№001 - Вступ. Знову дзвоник кличе нас. Л. Шостак «Шкільний дзвінок»

Мета: ознайомити учнів з новим підручником; навчити виразно читати вірші, інтонувати речення; удосконалювати навичку читання; аналізувати та відповідати на запитання за змістом прочитаного; виховувати інтерес до оточуючої природи, спостережливість; формувати вміння бачити прекрасне; прищеплювати любов до школи.

№002 - Головна професія — школяр. А. Костецький «Головна професія»

Мета: розширювати знання учнів про професії дорослих; привернути увагу дітей до такого важливого проблемного питання, як вибір професії; виховувати повагу до людей різних професій.; виховувати інтерес до оточуючого світу, спостережливість; формувати вміння бачити прекрасне; прищеплювати любов до школи.

№003 - Як їжачок боявся йти до школи. М. Сурженко «Їжачок Буль — школяр»

Мета: формувати уявлення учнів про загальнолюдські цінності, роль знань у житті людини; викликати інтерес до навчання в школі; розвивати читацькі навички, пам'ять, образно-аналітичне мислення; виховувати сумлінність, старанність; формувати вміння бачити прекрасне; прищеплювати любов до школи.

№004 - Як їжачок боявся йти до школи. М. Сурженко «Їжачок Буль — школяр» (продовження).

Мета: формувати уявлення учнів про загальнолюдські цінності, роль знань у житті людини; викликати інтерес до навчання в школі; розвивати читацькі навички, пам'ять, образно-аналітичне мислення; виховувати сумлінність, старанність; формувати вміння бачити прекрасне; прищеплювати любов до школи.

№005 - Розвивай свій талант! О. Полянська «Є у кожного та­лант»

Мета: удосконалювати вміння вибирати і читати книжки з орієнтацією на задану тему, переключатися з одного виду роботи на інший; вчити визначати головну думку твору, ставити питання до прочитаного, доводити свою думку; розвивати критичне мислення, мовлення, вміння перевіряти результати праці своєї і товариша; виховувати інтерес до читання, бажання займатися тим, що приносить радість, задоволення.

№006 - 007 - Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Й. Шелепець «Зажурився кіт». Складання продовження історії. Прис­лів’я. Робота з дитячою книжкою.

Мета: розвивати вміння оцінювати вчинки персонажів, визначати мотиви їхньої поведінки, знаходити зображувально-виражальні засоби опису героїв, розвивати навички читання, пам'ять, увагу, уміння орієнтуватися в тексті, логічне мислення; виховувати інтерес до народної мудрості й бажання вчитися.

№008 - Навчання — наполеглива праця. «Якщо вчитися важко» (за Дженніфер Мур-Маллінос)

Мета: розширити уявлення учнів про умови досягнення успіху, про значення знань, освіти, працелюбства у житті людини, у досягненні успіхів; навчати аналізувати, уза­гальнювати інформацію, використовувати набуті знання у житті; розвивати уяву, творчість, мислення, віру в свої сили; виховувати якості, необхідні для досягнення успіху: працьовитість, допитливість, уважність, організованість.

№009 - Хто багато читає - той багато знає. Л. Повх «Ми мале­нькі читачі». Прислів’я

Мета: cприяти формуванню в учнів інтелектуального потенціалу; узагальнити знання учнів про книги; розвивати творче мислення, пам’ять, бажання вчитися та пізнавати світ; сприяти збагаченню словникового запасу учнів та розвитку зв’язного мовлення; прищеплювати любов до читання книг та інтерес до них; виховувати вміння висловлювати свою думку та слухати інших.

№010 - Книги — наші друзі В. Сухомлинський «Усі книжки гар­ні».

Мета: cприяти формуванню в учнів інтелектуального потенціалу; узагальнити знання учнів про книги; розвивати творче мислення, пам’ять, бажання вчитися та пізнавати світ; сприяти збагаченню словникового запасу учнів та розвитку зв’язного мовлення; прищеплювати любов до читання книг та інтерес до них; виховувати вміння висловлювати свою думку та слухати інших.

№011 - 012 - Увесь світ в собі вмістила книжка. Н. Поклад «Книжко- вечір». Я. Умеров «Про книжку». Узагальнення і систематизація знань учнів за розділами «Дзвіночок кличе у Країну Знань», «Книжка— ключ до знань».

Мета: cприяти формуванню в учнів інтелектуального потенціалу; узагальнити знання учнів про книги; розвивати творче мислення, пам’ять, бажання вчитися та пізнавати світ; сприяти збагаченню словникового запасу учнів та розвитку зв’язного мовлення; прищеплювати любов до читання книг та інтерес до них; виховувати вміння висловлювати свою думку та слухати інших.

№013 - 014 - Різні настрої осені К. Переліска «Золота осінь», «Недале­ко до зими». Робота з дитячою книжкою

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі.  

№015 - Осінь-мальовничка. Марійка Підгірянка «Прийшла осінь». Створення ілюстрації до вірша.

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі.  

№016 - Чи можна побачити вітер? І Коломієць «Вітрисько». Читання в особах. Робота з картинами художників.

Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про вітер; формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі.  

№017 - Осінь — грибна пора. Пауза. Т. Коломієць «На галяві». Визначення настрою твору.

Мета: сформувати в учнів уявлення про гриби; навчити розрізняти їстівні і неїстівні гриби; розвивати пізнавальну активність дітей, уміння спостерігати; виховувати повагу і любов до природи, культуру поведінки.

№018 - Головні співці взимку. А. Му «Горобці». Перегляд відео.

Мета: дати відповідь на питання «Хто є головними співцями взимку?»; формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№019 - Хазяйнує осінь всюди. Персонаж твору. Н. Остапенко «Господиня Осінь». Читання в особах. Створення ілюст­рації персонажів твору.

Мета: ознайомити з поняттям «персонаж твору», з процесом приготування до зими лісовими звірями; формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№020 - 021 - Як тварини готуються до зими. О. Коротюк «Ведмежа колисанка». Л. Костенко «Білочка восени». Робота з дитячою книжкою.

Мета: продовжувати ознайомлювати з процесом приготування до зими лісовими звірями; формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№022 - Чарівні звуки осені О. Чорновіл «Осінній концерт». К. Маніва «Каштанопад»

Мета: нагадати основні складові твору (зачин, основна частина, кінцівка); формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№023 - Осінні настрої. Осінь весела. Н. Забіла «Осіннє листя»

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№024 - Осінні настрої. Осінь сумна. Олена Пчілка «Садок марніє потихеньку»

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№025 - Осінь мрійлива. В. Скомаровський «Лісова колиска»

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№026 - Осінні настрої. Осінь тривожна, таємнича і задумлива. Л. Костенко «Березовий листочок».

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№027 - 029 - Осінні настрої. Осінь весела. П. Сорока «Гра». В. Терен «Осінь». Робота з дитячою книжкою. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Осінні барви, осінній настрій».

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№030 - Колискові пісні. «Ой люлі, ой люлі». Слухання української народної колискової «Гойда, гойда-гой, ніченька іде…» у виконанні Н.Матвієнко

Мета: ознайомити учнів з усною народною творчістю. Вивчити колискову. Формувати навички свідомого виразного читання. Активізувати словниковий запас учнів. Розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, вміння відповідати і читати українською мовою. Виховувати любов та пошану до української культури та мовлення.

№031 - Українські народні пісні. «Зайчику, зайчику». Читання в особах. Перегляд мультфільму

Мета: ознайомити учнів з усною народною творчістю. Вдосконалювати навички читання в особах. Формувати навички свідомого виразного читання. Активізувати словниковий запас учнів. Розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, вміння відповідати і читати українською мовою. Виховувати любов та пошану до української культури та мовлення.

№032 - Заклички. Лічилки. «Іди, іди, дощику» (напам'ять). «Котилася торба», «Тікав заєць через міст» (за вибором напам'ять)

Мета: ознайомити учнів з усною народною творчістю. Познайомити з закликчками та лічилками. Формувати навички свідомого виразного читання. Активізувати словниковий запас учнів. Розвивати пам’ять шляхом вивчення напам’ять заклички та лічилки, увагу, спостережливість, вміння відповідати і читати українською мовою. Виховувати любов та пошану до української культури та мовлення.

№033 - Мирилки. Скоромовки. «Дві подружечки зажурилися», «Подивися просто в очі» (за вибором напам'ять)

Мета: збагатити уявлення дітей про малі форми усної народної творчості – мирилки та скоромовки, навчати виділяти в них головний зміст, вживати у власному мовленні; розвивати пам’ять, мовлення, увагу; виховувати  інтерес до читання, до народної творчості.

№034 - 035 - Загадки. Читання і відгадування загадок. Складання загад­ки про тварину або рослину. Робота з дитячою книжкою.

Мета: збагатити уявлення дітей про малі форми усної народної творчості – загадки, навчати виділяти в них головний зміст та створювати власні; розвивати пам’ять, мовлення, увагу; виховувати  інтерес до читання, до народної творчості.

№036 - Прислів’я. Читання і пояснення змісту прислів’їв

Мета: збагатити уявлення дітей про малі форми усної народної творчості – прислів’я, навчати виділяти в них головний зміст, вживати у власному мовленні; розвивати пам’ять, мовлення, увагу; виховувати  інтерес до читання, до народної творчості.

№037 - Народні казки. Казки про тварин. «Зайчикова хатинка» (українська народна казка).

Мета: заохочувати до читання казок; розвивати спостережливість, увагу; активізувати читацьку пам’ять. Закріплювати вміння розпізнавати народну та авторську казку; формувати оцiннi судження. Виховувати чуйність, доброзичливість.

№038 - Гуртом можна багато зробити. «Ведмідь і бджоли» (українська народна казка). Читання в особах

Мета: заохочувати до читання казок; розвивати спостережливість, увагу; активізувати читацьку пам’ять. Закріплювати вміння розпізнавати народну та авторську казку; формувати оцiннi судження. Виховувати чуйність, доброзичливість.

№039 - Не роби іншому того, чого сам не любиш. «Лисичка і Журавель» (українська народна казка)

Мета: заохочувати до читання казок; розвивати спостережливість, увагу; активізувати читацьку пам’ять. Закріплювати вміння розпізнавати народну та авторську казку; формувати оцiннi судження. Виховувати чуйність, доброзичливість.

№040 - Старе добро не забувається. «Ведмідь і павучок» (українська народна казка). Прислів’я.

Мета: заохочувати до читання казок; розвивати спостережливість, увагу; активізувати читацьку пам’ять. допомогти учням з'ясувати сутність понять «добро», «доброта», «милосердя» як принципів людського буття; закріплювати вміння розпізнавати народну та авторську казку; формувати оцiннi судження. Виховувати чуйність, доброзичливість.

№041 - 042 - Хочеш їсти калачі — не сиди на печі «Курочка, мишка та півник» (угорська народна казка). Читання в особах. Переказування казки. Робота з дитячою книжкою.

Мета: заохочувати до читання казок; розвивати спостережливість, увагу; активізувати читацьку пам’ять, допомогти учням з'ясувати сутність понять «працьовитість», «сумління», «взаємодопомога» як принципів людського буття; закріплювати вміння розпізнавати народну та авторську казку; формувати оцiннi судження. Виховувати чуйність, доброзичливість.

№043 - 044 - Три поради. «Лисиця і яструб» (шотландська народна казка). Читання в особах. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Народні перлини для кожної дитини».

Мета: актуалізувати й розширити знання учнів про казки народів світу; формувати навички виразного читання, розширювати словниковий запас учнів, розвивати уміння оцінювати вчинки казкових персонажів, виявляти мотиви їхньої поведінки; розвивати зв’язне мовлення та логічне мислення; сприяти вихованню морально-естетичних якостей особистості.

№045 - Білі шати зими. В. Паронова «Йде зима». М. Сингаївський «Білі черевички у зими». Л.Дяченко «Чого сполошились синички?» Л. Вознюк «Загадки»

Мета: вчити учнів сприймати образи природи віршованих текстах; продовжувати вчити виразно читати вірші, навички виразного свідомого читання, усного зв’язного мовлення учнів; розширювати словниковий запас; вдосконалювати пам'ять, увагу, вміння міркувати; виховувати любов до рідної природи, до рідного краю, його краси.

№046 - 047 - Улюблене свято всіх дітей. Н. Даценко «Зниклий мішок». Складання продовження казки. Робота з дитячою книжкою.

Мета: розширити знання учнів про святого Миколая; вчити правильно, виразно, свідомо читати твори, шукати відповіді на запитання в підручнику, шукати описи героїв, збагачувати словниковий запас; розвивати слухо-зорове сприймання, слухову пам'ять, увагу; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, слухове сприймання, коректувати вади звуковимови. Сприяти розвитку мотивації до добрих вчинків. Виховувати віру в силу добра, вчити бути слухняними і добрими.

№048 - Вже Різдво прийшло до хати, нам пора колядувати! Колядки. Щедрівки. Засівальні пісні (за вибором на­пам'ять). Створення колективної збірки колядок, щедрі­вок і засівальник пісень.

Мета: продовжити ознайомлення учнів із народними традиціями; учити спостерігати, як у літературних творах зображено святкування традиційних свят українського народу; навчати аналізувати прочитані твори; удосконалювати техніку виразного читання; виховувати любов до народних звичаїв

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання