Каталог матеріалів

Урок №8 для 3 класу з математики за С. Скворцовою - Досліджуємо задачі на знаходження суми

Безкоштовно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 8. Досліджуємо задачі на знаходження суми.

Мета: узагальнити й систематизувати знання математичних структур складених задач на знаходження суми; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі; актуалізувати обчислювальні навички додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд, табличного множення та ділення; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на знаходження суми, що містять просту задачу на знаходження суми, на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; узагальнити розуміння поняття складеної задачі шляхом складання задач за опорними схемами, а також уявлення про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі; вправлятися у застосуванні прийомів додавання і віднімання чисел частинами та порозрядно під час обчислень різними способами; застосовувати вміння знаходити значення виразів зі змінною; досліджувати залежність значення виразу від числового значення змінної.

 Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 3.  Узагальнення й систематизація вивченого. Геометрична хвилинка.

Слайд 4.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 5.  Усна лічба.

Слайд 6-8.  Математичний диктант. Складіть вирази, знайдіть їх значення.

Слайд 9-10.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 11.  Завдання 1. За опорними схемами склади дві задачі про дітей на дитячому майданчику, використавши числа 9, 4, 8.

Слайд 12. Завдання 1. Зістав задачі 1 і 2. Що в них спільне? відмінне? Як їх відмінність вплине на розв’язання задач? Розв’яжи задачу 2.

Слайд 13. Завдання 1. Розв'яжи задачу 2.

Слайд 14. Завдання 2. Доповни схему. Добери та доповни короткий запис.

Слайд 15. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 16. Завдання 2. Зістав подану задачу із задачею 2 у завданні 1. У чому їх відмінність? Як ця відмінність вплине на розв’язання поданої задачі? Зміни умову поданої задачі так, щоб у її розв’язанні першою була дія віднімання.

Слайд 17. Завдання 2. Зістав подану задачу із задачею 2 у завданні 1. У чому їх відмінність? Як ця відмінність вплине на розв’язання поданої задачі? Зміни умову поданої задачі так, щоб у її розв’язанні першою була дія віднімання.

Слайд 18. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 19. Фізкультхвилинка

Слайд 20. Завдання 3. Перевір, чи правильно виконані записи до задачі.

Слайд 21. Завдання 3. Зістав задачу з поданою в завданні 2. Що в них спільне? відмінне? Як їх відмінність вплине на розв’язання даної задачі? Зміни умову даної задачі так, щоб у її розв’язанні першою була дія віднімання; дія множення.

Слайд 22. Завдання 3. Зміни умову даної задачі так, щоб у її розв’язанні першою була дія віднімання.

Слайд 23. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 24. Завдання 3. Зміни умову даної задачі так, щоб у її розв’язанні першою була дія множення.

Слайд 25. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 26. Завдання 4. У синіх кружках зазначено суму чисел у кожному ряді. Запиши числа, яких бракує.

Слайд 27. Завдання 5. Знайди значення виразів за наведеними в таблиці значеннями змінної.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 30. Завдання 2. Склади задачу 1 за коротким записом. Яка це задача — проста чи складена? Розбий задачу 1 на прості. Склади план розв’язування задачі 1. Зміни задачу 1 так, щоб останньою була дія додавання. З яких простих задач складається одержана задача 2?

Слайд 31. Завдання 2. Склади задачу 1 за коротким записом.

Яка це задача — проста чи складена? Розбий задачу 1 на прості. Склади план розв’язування задачі 1. Зміни задачу 1 так, щоб останньою була дія додавання. З яких простих задач складається одержана задача 2?

Слайд 32. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 33. Завдання 3. Розкажи, як доповнити короткий запис і схему до задачі 1. Зістав задачу 1 із задачею 2 в завданні 2. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання задачі 1? Склади план її розв’язування. Розв’яжи задачу 1.

Слайд 34. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 35. Завдання 3. Доповни короткий запис задачі 2. Зістав задачі 1 і 2. Чи матимуть ці задачі однакові розв’язання? Поясни розв’язування задачі 2 за схемою аналізу.

Слайд 36. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 37. Завдання 3. Поясни, як доповнити короткий запис і схему до задачі 3. Зістав задачі 2 і 3. У чому відмінність? Як ця відмінність вплине на розв’язання задачі 3? Поясни її розв’язування за схемою аналізу.

Слайд 38. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 39. Завдання 4. Знайди значення виразу зі змінною.

Слайд 40. Рухлива вправа.

Слайд 41-42. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Слайд 43. Домашні тренувальні вправи. 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні