№001 - Повторюємо нумерацію чисел у межах 100

Мета: узагальнити й систематизувати знання, вміння та навички учнів щодо нумерації чисел першої       сотні; актуалізувати уявлення про одноцифрові, двоцифрові та трицифрові числа, позиційний принцип запису чисел, знання про лічильні одиниці, вміння лічити, використовуючи різні лічильні одиниці; узагальнити способи порівняння, додавання й віднімання круглих чисел; актуалізувати знання про десятковий склад двоцифрових чисел, уміння визначати десятковий склад двоцифрового числа й подавати число у вигляді суми розрядних доданків; систематизувати способи порівняння чисел у межах 100 за їх розташуванням у натуральному ряді та на основі розрядного складу; узагальнити й систематизувати знання про випадки додавання й   віднімання на основі нумерації чисел першої сотні.

№002 - Додаємо і віднімаємо числа частинами

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про арифметичні дії додавання й віднімання, множення та ділення, а також прийом додавання й віднімання чисел частинами; закріпити прийоми усного додавання та віднімання на основі нумерації двоцифрових чисел       (усна лічба); актуалізувати й систематизувати розуміння сутності арифметичних дій додавання, віднімання, множення та ділення, знання назв компонентів, правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій, перевірки правильності виконання дій, взаємозв’язку додавання і віднімання (множення та ділення);  актуалізувати випадки     додавання і віднімання з переходом через розряд у межах 100; узагальнити й систематизувати знання прийомів додавання та віднімання чисел частинами, на основі правила додавання суми до числа або віднімання суми від числа, способів додавання і віднімання чисел частинами на основі заміни другого доданка (від’ємника) сумою розрядних або зручних доданків; закріпити розуміння способів порівняння двоцифрових чисел, визначення різницевого відношення чисел; вправлятися у      застосуванні правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій додавання та віднімання.

№003 - Складаємо і розв’язуємо обернені задачі до даної

Мета:  узагальнити й систематизувати знання про просту задачу; актуалізувати усні прийоми додавання та  віднімання одноцифрових чисел, круглих чисел, додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд, усне додавання і віднімання, множення і ділення на основі властивостей арифметичних дій додавання і віднімання; актуалізувати поняття задачі; узагальнити й систематизувати знання видів простих задач, що містять співвідношення поєднання частин у ціле (на знаходження суми, невідомого доданка), вилучення частини з цілого (на знаходження різниці, невідомого зменшуваного або від’ємника); актуалізувати уявлення про взаємно обернені задачі; закріпити вміння додавати й віднімати числа частинами; актуалізувати знання правил порядку виконання дій, обчислення значень виразів за діями, уявлення про вирази зі змінною.

№004 - Розв’язуємо складені задачі

Мета: узагальнити й систематизувати знання про складену задачу; актуалізувати знання випадків табличного додавання та віднімання, множення та ділення, а також додавання й віднімання, множення та ділення на підставі властивостей арифметичних дій додавання й віднімання; узагальнити поняття простої і складеної задач; актуалізувати вміння  визначати прості задачі у складеній; вправлятися у застосуванні в обчисленнях прийому додавання й віднімання чисел частинами, правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій; узагальнити розуміння залежності значень виразів зі змінною від числового значення, якого набуває змінна; актуалізувати вміння порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень.

№005 - Досліджуємо задачі

Мета:  узагальнити й систематизувати розуміння складеної задачі як такої,    що складається з кількох простих; актуалізувати навички додавання й віднімання з переходом через розряд у межах 100 та    табличного множення і ділення під час усної лічби; узагальнити знання істотних ознак простої та складеної задачі під час виконання завдань на зміну запитання для одержання простої або        складеної задачі, під час вибору схематичного рисунка до задачі; узагальнити поняття складеної задачі шляхом складання задач за коротким записом, складання складеної задачі з трьох простих задач; узагальнити розуміння того, що види та порядок простих задач, із яких складається складена, визначають план розв’язування задачі під час виконання завдань на зіставлення складених задач і з’ясування впливу відмінностей на розв’язання; застосовувати обчислювальні навички та знання порядку виконання дій у виразах під час обчислення значень виразів на кілька дій, що містять дії різного ступеня і дужки.

№006 - Додаємо і віднімаємо числа порозрядно

Мета:   узагальнити й систематизувати прийоми усного додавання й віднімання чисел; удосконалити обчислювальні навички додавання й віднімання чисел у межах 100; актуалізувати обчислювальні навички усного додавання й віднімання одноцифрових чисел, круглих чисел, заміну числа сумою розрядних доданків або зручних доданків, додавання та віднімання чисел частинами, прийом порозрядного додавання та віднімання; узагальнити й систематизувати прийоми усного додавання й віднімання чисел частинами і порозрядно; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі.

№007 - Досліджуємо задачі на знаходження різниці

Мета: узагальнити й систематизувати розуміння математичних структур складених задач на знаходження різниці; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі;        актуалізувати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, табличного множення та ділення; узагальнити й систематизувати вміння розв’язувати задачі на знаходження різниці, що містять просту задачу на знаходження суми, на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, на конкретний зміст дії множення; узагальнити поняття складеної задачі шляхом складання задач за опорними схемами, а також уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінності на розв’язування задачі, зміни умови задачі (відповідно          зміни розв’язання); вправлятися у застосуванні прийомів додавання і віднімання чисел частинами і порозрядно під час обчислень значень виразів двома способами.

№008 - Досліджуємо задачі на знаходження суми

Мета: узагальнити й систематизувати знання математичних структур складених задач на знаходження суми; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, табличного множення та ділення; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на знаходження суми, що містять просту задачу на знаходження суми, на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; узагальнити розуміння поняття складеної задачі шляхом складання задач за опорними схемами, а також уявлення про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі; вправлятися у застосуванні прийомів додавання і віднімання чисел частинами та порозрядно під час обчислень різними способами; застосовувати вміння знаходити значення виразів зі змінною; досліджувати залежність значення виразу від числового значення змінної.

№009 - Додаємо і віднімаємо числа, використовуючи прийом округлення

Мета: узагальнити й систематизувати вміння застосовувати прийоми усного додавання  і віднімання; вдосконалювати обчислювальні навички додавання і віднімання в межах 100; актуалізувати прийоми додавання і віднімання чисел частинами і порозрядно, знання залежності значення суми від зміни одного з доданків, залежності значення різниці від зміни від’ємника, прийому округлення при додаванні і відніманні двоцифрових чисел; удосконалювати навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд різними способами: частинами, порозрядно, округленням; застосовувати набуті обчислювальні навички під час обчислення значень виразів, що містять дії різного ступеня та дужки, знаходження невідомого компонента арифметичної дії; застосовувати знання залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів під час порівняння виразів способом логічних міркувань; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі (на збільшення або зменшення числа на кілька    одиниць).

№010 - Досліджуємо задачі на знаходження невідомого доданка

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на знаходження невідомого доданка; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати обчислювальні навички табличного множення та ділення; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на знаходження невідомого доданка, що містять просту задачу на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, а також уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінностей на розв’язування задачі, зміни умови задачі, відповідно, зміни розв’язання; удосконалювати навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд різними способами: частинами, порозрядно, округленням; застосовувати набуті обчислювальні навички додавання й віднімання, табличного множення та ділення під час обчислення значень виразів, що містять дії різного ступеня та дужки, знаходження невідомого компонента арифметичної дії; здійснювати пропедевтику розуміння залежності значення добутку від зміни одного з множників.

№011 - Досліджуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного та від'ємника

Мета:  узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на знаходження невідомого зменшуваного; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати поняття оберненої задачі; узагальнити й систематизувати знання про задачі на знаходження невідомого зменшуваного, що містять просту задачу на знаходження суми, задачу на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінностей на розв’язування задачі, розв’язування задачі різними способами; вправлятись у застосуванні прийомів додавання і віднімання чисел частинами і порозрядно під час обчислень двома способами.

№012 - Перевіряємо арифметичні дії додавання і віднімання

Мета: удосконалювати обчислювальні навички; узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на знаходження невідомого від’ємника; вправлятися у застосуванні набутих обчислювальних навичок додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на знаходження невідомого від’ємника, що містять просту задачу на знаходження суми, задачу на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінності на розв’язування задачі; застосовувати набуті знання про вирази зі змінною та обчислювальні навички для знаходження      їх значень.

№013 - Досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

Мета: узагальнити й систематизувати знання математичних структур складених задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; вправлятися у застосуванні набутих обчислювальних навичок додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; актуалізувати правила збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, що містять просту задачу на знаходження суми, задачу на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення простої та складеної задач; дослідити вплив відмінностей на розв’язування задач; вправлятися у застосуванні набутих обчислювальних навичок та відповідних правил при знаходженні невідомого компонента арифметичних дій, обчисленні значень виразів на кілька дій, знаходженні значень виразу зі змінною; актуалізувати вміння замінювати суму однакових доданків добутком.

№014 - Досліджуємо задачі на різницеве порівняння

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на різницеве порівняння; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати вміння застосовувати правила збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, різницевого порівняння, знання поняття оберненої задачі; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на різницеве порівняння, що містять просту задачу на знаходження третього числа за сумою двох даних чисел, на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення учнів про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної  задачі шляхом зіставлення задач і дослідження впливу відмінностей на розв’язування задач; застосовувати набуті обчислювальні навички та відповідні правила при обчисленні значень сум або різниць, при знаходженні невідомого компонента арифметичних дій, обчисленні значень виразів на кілька дій, знаходженні значень виразу зі змінною, при порівнянні математичних виразів способом обчислення їх значень; актуалізувати розуміння залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів, вміння порівнювати математичні вирази на підставі залежності значення арифметичної дії від зміни одного з компонентів; актуалізувати вміння замінювати віднімання однакових чисел, в      результаті якого одержуємо нуль, часткою двох чисел.

№015 - Досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць (непряма форма)

Мета: узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати вміння застосовувати правила збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, перетворювати збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі, у пряму форму, а також розв’язувати прості та складені задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі; актуалізувати розуміння конкретного змісту арифметичних дій множення та ділення на вміщення, залежності значення добутку від зміни одного з множників; здійснювати пропедевтику розв’язування нерівностей зі змінною способом добору; провести підготовку до тематичної роботи № 1.

№016-17 - Навчальний проект № 1. Діагностична робота

 Проблема проекту:    «Чи допоможе в житті вміння виконувати додавання та віднімання двоцифрових чисел?».

Тема навчального проекту: «Магічні квадрати».

Ідея проектної діяльності: створення набору карток із завданнями до математичної гри «Магічні квадрати» для учнів 3­х класів (перевірити, чи навчилися учні додавати і віднімати двоцифрові числа).

№018 - Повторюємо арифметичні дії множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про арифметичні дії множення та ділення; актуалізувати розуміння конкретного змісту множення, ділення на вміщення та ділення на рівні частини, назви компонентів та результатів арифметичних дій множення та ділення, взаємозв’язок арифметичних дій множення та ділення, переставний закон множення, способи перевірки правильності виконання арифметичних дій множення та ділення, властивості множення і ділення з числом 1, множення з нулем, ділення нуля на число, ділення рівних чисел; формувати вміння розв’язувати складені задачі.

№019 - Узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про арифметичні дії множення та ділення, узагальнити способи складання таблиць множення за сталим першим множником, способи знаходження попереднього і наступного результатів таблиці множення, способи відтворення табличних результатів на підставі переставного закону множення, на підставі групування; узагальнити способи складання таблиць ділення на підставі взаємозв’язку арифметичних дій множення та ділення.

№020 - Узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати способи запам’ятовування результатів таблиць множення та ділення, узагальнити спосіб відтворення табличних результатів на підставі групування; дослідити залежність добутку від   зміни одного з множників; закріпити знання табличних результатів множення та ділення.  

№021 - Досліджую таблиці множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати способи запам’ятовування результатів таблиць множення та ділення; актуалізувати розуміння конкретного змісту множення, ділення на вміщення та ділення на рівні частини; формувати уявлення про парні і непарні числа шляхом дослідження добутків із таблиці множення числа 2; вчити встановлювати закономірності на основі дослідження добутків із таблиці множення числа 5; узагальнити й систематизувати способи запам’ятовування табличних результатів шляхом дослідження відмінностей значення наступного та попереднього добутків у таблиці множення; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження частки, знаходити значення часток із перевіркою.

№022 - Досліджуємо таблиці множення і ділення

Мета: узагальнити й систематизувати способи запам’ятовування результатів таблиць множення та ділення; застосовувати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел під час усної лічби; закріплювати уявлення про парні та непарні числа; вчити встановлювати закономірності на основі дослідження добутків із таблиць множення чисел 3 і 9; ознайомити учнів із раціональним способом множення числа на 9; формувати обчислювальні навички табличного множення та ділення; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на прикладі задач на знаходження суми, що містять просту задачу на конкретний зміст дії множення, на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

№023 - Знайомимось із послідовним множенням і діленням

Мета: формувати обчислювальні навички табличного множення та ділення; закріпити знання табличних результатів множення і ділення; дослідити залежність значення добутку від зміни одного множника; познайомити з прийомом послідовного множення; узагальнити спосіб відтворення табличних результатів на підставі послідовного множення.       

№024 - Досліджуємо таблицю Піфагора

Мета: формувати обчислювальні навички табличного множення  та ділення; узагальнити особливості результатів таблиць множення 2, 3, 5, 9; закріпити способи відновлення результатів таблиць множення, закріпити обчислювальні навички табличного множення і ділення.     

№025 - Досліджуємо задачі на знаходження частки

Мета:  узагальнити й систематизувати математичні структури складених задач на знаходження частки; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, розуміння конкретного змісту дії ділення на рівні частини; ділення на вміщення; узагальнити й систематизувати розв’язання складених задач на ділення на вміщення (ділення на рівні частини), що містять просту задачу на знаходження суми (різниці), шляхом зіставлення задач, дослідження впливу відмінності на розв’язування задачі; формувати навички табличного множення та ділення, вміння порівнювати математичні вирази способом логічного міркування, знаходити значення виразів зі змінною.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання