№001 - Вступ. Знову дзвоник кличе нас. Л. Шостак «Шкільний дзвінок»

Мета: ознайомити учнів з новим підручником; навчити виразно читати вірші, інтонувати речення; удосконалювати навичку читання; аналізувати та відповідати на запитання за змістом прочитаного; виховувати інтерес до оточуючої природи, спостережливість; формувати вміння бачити прекрасне; прищеплювати любов до школи.

№002 - Головна професія — школяр. А. Костецький «Головна професія»

Мета: розширювати знання учнів про професії дорослих; привернути увагу дітей до такого важливого проблемного питання, як вибір професії; виховувати повагу до людей різних професій.; виховувати інтерес до оточуючого світу, спостережливість; формувати вміння бачити прекрасне; прищеплювати любов до школи.

№003 - Як їжачок боявся йти до школи. М. Сурженко «Їжачок Буль — школяр»

Мета: формувати уявлення учнів про загальнолюдські цінності, роль знань у житті людини; викликати інтерес до навчання в школі; розвивати читацькі навички, пам'ять, образно-аналітичне мислення; виховувати сумлінність, старанність; формувати вміння бачити прекрасне; прищеплювати любов до школи.

№004 - Як їжачок боявся йти до школи. М. Сурженко «Їжачок Буль — школяр» (продовження).

Мета: формувати уявлення учнів про загальнолюдські цінності, роль знань у житті людини; викликати інтерес до навчання в школі; розвивати читацькі навички, пам'ять, образно-аналітичне мислення; виховувати сумлінність, старанність; формувати вміння бачити прекрасне; прищеплювати любов до школи.

№005 - Розвивай свій талант! О. Полянська «Є у кожного та­лант»

Мета: удосконалювати вміння вибирати і читати книжки з орієнтацією на задану тему, переключатися з одного виду роботи на інший; вчити визначати головну думку твору, ставити питання до прочитаного, доводити свою думку; розвивати критичне мислення, мовлення, вміння перевіряти результати праці своєї і товариша; виховувати інтерес до читання, бажання займатися тим, що приносить радість, задоволення.

№006 - 007 - Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Й. Шелепець «Зажурився кіт». Складання продовження історії. Прис­лів’я. Робота з дитячою книжкою.

Мета: розвивати вміння оцінювати вчинки персонажів, визначати мотиви їхньої поведінки, знаходити зображувально-виражальні засоби опису героїв, розвивати навички читання, пам'ять, увагу, уміння орієнтуватися в тексті, логічне мислення; виховувати інтерес до народної мудрості й бажання вчитися.

№008 - Навчання — наполеглива праця. «Якщо вчитися важко» (за Дженніфер Мур-Маллінос)

Мета: розширити уявлення учнів про умови досягнення успіху, про значення знань, освіти, працелюбства у житті людини, у досягненні успіхів; навчати аналізувати, уза­гальнювати інформацію, використовувати набуті знання у житті; розвивати уяву, творчість, мислення, віру в свої сили; виховувати якості, необхідні для досягнення успіху: працьовитість, допитливість, уважність, організованість.

№009 - Хто багато читає - той багато знає. Л. Повх «Ми мале­нькі читачі». Прислів’я

Мета: cприяти формуванню в учнів інтелектуального потенціалу; узагальнити знання учнів про книги; розвивати творче мислення, пам’ять, бажання вчитися та пізнавати світ; сприяти збагаченню словникового запасу учнів та розвитку зв’язного мовлення; прищеплювати любов до читання книг та інтерес до них; виховувати вміння висловлювати свою думку та слухати інших.

№010 - Книги — наші друзі В. Сухомлинський «Усі книжки гар­ні».

Мета: cприяти формуванню в учнів інтелектуального потенціалу; узагальнити знання учнів про книги; розвивати творче мислення, пам’ять, бажання вчитися та пізнавати світ; сприяти збагаченню словникового запасу учнів та розвитку зв’язного мовлення; прищеплювати любов до читання книг та інтерес до них; виховувати вміння висловлювати свою думку та слухати інших.

№011 - 012 - Увесь світ в собі вмістила книжка. Н. Поклад «Книжко- вечір». Я. Умеров «Про книжку». Узагальнення і систематизація знань учнів за розділами «Дзвіночок кличе у Країну Знань», «Книжка— ключ до знань».

Мета: cприяти формуванню в учнів інтелектуального потенціалу; узагальнити знання учнів про книги; розвивати творче мислення, пам’ять, бажання вчитися та пізнавати світ; сприяти збагаченню словникового запасу учнів та розвитку зв’язного мовлення; прищеплювати любов до читання книг та інтерес до них; виховувати вміння висловлювати свою думку та слухати інших.

№013 - 014 - Різні настрої осені К. Переліска «Золота осінь», «Недале­ко до зими». Робота з дитячою книжкою

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі.  

№015 - Осінь-мальовничка. Марійка Підгірянка «Прийшла осінь». Створення ілюстрації до вірша.

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі.  

№016 - Чи можна побачити вітер? І Коломієць «Вітрисько». Читання в особах. Робота з картинами художників.

Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про вітер; формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі.  

№017 - Осінь — грибна пора. Пауза. Т. Коломієць «На галяві». Визначення настрою твору.

Мета: сформувати в учнів уявлення про гриби; навчити розрізняти їстівні і неїстівні гриби; розвивати пізнавальну активність дітей, уміння спостерігати; виховувати повагу і любов до природи, культуру поведінки.

№018 - Головні співці взимку. А. Му «Горобці». Перегляд відео.

Мета: дати відповідь на питання «Хто є головними співцями взимку?»; формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№019 - Хазяйнує осінь всюди. Персонаж твору. Н. Остапенко «Господиня Осінь». Читання в особах. Створення ілюст­рації персонажів твору.

Мета: ознайомити з поняттям «персонаж твору», з процесом приготування до зими лісовими звірями; формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№020 - 021 - Як тварини готуються до зими. О. Коротюк «Ведмежа колисанка». Л. Костенко «Білочка восени». Робота з дитячою книжкою.

Мета: продовжувати ознайомлювати з процесом приготування до зими лісовими звірями; формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№022 - Чарівні звуки осені О. Чорновіл «Осінній концерт». К. Маніва «Каштанопад»

Мета: нагадати основні складові твору (зачин, основна частина, кінцівка); формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№023 - Осінні настрої. Осінь весела. Н. Забіла «Осіннє листя»

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№024 - Осінні настрої. Осінь сумна. Олена Пчілка «Садок марніє потихеньку»

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№025 - Осінь мрійлива. В. Скомаровський «Лісова колиска»

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів, передавати настрій за допомогою ліній та кольору; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№026 - Осінні настрої. Осінь тривожна, таємнича і задумлива. Л. Костенко «Березовий листочок».

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№027 - 029 - Осінні настрої. Осінь весела. П. Сорока «Гра». В. Терен «Осінь». Робота з дитячою книжкою. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Осінні барви, осінній настрій».

Мета: формувати образне, логічне, просторове, творче мислення, вміння аналізувати; вчити відтворювати у композиції фантастичні образи за допомогою художніх засобів; розвивати пам’ять шляхом використання дидактичних ігор, комбінаторні здібності, стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичні смаки, акуратність в роботі. 

№030 - Колискові пісні. «Ой люлі, ой люлі». Слухання української народної колискової «Гойда, гойда-гой, ніченька іде…» у виконанні Н.Матвієнко

Мета: ознайомити учнів з усною народною творчістю. Вивчити колискову. Формувати навички свідомого виразного читання. Активізувати словниковий запас учнів. Розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, вміння відповідати і читати українською мовою. Виховувати любов та пошану до української культури та мовлення.

№031 - Українські народні пісні. «Зайчику, зайчику». Читання в особах. Перегляд мультфільму

Мета: ознайомити учнів з усною народною творчістю. Вдосконалювати навички читання в особах. Формувати навички свідомого виразного читання. Активізувати словниковий запас учнів. Розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, вміння відповідати і читати українською мовою. Виховувати любов та пошану до української культури та мовлення.

№032 - Заклички. Лічилки. «Іди, іди, дощику» (напам'ять). «Котилася торба», «Тікав заєць через міст» (за вибором напам'ять)

Мета: ознайомити учнів з усною народною творчістю. Познайомити з закликчками та лічилками. Формувати навички свідомого виразного читання. Активізувати словниковий запас учнів. Розвивати пам’ять шляхом вивчення напам’ять заклички та лічилки, увагу, спостережливість, вміння відповідати і читати українською мовою. Виховувати любов та пошану до української культури та мовлення.

№033 - Мирилки. Скоромовки. «Дві подружечки зажурилися», «Подивися просто в очі» (за вибором напам'ять)

Мета: збагатити уявлення дітей про малі форми усної народної творчості – мирилки та скоромовки, навчати виділяти в них головний зміст, вживати у власному мовленні; розвивати пам’ять, мовлення, увагу; виховувати  інтерес до читання, до народної творчості.

№034 - 035 - Загадки. Читання і відгадування загадок. Складання загад­ки про тварину або рослину. Робота з дитячою книжкою.

Мета: збагатити уявлення дітей про малі форми усної народної творчості – загадки, навчати виділяти в них головний зміст та створювати власні; розвивати пам’ять, мовлення, увагу; виховувати  інтерес до читання, до народної творчості.

№036 - Прислів’я. Читання і пояснення змісту прислів’їв

Мета: збагатити уявлення дітей про малі форми усної народної творчості – прислів’я, навчати виділяти в них головний зміст, вживати у власному мовленні; розвивати пам’ять, мовлення, увагу; виховувати  інтерес до читання, до народної творчості.

№037 - Народні казки. Казки про тварин. «Зайчикова хатинка» (українська народна казка).

Мета: заохочувати до читання казок; розвивати спостережливість, увагу; активізувати читацьку пам’ять. Закріплювати вміння розпізнавати народну та авторську казку; формувати оцiннi судження. Виховувати чуйність, доброзичливість.

№038 - Гуртом можна багато зробити. «Ведмідь і бджоли» (українська народна казка). Читання в особах

Мета: заохочувати до читання казок; розвивати спостережливість, увагу; активізувати читацьку пам’ять. Закріплювати вміння розпізнавати народну та авторську казку; формувати оцiннi судження. Виховувати чуйність, доброзичливість.

№039 - Не роби іншому того, чого сам не любиш. «Лисичка і Журавель» (українська народна казка)

Мета: заохочувати до читання казок; розвивати спостережливість, увагу; активізувати читацьку пам’ять. Закріплювати вміння розпізнавати народну та авторську казку; формувати оцiннi судження. Виховувати чуйність, доброзичливість.

№040 - Старе добро не забувається. «Ведмідь і павучок» (українська народна казка). Прислів’я.

Мета: заохочувати до читання казок; розвивати спостережливість, увагу; активізувати читацьку пам’ять. допомогти учням з'ясувати сутність понять «добро», «доброта», «милосердя» як принципів людського буття; закріплювати вміння розпізнавати народну та авторську казку; формувати оцiннi судження. Виховувати чуйність, доброзичливість.

№041 - 042 - Хочеш їсти калачі — не сиди на печі «Курочка, мишка та півник» (угорська народна казка). Читання в особах. Переказування казки. Робота з дитячою книжкою.

Мета: заохочувати до читання казок; розвивати спостережливість, увагу; активізувати читацьку пам’ять, допомогти учням з'ясувати сутність понять «працьовитість», «сумління», «взаємодопомога» як принципів людського буття; закріплювати вміння розпізнавати народну та авторську казку; формувати оцiннi судження. Виховувати чуйність, доброзичливість.

№043 - 044 - Три поради. «Лисиця і яструб» (шотландська народна казка). Читання в особах. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Народні перлини для кожної дитини».

Мета: актуалізувати й розширити знання учнів про казки народів світу; формувати навички виразного читання, розширювати словниковий запас учнів, розвивати уміння оцінювати вчинки казкових персонажів, виявляти мотиви їхньої поведінки; розвивати зв’язне мовлення та логічне мислення; сприяти вихованню морально-естетичних якостей особистості.

№045 - Білі шати зими. В. Паронова «Йде зима». М. Сингаївський «Білі черевички у зими». Л.Дяченко «Чого сполошились синички?» Л. Вознюк «Загадки»

Мета: вчити учнів сприймати образи природи віршованих текстах; продовжувати вчити виразно читати вірші, навички виразного свідомого читання, усного зв’язного мовлення учнів; розширювати словниковий запас; вдосконалювати пам'ять, увагу, вміння міркувати; виховувати любов до рідної природи, до рідного краю, його краси.

№046 - 047 - Улюблене свято всіх дітей. Н. Даценко «Зниклий мішок». Складання продовження казки. Робота з дитячою книжкою.

Мета: розширити знання учнів про святого Миколая; вчити правильно, виразно, свідомо читати твори, шукати відповіді на запитання в підручнику, шукати описи героїв, збагачувати словниковий запас; розвивати слухо-зорове сприймання, слухову пам'ять, увагу; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, слухове сприймання, коректувати вади звуковимови. Сприяти розвитку мотивації до добрих вчинків. Виховувати віру в силу добра, вчити бути слухняними і добрими.

№048 - Вже Різдво прийшло до хати, нам пора колядувати! Колядки. Щедрівки. Засівальні пісні (за вибором на­пам'ять). Створення колективної збірки колядок, щедрі­вок і засівальник пісень.

Мета: продовжити ознайомлення учнів із народними традиціями; учити спостерігати, як у літературних творах зображено святкування традиційних свят українського народу; навчати аналізувати прочитані твори; удосконалювати техніку виразного читання; виховувати любов до народних звичаїв

№049 - Чому новий рік починається на в грудні? Авторська казка. 3. Мензатюк «Новий рік»

Мета: розширення та уточнення змісту свят: святого Нового року, різдва христового, водохрещі. працювати над розвитком усного мовлення учнів. сприяти відродженню славних народних традицій. ознайомити із традиціями і обрядами рідного краю, пригадати колядки, щедрівки. виховувати любов і повагу до традицій та обрядів рідної України.

№051 - Поетичні картини зими. Рима. Л. Вознюк «Йшов мороз». А. Качан «Зустріч». Виразне читання

Мета: ознайомити учнів з творчістю поета А. Качана та поетеси Л. Вознюк; сформувати поняття рими та її застосування у віршах; вдосконалювати навички свідомого виразного читання віршованих творів; розвивати образне мислення, творчу уяву; виховувати любов до прекрасного.

№052 - Що означає «економити»? Головна думка твору. М. Чумарна «Як зайчики зимували».

Мета: продовжити ознайомлення учнів із творчістю М. Чумарної; дати визначенню поняттю «головна думка твору» та навчитись її визначати; формувати навички вдумливого виразного читання; розвивати мислення, мовлення, уважність; виховувати любов до природи.

№053 - 054 - Зимові розваги. П. Воронько «Гра у сніжки». Виразне чи­тання. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Кришталева зимонька у срібнім кожушку»

Мета: вчити складати тексти за малюнками  і опорними словами; формувати уміння викладати  свої думки в логічній послідовності, правильно будувати речення; розвивати мовлення; збагачувати лексичний запас учнів; брати участь у дискусіях та ефективно відстоювати свою позицію; формувати критичне мислення; виховувати любов до природи; вчити відчувати  і бачити красу слова і природи.

№057 - Батьки — найрідніші люди па землі. С. Дерманський «Віршик для мами». О. Попов «Хто це?»

Мета: виховувати в дітей любов до найближчих і найрідніших людей — матері й батька. Вчити бути чемними, шанувати батьків, допомагати їм, любити і завжди пам’ятати місце, де народилися, рідну оселю, свій народ, рідну мову, Україну. Формувати в учнів почуття обов’язку перед батьками. Розширювати духовний світ дітей, учити виявляти увагу до рідних.

№058 - Діти — окраса дому. Г. Гайовий «Будильник». Виразне читання

Мета: розширювати уявлення дітей про сімʼю засобами вірша;  закріпити знання про здорові стосунки в родині; формувати позитивне ставлення до сімʼї.   Розвивати навички самообслуговування та здорового способу життя в родині; Виховувати шанобливе ставлення до всіх членів родини,  вчити піклуватися про рідних, дбати про здоровʼя родини.

№059 - Шануй бабусю й дідуся. К. Перелісна «Мами й доні». «Дідусів маршрут» (за А. Музичуком)

Мета: виховувати  любов  і  повагу  до  своїх  рідних  бабусь  і  дідусів;  формувати  чуйність  і  доброту, милосердя;  вчити  дітей  поважати  життєвий  досвід  старших  членів  родини,  спілкуватися  з  ними,  приносити  їм  радість,  прислухатися  до  їхніх  порад,  допомагати  їм.

№060 - Батьківщина — всім матерям мати. Н. Рибальська «Добрий день, матусю Україно!». Виразне читання. Пере­гляд відео і слухання музики.

Мета: формувати поняття Батьківщина – всім матерям мати; вчити дітей бачити красу й гармонію навколишнього світу; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, зв’язне мовлення та вокальні таланти; сприяти духовному розвитку учнів; виховувати патріотичні почуття, прищеплювати любов до рідного краю.

№061 - Шануй державні символи! Н. Поклад «Прапор». Виразне читання. Прислів’я.

Мета: розширити та уточнити знання учнів про  символи;   познайомити  із  різноманітністю  символіки  у  нашому  житті; поширити  і  збагатити  знання учнів про  символи  України;  виховувати  повагу  до символіки  Батьківщини; сприяти формуванню національної свідомості; збагачувати словниковий запас учнів.

№062 - 063 - Легенда про народні символи України. «Як Оксана вер­бою стала» (народна творчість). Робота з дитячою книжкою.

Мета: формувати у школярів ціннісне ставлення до Батьківщини, українського народу; розширити кругозір учнів про рідну Україну, про народні символи; викликати інтерес до пізнання своєї Батьківщини; сприяти духовному розвитку учнів; виховувати патріотичні почуття, прищеплювати любов до рідного краю.

№064 - Оповідання. Скільки у нас імен? А. Григорук «Дивовижні імена»

Мета: поглибити знання  учнів про нашу державу, формувати національну свідомість школярів, розвивати пізнавальні інтереси, пам’ять, увагу, виховувати любов до рідного краю, його історичного минулого та сучасного.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання