№001 - Нумерація чисел у межах 100. Таблиці додавання і віднімання в межах 10. Задачі на знаходження суми та остачі.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100, формувати уявлення про натуральні числа як такі, що використовуються у лічбі предметів, формувати уявлення про натуральний ряд чисел; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків; актуалізувати знання складу чисел у межах 10 та розуміння сутності арифметичних дій додавання й віднімання.

№002 - Десятковий склад двоцифрових чисел. Додавання і віднімання, засноване на нумерації чисел в межах 100. Задачі на збільшення ( зменшення) числа на кілька одиниць. Вимірювання та креслення відрізків .

Мета: закріпити знання учнів про розрядний склад числа закріпити уміння додавати і віднімати у межах 100 на основі нумерації, будувати відрізки заданої довжини, розв'язувати задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць; розвивати усне математичне мовлення; виховувати патріотизм любов до математики.

№003 - Назви чисел при додаванні і відніманні. Числові рівності і нерівності. Задачі на різницеве порівняння.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100, формувати уявлення про натуральні числа як такі, що використовуються у лічбі предметів, формувати уявлення про натуральний ряд чисел; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків; актуалізувати знання складу чисел у межах 10 та розуміння сутності арифметичних дій додавання й віднімання.

№004 - Переставна властивість додавання. Складання і розв’язування задач за короткими записами.

Мета: узагальнити знання учнів про переставну властивість дії додавання; навчати порівнювати прості задачі на збільшення і зменшення числа на декілька одиниць; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати пізнавальний інтерес.

№005 - Зв'язок між додаванням і відніманням. Перевірка додавання відніманням. Задачі на знаходження невідомого доданка.(с.8-9) Порівняння задач з однаковими сюжетами. Порівняння виразів.

Мета: повторити правило перевірки додавання відніманням; формувати вміння складати приклади на віднімання з прикладів на додавання; розвивати уяву; виховувати інтерес до навчання.

№006 - Знаходження невідомого зменшуваного. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Додавання і віднімання чисел в межах 100.

Мета: навчати учнів знаходити значення невідомого зменшуваного; формувати вміння аналізувати задачі; розвивати логічне мислення, математичне мовлення учнів; виховувати пізнавальний інтерес.

№007 - Знаходження невідомого від’ємника. Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Довжина ламаної. Додавання і віднімання чисел на основі нумерації.

Мета: навчати учнів знаходити значення невідомого від’ємника; формувати вміння аналізувати задачі; розвивати логічне мислення, математичне мовлення учнів; виховувати пізнавальний інтерес.

№008-9 - Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння задач, схем до них і розв’язань.

Мета: повторити способи додавання і віднімання чисел частинами; формувати вміння порівнювати задачі і схеми до них; розвивати логічне мислення; виховувати потребу розв'язувати поставлені завдання швидко і правильно.

№010 - Таблиці додавання і віднімання числа 2. Складання і розв’язування задач та їх порівняння. Вимірювання та креслення відрізків.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток; розвивати вміння доповнювати одноцифрове число до 10; формувати вміння використовувати прийоми обчислень для розвитку навичок швидкої лічби; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№011 - Таблиці додавання і віднімання числа 3. Складання і розв’язування задач та їх порівняння. Порівняння іменованих чисел.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток; розвивати вміння доповнювати одноцифрове число до 10; формувати вміння порівнювати задачі та іменовані числа; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№012 - Таблиці додавання і віднімання числа 4. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць. Порівняння виразів. Вимірювання довжини ламаної.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток; розвивати вміння розв’язувати задачі на зменшення на кілька одиниць; формувати вміння вимірювати довжину ламаної; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№013 - Латинський алфавіт. Порівняння задач на зменшення числа на кілька одиниць і різницеве порівняння. Позначення геометричних фігур буквами.

Мета: ознайомити учнів з буквами латинського алфавіту; вчити позначати геометричні фігури буквами; розвивати вміння розв'язувати задачі вивчених видів і порівнювати їх; виховувати акуратність.

№014 - Вирази зі змінною. Складання і розв’язування задач за малюнками і короткими записами.

Мета: вчити знаходити значення виразів зі змінною, розвивати логічне мислення, вміння складати і розв’язувати задачі за малюнками і короткими записами, виховувати почуття відповідальності і взаємодопомоги, інтерес до уроку математики. 

№015 - Таблиці додавання і віднімання числа 5. Задачі з двома запитаннями. Підготовка до розв’язування задач на 2 дії.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток; розвивати вміння розв’язувати задачі з двома запитаннями; формувати вміння розв’язувати задачі на 2 дії; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№016 - Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Складання і розв’язування задач.

Мета: вчити учнів працювати самостійно, закріпити знання таблиці додавання і віднімання чисел 2 - 5  з переходом через десяток; розвивати вміння розв’язувати задачі на зменшення на кілька одиниць; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№017 - Таблиці додавання і віднімання числа 6. Задачі на знаходження невідомого доданка. Поділ трикутників на частини двома відрізками.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток; розвивати вміння ділити трикутники двома відрізками, розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка; формувати вміння використовувати прийоми обчислень для розвитку навичок швидкої лічби; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№018 - Дужки. Порядок дій у виразах з дужками. Порівняння задач на знаходження суми і знаходження невідомого доданку. Порівняння виразів.

Мета: вчити правило порядку дій у виразах з дужками; удосконалювати навички розв'язування задач на знаходження суми і знаходження невідомого доданку; розвивати навички роботи з геометричним матеріалом; виховувати інтерес до предмета.

№019 - Таблиці додавання і віднімання числа 7. Розв’язування задач з поняттям « стільки ж». Складання задач за малюнками і короткими записами.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток; розвивати вміння складати задачі за малюнком і коротким записом, розв'язувати прості задачі, в яких використовується поняття «стільки ж»; формувати вміння використовувати прийоми обчислень для розвитку навичок швидкої лічби; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№020 - Задачі на 2 дії. Схеми міркувань пошуку плану розв’язування задач. Порівняння виразів з іменованими числами

Мета: вчити учнів розв’язувати задачі на 2 дії ; розвивати вміння порівнювати вирази з іменованими числами; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№021 - Таблиці додавання і віднімання числа 8. Задачі, що містять зменшення числа на кілька одиниць і знаходження суми. Побудова ламаної лінії.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток; розвивати вміння розв’язувати задачі що містять зменшення числа на кілька одиниць і знаходження суми, формувати вміння будувати ламану лінію; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№022 - Таблиці додавання і віднімання числа 9. Розв’язування задач на 2 дії.

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 9 з переходом через десяток; розвивати вміння розв’язувати задач на 2 дії, формувати вміння працювати з геометричним матеріалом; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

№023 - Периметр многокутника. Розширення задачі через числове дане. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання.

Мета: вчити поняттям про многокутник, елементи многокутника, розвивати вміння розв’язувати задачі через числове дане, виховувати ініціативність і творчість.

№024 - Розв’язування задач двома способами. Периметр трикутника. Порівняння виразів.

Мета: ознайомити учнів із розв’язуванням задач двома способами; вчати знаходити периметр трикутника; удосконалювати обчислювальні навички, вміння порівнювати вирази; розвивати логічне мислення; виховувати бажання допомагати одне одному.

№025-26 - Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Периметр многокутників.

Мета: вчити учнів розв’язувати вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання; вчати знаходити периметр многокутників; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення; виховувати бажання допомагати одне одному.

№027 - Прямі і непрямі кути. Додавання і віднімання двоцифрових чисел на основі нумерації

Мета: вчити учнів додавати і віднімати двоцифрових чисел на основі нумерації; вчати знаходити прямі і непрямі кути; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення; виховувати любов до математики.

№028 - Прямокутник. Задачі на 2 дії. Складання задач за виразом. Порівняння іменованих чисел. Обчислення виразів зі змінною.

Мета: вчити учнів розв’язувати задачі на 2 дії, складати задачі за виразом; вчати знаходити прямокутники; удосконалювати обчислювальні навички, вміння порівнювати іменовані числа; розвивати логічне мислення; виховувати бажання допомагати одне одному.

№029 - Довжина і ширина прямокутника. Квадрат. Складені задачі з кількома запитаннями.

Мета: ознайомити учнів із розв’язуванням задач з кількома запитаннями; вчати знаходити квадрат; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати логічне мислення; виховувати бажання допомагати одне одному.

№030 - Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд ( загальний випадок). Термометр. Задачі, що містять збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

Мета: ознайомити учнів із додаванням чисел без переходу через розряд(загальний випадок), вчити працювати із термометром; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння розв’язувати задачі, що містять збільшення і зменшення числа на кілька одиниць; виховувати бажання допомагати одне одному.

№031 - Окремі випадки додавання двоцифрових чисел. Складання задач на 2 дії за короткими записами. Порівняння довжин відрізків.

Мета: ознайомити учнів із додаванням чисел виду 54 + 30, 54 + 3, вчити складати задачі на 2 дії за короткими записами; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння порівнювати відрізки; виховувати любов до математики.

№032 - Порозрядне і поступове додавання двоцифрових чисел. Складання і розв’язування складених задач.

Мета: ознайомити учнів із поступовим і порозрядним додаванням двоцифрових чисел, вчити складати і розв’язувати складені задачі; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати пам'ять, увагу, мислення; виховувати бажання допомагати одне одному.

№033 - Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. ( загальний випадок). Розв’язування задач двома способами.

Мета: ознайомити учнів із відніманням чисел без переходу через розряд(загальний випадок), вчити розв’язувати задачі двома способами; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати пам'ять, увагу, мислення; виховувати любов до математики.

№034 - Віднімання виду 69 -40 і 69-4. Творча робота з задачами. Складання числових нерівностей за геометричним матеріалом.

Мета: ознайомити учнів із відніманням виду 69 – 40 і 69 – 4, вчити складати числові нерівності за геометричним матеріалом; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння творчо працювати над задачами; виховувати бажання допомагати одне одному.

№035 - Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд (загальний випадок). Складання і розв’язування задач.

Мета: вчити додавати двоцифрові числа з переходом через розряд; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння творчо працювати над задачами; виховувати бажання допомагати одне одному.

№037 - Порозрядне і поступове додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Складання задач за коротким записом у табличній формі. Креслення прямокутника.(

Мета: вчити порозрядно і поступово додавати двоцифрові числа з переходом через розряд; удосконалювати вміння креслити прямокутники, розвивати вміння складати задачі за коротким записом у табличній формі; виховувати бажання допомагати одне одному.

№038 - Властивість віднімання числа від суми. Розв’язування задачі трьома способами. Побудова квадрата і прямокутника.

Мета: вчити віднімати число від суми; удосконалювати навички будувати квадрат і прямокутник, обчислювальні навички, розвивати вміння розв’язувати задачі трьома способами; виховувати любов до математики.

№039 - Віднімання вид 40-8. Складання задач за виразом. Заміна запитання в задачі.

Мета: вчити віднімати вирази виду 40 - 8; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння розв’язувати задачі за виразом, вчити змінювати запитання в задачі; виховувати любов до математики.

№040 - Віднімання виду 65-7. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування задач на 2 дії різних видів.

Мета: вчити віднімати вирази виду 65 - 7; удосконалювати навички знаходження значень виразів зі змінною, розвивати вміння розв’язувати задачі на 2 дії різних видів; виховувати любов до математики.

№043 - Віднімання виду 60 – 37. Складання задач за коротким записом, за малюнком і виразом.

Мета: вчити віднімати вирази виду 60 - 37; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння розв’язувати задачі за коротким записом, за малюнком і виразом; виховувати любов до математики.

№045-46 - Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання і розв’язування задач. Побудова прямокутника і знаходження периметру квадрата.

Мета: вчити додавати і віднімати двоцифрові числа; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння складати і розв’язувати задачі, будувати прямокутники і знаходити периметр квадрата; виховувати любов до математики.

№047-48 - Множення, знак множення, заміна виразів на додавання виразами на множення і виразів на множення – виразами на додавання.

Мета: ознайомити із дією множення, знак множення, вчити замінювати вирази на додавання виразами на множення і вирази на множення – виразами на додавання; розвивати вміння розв’язувати задачі,; виховувати любов до математики.

№051 - Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Обчислення виразів на дії різних ступенів.

Мета: вчити складати і розв’язувати прості задачі на множення; удосконалювати обчислювальні навички (множення числа 2), розвивати вміння обчислювати вирази на дії різних ступенів; виховувати любов до математики.

№052 - Складені задачі на дії різних ступенів. Порівняння виразів на дії різного ступеня. Довжина ламаної з однаковими ланками.

Мета: вчити розв’язувати задачі на дії різних ступенів; удосконалювати навички порівнювати вирази на дії різного ступеня, розвивати вміння обчислювати довжину ламаної з однаковими ланками; виховувати любов до математики.

№053 - Дія ділення. Задачі на ділення на рівні частини. Задачі на дії різного ступеня.

Мета: вчити розв’язувати задачі на дії різних ступенів; удосконалювати навички порівнювати вирази на дії різного ступеня, розвивати вміння обчислювати довжину ламаної з однаковими ланками; виховувати любов до математики.

№054 - Зв'язок дій множення і ділення. Розв’язування задач і обчислення виразів на дії різного ступеня.

Мета: ознайоми із дією ділення, вчити розв’язувати задачі на ділення на рівні частини та задачі на дії різного ступеня; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати пам'ять, увагу, мислення; виховувати любов до математики.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання