі під час виконання завдань на зіставлення складених задач і з’ясування впливу відмінностей на розв’язання; застосовувати обчислювальні навички та знання порядку виконання дій у виразах під час обчислення значень виразів на кілька дій, що містять дії різного ступеня і дужки.

№006 - Додаємо і віднімаємо числа порозрядно

Мета:   узагальнити й систематизувати прийоми усного додавання й віднімання чисел; удосконалити обчислювальні навички додавання й віднімання чисел у межах 100; актуалізувати обчислювальні навички усного додавання й віднімання одноцифрових чисел, круглих чисел, заміну числа сумою розрядних доданків або зручних доданків, додавання та віднімання чисел частинами, прийом порозрядного додавання та віднімання; узагальнити й систематизувати прийоми усного додавання й віднімання чисел частинами і порозрядно; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі.

№007 - Досліджуємо задачі на знаходження різниці

Мета: узагальнити й систематизувати розуміння математичних структур складених задач на знаходження різниці; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі;        актуалізувати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, табличного множення та ділення; узагальнити й систематизувати вміння розв’язувати задачі на знаходження різниці, що містять просту задачу на знаходження суми, на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, на конкретний зміст дії множення; узагальнити поняття складеної задачі шляхом складання задач за опорними схемами, а також уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінності на розв’язування задачі, зміни умови задачі (відповідно          зміни розв’язання); вправлятися у застосуванні прийомів додавання і віднімання чисел частинами і порозрядно під час обчислень значень виразів двома способами.

№008 - Досліджуємо задачі на знаходження суми

Мета: узагальнити й систематизувати знання математичних структур складених задач на знаходження суми; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, табличного множення та ділення; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на знаходження суми, що містять просту задачу на знаходження суми, на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; узагальнити розуміння поняття складеної задачі шляхом складання задач за опорними схемами, а також уявлення про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі; вправлятися у застосуванні прийомів додавання і віднімання чисел частинами та порозрядно під час обчислень різними способами; застосовувати вміння знаходити значення виразів зі змінною; досліджувати залежність значення виразу від числового значення змінної.

№009 - Додаємо і віднімаємо числа, використовуючи прийом округлення

Мета: узагальнити й систематизувати вміння застосовувати прийоми усного додавання  і віднімання; вдосконалювати обчислювальні навички додавання і віднімання в межах 100; актуалізувати прийоми додавання і віднімання чисел частинами і порозрядно, знання залежності значення суми від зміни одного з доданків, залежності значення різниці від зміни від’ємника, прийому округлення при додаванні і відніманні двоцифрових чисел; удосконалювати навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд різними способами: частинами, порозрядно, округленням; застосовувати набуті обчислювальні навички під час обчислення значень виразів, що містять дії різного ступеня та дужки, знаходження невідомого компонента арифметичної дії; застосовувати знання залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів під час порівняння виразів способом логічних міркувань; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі (на збільшення або зменшення числа на кілька    одиниць).

№010 - Досліджуємо задачі на знаходження невідомого доданка

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на знаходження невідомого доданка; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати обчислювальні навички табличного множення та ділення; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на знаходження невідомого доданка, що містять просту задачу на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, а також уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінностей на розв’язування задачі, зміни умови задачі, відповідно, зміни розв’язання; удосконалювати навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд різними способами: частинами, порозрядно, округленням; застосовувати набуті обчислювальні навички додавання й віднімання, табличного множення та ділення під час обчислення значень виразів, що містять дії різного ступеня та дужки, знаходження невідомого компонента арифметичної дії; здійснювати пропедевтику розуміння залежності значення добутку від зміни одного з множників.

№011 - Досліджуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного та від'ємника

Мета:  узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на знаходження невідомого зменшуваного; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати поняття оберненої задачі; узагальнити й систематизувати знання про задачі на знаходження невідомого зменшуваного, що містять просту задачу на знаходження суми, задачу на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінностей на розв’язування задачі, розв’язування задачі різними способами; вправлятись у застосуванні прийомів додавання і віднімання чисел частинами і порозрядно під час обчислень двома способами.

№012 - Перевіряємо арифметичні дії додавання і віднімання

Мета: удосконалювати обчислювальні навички; узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на знаходження невідомого від’ємника; вправлятися у застосуванні набутих обчислювальних навичок додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на знаходження невідомого від’ємника, що містять просту задачу на знаходження суми, задачу на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінності на розв’язування задачі; застосовувати набуті знання про вирази зі змінною та обчислювальні навички для знаходження      їх значень.

№013 - Досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

Мета: узагальнити й систематизувати знання математичних структур складених задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; вправлятися у застосуванні набутих обчислювальних навичок додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; актуалізувати правила збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, що містять просту задачу на знаходження суми, задачу на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення простої та складеної задач; дослідити вплив відмінностей на розв’язування задач; вправлятися у застосуванні набутих обчислювальних навичок та відповідних правил при знаходженні невідомого компонента арифметичних дій, обчисленні значень виразів на кілька дій, знаходженні значень виразу зі змінною; актуалізувати вміння замінювати суму однакових доданків добутком.

№014 - Досліджуємо задачі на різницеве порівняння

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на різницеве порівняння; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати вміння застосовувати правила збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, різницевого порівняння, знання поняття оберненої задачі; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на різницеве порівняння, що містять просту задачу на знаходження третього числа за сумою двох даних чисел, на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної  задачі шляхом зіставлення задач і дослідження впливу відмінностей на розв’язування задач; застосовувати набуті обчислювальні навички та відповідні правила при обчисленні значень сум або різниць, при знаходженні невідомого компонента арифметичних дій, обчисленні значень виразів на кілька дій, знаходженні значень виразу зі змінною, при порівнянні математичних виразів способом обчислення їх значень; актуалізувати розуміння залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів, вміння порівнювати математичні вирази на підставі залежності значення арифметичної дії від зміни одного з компонентів; актуалізувати вміння замінювати віднімання однакових чисел, в      результаті якого одержуємо нуль, часткою двох чисел.

№015 - Досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць (непряма форма)

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати вміння застосовувати правила збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, перетворювати збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі, у пряму форму, а також розв’язувати прості та складені задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі; актуалізувати розуміння конкретного змісту арифметичних дій множення та ділення на вміщення, залежності значення добутку від зміни одного з множників; здійснювати пропедевтику розв’язування нерівностей зі змінною способом добору; провести підготовку до тематичної роботи № 1.

№016-17 - Навчальний проект № 1. Діагностична робота

 Проблема проекту:    «Чи допоможе в житті вміння виконувати додавання та віднімання двоцифрових чисел?».

Тема навчального проекту: «Магічні квадрати».

Ідея проектної діяльності: створення набору карток із завданнями до математичної гри «Магічні квадрати» для учнів 3­х класів (перевірити, чи навчилися учні додавати і віднімати двоцифрові числа).

№018 - Повторюємо арифметичні дії множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про арифметичні дії множення та ділення; актуалізувати розуміння конкретного змісту множення, ділення на вміщення та ділення на рівні частини, назви компонентів та результатів арифметичних дій множення та ділення, взаємозв’язок арифметичних дій множення та ділення, переставний закон множення, способи перевірки правильності виконання арифметичних дій множення та ділення, властивості множення і ділення з числом 1, множення з нулем, ділення нуля на число, ділення рівних чисел; формувати вміння розв’язувати складені задачі.

№019 - Узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про арифметичні дії множення та ділення, узагальнити способи складання таблиць множення за сталим першим множником, способи знаходження попереднього і наступного результатів таблиці множення, способи відтворення табличних результатів на підставі переставного закону множення, на підставі групування; узагальнити способи складання таблиць ділення на підставі взаємозв’язку арифметичних дій множення та ділення.

№020 - Узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати способи запам’ятовування результатів таблиць множення та ділення, узагальнити спосіб відтворення табличних результатів на підставі групування; дослідити залежність добутку від   зміни одного з множників; закріпити знання табличних результатів множення та ділення.  

№021 - Досліджую таблиці множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати способи запам’ятовування результатів таблиць множення та ділення; актуалізувати розуміння конкретного змісту множення, ділення на вміщення та ділення на рівні частини; формувати уявлення про парні і непарні числа шляхом дослідження добутків із таблиці множення числа 2; вчити встановлювати закономірності на основі дослідження добутків із таблиці множення числа 5; узагальнити й систематизувати способи запам’ятовування табличних результатів шляхом дослідження відмінностей значення наступного та попереднього добутків у таблиці множення; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження частки, знаходити значення часток із перевіркою.

№022 - Досліджуємо таблиці множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати способи запам’ятовування результатів таблиць множення та ділення; застосовувати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел під час усної лічби; закріплювати уявлення про парні та непарні числа; вчити встановлювати закономірності на основі дослідження добутків із таблиць множення чисел 3 і 9; ознайомити учнів із раціональним способом множення числа на 9; формувати обчислювальні навички табличного множення та ділення; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на прикладі задач на знаходження суми, що містять просту задачу на конкретний зміст дії множення, на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

№023 - Знайомимось із послідовним множенням і діленням

Мета: формувати обчислювальні навички табличного множення та ділення; закріпити знання табличних результатів множення і ділення; дослідити залежність значення добутку від зміни одного множника; познайомити з прийомом послідовного множення; узагальнити спосіб відтворення табличних результатів на підставі послідовного множення.       

№024 - Досліджуємо таблицю Піфагора

Мета: формувати обчислювальні навички табличного множення  та ділення; узагальнити особливості результатів таблиць множення 2, 3, 5, 9; закріпити способи відновлення результатів таблиць множення, закріпити обчислювальні навички табличного множення і ділення.     

№025 - Досліджуємо задачі на знаходження частки

Мета:  узагальнити й систематизувати математичні структури складених задач на знаходження частки; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, розуміння конкретного змісту дії ділення на рівні частини; ділення на вміщення; узагальнити й систематизувати розв’язання складених задач на ділення на вміщення (ділення на рівні частини), що містять просту задачу на знаходження суми (різниці), шляхом зіставлення задач, дослідження впливу відмінності на розв’язування задачі; формувати навички табличного множення та ділення, вміння порівнювати математичні вирази способом логічного міркування, знаходити значення виразів зі змінною.

№026 - Знайомимось із табличною формою короткого запису задачі

Мета: удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; удосконалювати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; ознайомити учнів із табличною формою короткого запису задач, що містять дві групи ключових слів; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження суми, на різницеве порівняння; закріплювати розуміння конкретного змісту арифметичної дії ділення на рівні частини, ділення на вміщення; удосконалювати вміння знаходити значення виразів на кілька дій; закріпити поняття про периметр многокутника (прямокутника), про арифметичні дії додавання й віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях довжини.

№027 - Повторюємо геометричні фігури на площині

Мета: узагальнити й систематизувати геометричні уявлення і поняття; вправлятися у застосуванні обчислювальних навичок додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; актуалізувати уявлення учнів про пряму, кількість прямих, які можна провести через одну точку, через дві різних точки; актуалізувати уявлення про відрізок, промінь, ламану, замкнену ламану як межу многокутника, про многокутники, чотирикутники; актуалізувати поняття прямокутника і квадрата, знання властивості сторін прямокутника, поняття периметра многокутника як довжини замкненої ламаної, що його      обмежує, периметра многокутника як суми довжин його сторін; актуалізувати уявлення про коло, центр кола, поняття радіуса та діаметра кола, співвідношення між діаметром  і радіусом, а також уміння розв’язувати задачі на креслення кола заданого радіусу; формувати навички табличного множення та ділення шляхом подання числа у вигляді добутку двох чисел, порівняння математичних виразів логічним способом, знаходження значень добутків та часток, роботи з трансформованими рівностями; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження невідомого доданка.

№028 - Повторюємо вивчене

Мета: вдосконалювати обчислювальні навички та вміння розв’язувати складені задачі; удосконалювати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; формувати навички множення та ділення шляхом відтворення табличних результатів, розкладання числа на множники, обчислення значень виразів на кілька дій одного та різних ступенів із дужками та без дужок, знаходження значень виразів зі змінною; закріплювати вміння застосовувати правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, на знаходження невідомого зменшуваного та невідомого доданка шляхом зміни запитання задачі відповідно до зміни розв’язання, складати і розв’язувати обернені задачі, будувати прямокутник із заданими довжинами сторін, обчислювати його периметр.

№029 - Знайомимось із рівняннями

Мета: формувати поняття рівняння; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати поняття про числові рівності (істинні та хибні), математичні вирази (числові         і зі змінною); вправлятися у застосуванні вміння знаходити значення виразів зі змінною; узагальнити й систематизувати розуміння алгебраїчних понять та відповідні вміння у читанні й записі виразів, встановленні їх істинності або хибності, знаходженні значень виразів зі       змінною, класифікації виразів на числові та вирази зі змінною, рівностей — на числові та рівності зі змінною; ознайомити учнів із рівністю зі змінною — рівнянням, формувати поняття про розв’язок (корінь) рівняння; ознайомити зі способом добору в розв’язуванні рівнянь; формувати вміння розв’язувати прості рівняння способом добору; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на матеріалі складених задач на кратне порівняння (таблична форма короткого запису).

№030 - Розв’язуємо прості рівняння

Мета: формувати вміння розв’язувати прості рівняння; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати знання правила знаходження невідомого компонента арифметичної дії; ознайомити учнів із розв’язуванням простих рівнянь на основі правила знаходження невідомого компонента; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на матеріалі задач на знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння (таблична форма короткого запису), на знаходження суми, що містять дві простих задачі на конкретний зміст дії множення.

№031 - Складаємо рівняння за вимогою

Мета: формувати вміння розв’язувати прості рівняння, складати рівняння за текстом простої задачі; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; формувати вміння розв’язувати прості рівняння на основі правил знаходження невідомих компонентів, в тому числі й під час складання простого рівняння за текстом задачі; ознайомити учнів із розв’язуванням простої задачі способом складання рівняння; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на матеріалі задач на знаходження суми (таблична форма короткого запису).

№032 - Складаємо рівняння за текстом простої задачі

Мета: формувати вміння розв’язувати прості рівняння; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; формувати вміння розв’язувати прості рівняння способом добору, на основі правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій, складати рівняння за текстовим завданням, розв’язувати прості задачі способом складання рівняння; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на матеріалі задач на знаходження суми (таблична форма короткого запису задачі); удосконалювати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд.

№033 - Складаємо і розв’язуємо прості рівняння

Мета: формувати вміння розв’язувати прості рівняння і прості задачі за допомогою рівнянь; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; формувати вміння розв’язувати прості рівняння способом добору і на основі правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій, складати рівняння за текстовим завданням, розв’язувати прості задачі способом складання рівняння; закріпити поняття про числові нерівності: істинні або хибні; удосконалювати вміння порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень.

№034 - Розв'язуємо ускладнені рівняння

Мета:  формувати вміння розв’язувати рівняння, складати рівняння за текстом простої задачі; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати вміння розв’язувати прості рівняння способом добору та на основі правила знаходження невідомого компонента; ознайомити учнів із рівняннями нового виду шляхом зіставлення простого рівняння з рівнянням, в якому праву частину подано числовим виразом, зведення ускладненого рівняння до простого; формувати вміння розв’язувати ускладнені рівняння, в яких праву частину подано числовим виразом, розв’язувати прості задачі способом складання рівняння.

№035 - Розв'язуємо ускладнені рівняння

Мета:   формувати вміння розв’язувати рівняння, складати рівняння за текстом простої задачі; удосконалювати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, табличного множення та ділення; актуалізувати вміння розв’язувати прості рівняння способом добору та на основі правила знаходження невідомого компонента; ознайомити учнів із рівняннями нового виду шляхом зіставлення простого рівняння з рівнянням, в якому праву частину подано числовим виразом, та з рівнянням, в якому один із компонентів подано числовим виразом, і зведення ускладненого рівняння до простого; формувати вміння розв’язувати ускладнені рівняння, в яких праву частину або один із компонентів подано числовим виразом, а також вміння розв’язувати прості задачі способом складання рівняння, переносити спосіб міркування на випадки розв’язування складених задач.

№036 - Розв’язуємо задачі складанням рівняння

Мета:   формувати вміння розв’язувати рівняння, складати рівняння за текстом задачі; удосконалювати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, табличного множення та ділення; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння; знайомити учнів з арифметичним та алгебраїчним методами розв’язування задач; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на матеріалі задач на різницеве порівняння (таблична форма короткого запису задачі), обчислювати значення виразів на кілька дій одного і різних ступенів із дужками або без дужок.

№037 - Знайомимось із властивістю рівності

Мета:  формувати вміння розв’язувати рівняння; удосконалювати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, табличного множення та ділення; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння; вдосконалювати вміння застосовувати залежність значення суми від зміни одного з доданків, значення різниці — від зміни від’ємника або зменшуваного; ознайомити учнів із властивістю рівності, зі способом розв’язування рівнянь на основі властивості рівності; формувати вміння складати рівняння на знаходження невідомого компонента за текстовим завданням.

№038 - Розв’язуємо рівняння

Мета: формувати вміння розв’язувати рівняння; удосконалювати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, табличного множення   та ділення; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння; вчити розв’язувати прості рівняння на основі властивості рівностей; вдосконалювати вміння розв’язувати прості задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі, алгебраїчним методом, а також вміння обчислювати значення виразів на кілька дій одного і різних ступенів із дужками або без дужок; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження невідомого від’ємника арифметичним методом.

№039 - Записуємо задачу коротко у формі таблиці

Мета:  формувати вміння розв’язувати прості задачі, що містять співвідношення поєднання кількох рівних частин у ціле; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; ознайомити учнів із коротким записом простих задач (у      вигляді таблиці), що містять співвідношення поєднання кількох рівних частин у ціле; удосконалювати вміння розв’язувати прості задачі шляхом складання і розв’язування взаємно обернених задач; формувати вміння розв’язувати прості рівняння двома способами.

№040 - Розв’язуємо задачі способом складання рівняння

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; формувати вміння розв’язувати ускладнені рівняння; навчати добирати ускладнене рівняння до тексту; формувати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження невідомого доданка алгебраїчним методом; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі, які містять співвідношення поєднання кількох рівних частин у ціле (таблична форма короткого запису), складати й розв’язувати взаємно обернені задачі; вдосконалювати навички додавання й віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини; вчити розкладати числа на множники.

№041 - Повторюємо одиниці вимірювання величин

Мета:   узагальнити й систематизувати знання учнів про величини та одиниці їх вимірювання; удосконалювати навички табличного множення та ділення; систематизувати уявлення про величини (довжину, масу, місткість) як узагальнені властивості об’єктів навколишнього світу; актуалізувати уявлення про процес вимірювання величини, одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, часу; обґрунтувати необхідність введення нової одиниці вимірювання маси — 1      центнер; ознайомити із співвідношенням нової одиниці вимірювання маси з відомими одиницями вимірювання; вдосконалювати навички порівняння іменованих чисел, заміни складеного іменованого числа простим, простого — складеним; вдосконалювати навички додавання й віднімання іменованих чисел; формувати вміння складати ускладнені рівняння за текстом завдання, розв’язувати рівняння, розв’язувати складені задачі на знаходження невідомого зменшуваного алгебраїчним методом (таблична форма короткого запису задачі); вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на конкретний зміст множення (таблична форма короткого запису), складати і розв’язувати взаємно обернені задачі.

№042 - Визначаємо час за годинником

Мета:  узагальнити й систематизувати знання учнів про час та його вимірювання; удосконалювати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; систематизувати знання про одиниці вимірювання часу, пов’язані з обертанням небесних тіл: рік, місяць, доба; ознайомити з новими одиницями вимірювання часу: хвилиною, секундою, із співвідношеннями між одиницями вимірювання часу; формувати навички вимірювання часу за годинником у межах повних годин, у годинах та хвилинах; ознайомити        із двома способами називання часу, якщо триває перша або друга половина доби, з римськими цифрами; формувати вміння розв’язувати ускладнені рівняння; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на конкретний зміст множення (таблична форма короткого запису), складати      й розв’язувати взаємно обернені задачі.

№043-45 - Навчальний проект № 2

 Проблема проекту:    Чим мені у повсякденному житті будуть корисні гарні знання таблиці множення

Тема навчального проекту: «Секрети таблиці множення».

№046 - Одержуємо половину

Мета:  формувати поняття про дріб із чисельником; вдосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати розуміння конкретного змісту ділення на         рівні частини; ознайомити учнів із дробами з чисельником 1 — частинами, із практичним утворенням половини, половиною як однією із двох рівних частин цілого, кількістю половин у цілому; вчити записувати половини двома цифрами; формувати уявлення про чисельник і знаменник; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на конкретний зміст множення (таблична форма короткого запису), складати й розв’язувати взаємно обернені задачі.

№047 - Одержуємо частину цілого

Мета:  формувати поняття про дріб із чисельником 1; вдосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати розуміння конкретного змісту ділення на         рівні частини; ознайомити учнів із дробами з чисельником 1 — частинами, із практичним утворенням половини,  чверті та інших частин від цілого, із частиною як однією із кількох рівних частин цілого, із визначенням кількості певних частин у цілому; вчити записувати частини двома цифрами; формувати поняття про чисельник, знаменник, «читати» дроби, називати чисельник і знаменник; пояснювати значення знаменника й чисельника; вдосконалювати обчислювальні навички шляхом обчислення значень виразів на кілька дій одного і різних ступенів із дужками або без дужок, вміння знаходити значення виразів зі змінною; формувати вміння за текстом складати і розв’язувати ускладнені рівняння.

№048 - Одержуємо половину

Мета:  формувати поняття про дріб із чисельником; вдосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати розуміння конкретного змісту ділення на         рівні частини; ознайомити учнів із дробами з чисельником 1 — частинами, із практичним утворенням половини, половиною як однією із двох рівних частин цілого, кількістю половин у цілому; вчити записувати половини двома цифрами; формувати уявлення про чисельник і знаменник; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на конкретний зміст множення (таблична форма короткого запису), формувати вміння розв’язувати складені задачі.    

№049 - Знайомимось із одиницею вимірювання довжини: 1 міліметр

Мета:  формувати поняття про довжину та одиниці її вимірювання; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати вміння «читати» дроби, називати й пояснювати значення знаменник і чисельника, знання відомих одиниць вимірювання довжини, маси, часу; ознайомити із поданням меншої одиниці вимірювання як частини більшої; ознайомити з одиницею вимірювання довжини 1 мм як десятою частиною 1 см; формувати вміння вимірювати довжини відрізків із точністю до 1 мм, креслити відрізки, довжину яких подано у сантиметрах і міліметрах, формувати вміння подавати складене іменоване число у вигляді простого, просте — у вигляді складеного; вдосконалювати обчислювальні навички шляхом обчислення значень виразів на кілька дій одного й різних ступенів, із дужками або без дужок; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння.

№050 - Досліджуємо одиниці вимірювання величин

Мета:  формувати поняття про довжину та одиниці її вимірювання; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати вміння «читати» дроби, називати й пояснювати значення знаменник і чисельника, знання відомих одиниць вимірювання довжини, маси, часу; ознайомити із поданням меншої одиниці вимірювання як частини більшої; ознайомити з одиницею вимірювання довжини 1 мм як десятою частиною 1 см; формувати вміння вимірювати довжини відрізків із точністю до 1 мм, креслити відрізки, довжину яких подано у сантиметрах і міліметрах, формувати вміння подавати складене іменоване число у вигляді простого, просте — у вигляді складеного; вдосконалювати обчислювальні навички шляхом обчислення значень виразів на кілька дій одного й різних ступенів, із дужками або без дужок; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння.

№051 - Порівнюємо частини цілого

Мета:  формувати уявлення про дроби із чисельником 1; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати спосіб практичного одержання частин, запис числа, що відповідає заштрихованій частині          фігури на рисунку; вчити досліджувати залежність між величиною однієї частини і кількістю рівних частин у цілому; формувати вміння порівнювати частини на основі наочності; вдосконалювати навички заміни складеного іменованого числа простим, простого — складеним, вміння розв’язувати задачі на конкретний зміст дії множення (таблична форма короткого запису), складати й розв’язувати взаємно обернені задачі; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння.

№052 - Порівнюємо частини цілого

Мета: формувати уявлення про дроби із чисельником 1; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати спосіб практичного одержання частин, запис числа, що відповідає заштрихованій частині          фігури на рисунку; вчити досліджувати залежність між величиною однієї частини і кількістю рівних частин у цілому; формувати вміння порівнювати частини на основі наочності; вдосконалювати навички заміни складеного іменованого числа простим, простого — складеним, вміння розв’язувати задачі на конкретний зміст дії множення (таблична форма короткого запису), складати й розв’язувати взаємно обернені задачі; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння.

№053 - Знаходимо частину від цілого

Мета: формувати уявлення про дроби із чисельником 1; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати спосіб практичного одержання частин, запис числа, що відповідає заштрихованій частині          фігури на рисунку; вчити досліджувати залежність між величиною однієї частини і кількістю рівних частин у цілому; формувати вміння порівнювати частини на основі наочності; вдосконалювати навички заміни складеного іменованого числа простим, простого — складеним, вміння розв’язувати задачі на конкретний зміст дії множення (таблична форма короткого запису), складати й розв’язувати взаємно обернені задачі; формувати вміння розв’язувати прості та ускладнені рівняння.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання