№001 - Я вивчаю українську мову. Вітання і знайомство з однолітками. Письмове приладдя. Орієнтування на сторінці зошита (вгорі, посередині, внизу)

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); підтримує й ініціює діалог на теми, що зацікавлюють; звертається, вітається, прощається, дотримуючи норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№002 - Усне і писемне мовлення. Прилади, що допомагають передавати повідомлення. Орієнтування на сторінці зошита (праворуч, ліворуч)

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації; розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні; висловлює думку, що подобається в почутому, а що — ні; обґрунтовує свої вподобання; розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого та побаченого.

№003 - Слова — назви предметів. Правила сидіння за партою під час письма. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації; розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні; висловлює думку, що подобається в почутому, а що — ні; обґрунтовує свої вподобання; розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого та побаченого; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№004 - Слово — назви дій. Слухання й обговорення тексту. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції; перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації; розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні; висловлює думку, що подобається в почутому, а що – ні; обґрунтовує свої вподобання; розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого та побаченого;  - виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№005 - Слово і речення. Складання речень за малюнком і поданими словами. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх.

№006 - Слово і речення. Ознайомлення із знаками в кінці речення (. ! ?). Складання речень за малюнком. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; ураховує це у свєму мовленні; уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо); імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень тощо; обговорює враження від драматизації з позиції глядача, зосереджуючи увагу на тому, наскільки обрані інтонації відповідної ролі; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному висловлюванні; знаходить у тексті речення різних видів (питальні, розповідні, спонукальні; окличні й неокличні) і доводить доцільність їхнього використання для досягнення мети спілкування, як сприйняття тексту залежить від способу його презентації (логічний наголос, темп, міміка).

№007 - Звуки. Мовні і немовні звуки. Підготовчі вправи до написання букв. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; ураховує це у свєму мовленні; уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо); аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова звуків і наголошування слів); імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень тощо, враження від драматизації з позиції глядача, зосереджуючи увагу на тому, наскільки обрані інтонації відповідають ролі.

№008 - Букви. Українська абетка. Підготовчі вправи до друкування букв

Очікувані результати навчання: добирає потрібну інформацію із графічного тексту (таблиці, графіки, схеми); з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкцій).

№009 - Звук [а], позначення його буквою «а» (а А). Виділення звука [а] в словах. Взаємне розміщення предметів. Факти і думки. Друкування букв

Очікувані результати навчання: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); сприймає монологічне висловлення (казки, розповіді, вірші, інструкції до виконання завдань тощо) з конкретною метою обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації,

спостерігає за діалогом, де висловлюються різні погляди на предмет обговорення, підтримує одну з точок зору; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; пояснює на основі власного досвіду, чому якась інформація зацікавила.

№010 - Звук [о], позначення його буквою «о» (о О). Виділення звукг [о] в словах. Визначення геми тексту. Друкування букв. РЗ

Очікувані результати навчання: розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; пояснює зв'язок тексту із власним досвідом, з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.  

№011 - Звуки [м], [м 7, позначення їх буквою «ем» (м М). Виділення звуків [м], [м'] у словах. Читання прямих і обернених складів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему і головну думку в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).

№012 - Закріплення звукових значень букви «ем». Читання складів. Опрацювання тексту. Ілюстрація до тексту. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; пояснює на основі власного досвіду, чому якась інформація зацікавила.

№013 - Звуки [л], [л] позначення їх буквою «ел» (лЛ). Виділення звуків [л], [л'] у словах. Читання складів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; обирає букви на позначення звуків на письмі; ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).

№014 - Закріплення звукових значень букви «ел». Читання складів і слів. Текст. Тема тексту. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання:  розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; розрізняє головне і другорядне в тексті; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); обирає букви на позначення звуків на письмі; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні; знаходить у тексті речення різних видів (питальні, розповідні, спонукальні; окличні й неокличні) і доводить доцільність їх використання для досягнення мети спілкування.

№015 - Звук [у], позначення його буквою «у» (у У). Виділення звука [у] в словах. Читання складів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: обирає букви на позначення звуків на письмі; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інсттрукції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.

№016 - Закріплення звукового значення букви «у». Читання складів, слів. Текст. Передбачення. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями ; пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду; використовує доречно поширені графічні зображення смайлів; фантазує на основі прочитаного: придумує іншу кінцівку літературного твору, змінює місце подій, додає нових персонажів; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); обирає букви на позначення звуків на письмі; розповідає про свої враження (почуття та емоції) від змісту прочитаного художнього тексту.

№017 - Звуки [н], [н], позначення їх буквою «єн» (нН). Виділення звуків [н], [н 7 у словах. Читання складів і слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: обирає букви на позначення звуків на письмі; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інсттрукції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.

№018 - Закріплення звукових значень букви «єн». Читання складів і слів. Факти і думки. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; пояснює на основі власного досвіду, чому якась інформація зацікавила.

№019 - Звук [с], [с], позначення їх буквою «ес» (сС). Виділення звуків [с], [с] у словах. Читання складів, слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації; відповідає на запитання за змістом прослуханого; обирає букви на позначення звуків на письмі.

№020 - Закріплення звукових значень букви «ес». Читання складів. Тема і заголовок тексту. Взаємне розташування предметів. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти залежно від мети читання; ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему і головну думку в тексті; пояснює зв’язок тексту із власним досвідом, навколишнім світом та раніше прочитаними текстами; обирає букви на позначення звуків на письмі;  пояснює значущість уважного ставлення до інших та потребу подивитися на річ по-різному; розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова.

№021 - Звуки. Голосні і приголосні. Звуковий аналіз слів. Читання складів та слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); обирає букви на позначення звуків на письмі.

№022 - Склад. Поділ слів на склади. Взаємне розміщення предметів. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); обирає букви на позначення звуків на письмі.

№023 - Звук [к], позначення його буквою «ка» (к К). Виділення звука [к] у словах. Читання складів, слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); обирає букви на позначення звуків на письмі; ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила  з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).

№024 - Закріплення звукового значення букви «ка». Читання складів, слів. Тема і заголовок тексту. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему і головну думку в тексті; пояснює зв’язок тексту із власним досвідом, навколишнім світом та раніше прочитаними текстами; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); обирає букви на позначення звуків на письмі; пояснює значущість уважного ставлення до інших та потребу подивитися на річ по-різному; розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова.

№025 - Наголос. Наголошений склад. Поділ слів на склади. Тема тексту. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова; читає првавильно та виразно вголос різні тексти; розповідає про що текст, відповідає на запитання  за змістом прочитаного; розрізняє головне і другорядне; визначає тему в головну думку в тексті; розповідає про свої враження (почуття та емоції) від змісту прочитаного художнього тексту; зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції із власним емоційно-почуттєвим досвідом.

№026 - Звуковий склад слова. Читання складів, слів. Істинні та хибні твердження. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); обирає до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації.

№027 - Звук [и], позначення його буквою «и» (и И). Виділення звука [и] в словах. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.

№028 - Закріплення звукового значення букви «и». Читання слів. Заголовок тексту. Театралізування. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; визначає тему і головну думку в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для відтворення емоцій персонажів казок, байок тощо; імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень.

№029 - Звуки [р], [р'], позначення їх буквою «ер». Виділення звуків [р] [? У У словах. Читання складів, слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№030 - Закріплення звукових значень букви «ер». Читання складів, слів і речень. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації  з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).

№031 - Звук [б], позначення його буквою «бе» (б Б). Виділення звука [б] у словах. Читання складів, слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації.

№032 - Закріплення звукового значення букви «бе». Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень. Послідовність подій. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями; пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду; пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в  діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№033 - Звук [в], позначення його буквою «ве» (в В). Виділення звука [в] у словах. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, тексту. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.  

№034 - Закріплення звукового значення букви «ве». Удосконалення уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: обґрунтовує свої вподобання; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції із власним емоційно-чуттєвим досвідом; пояснює зв’язок тексту із власним досвідом, навколишнім світом та раніше прочитаними текстами; розповідає про свої враження (почуття та емоції) від змісту прочитаного художнього тексту; обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).

№035 - Звуки [д], [д '], позначення їх буквою «де» (дД). Читання складів, слів, тексту. Написання імен з великої букви. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: обґрунтовує свої вподобання; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання.

№036 - Закріплення звукових значень букви «де». Читання складів, слів із вивченими буквами. Текст і малюнок. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).

№037 - Звук [і], позначення його буквою «і» (і І). Виділення звука [і] в словах. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, тексту. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова звуків і наголошування слів); обирає букви на позначення звуків на письмі, подовжених приголосних звуків; читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного.

№038 - Закріплення звукового значення букви «і». Тверді і м’які приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Театралізування. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова звуків і наголошування слів); обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючи правила позначення твердості – м’якості приголосних звуків; пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції із власним емоційно- чуттєвим досвідом; використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для відтворення емоцій; імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів.

№039 - Звуки [п], [п 7, позначення їх буквою «не». Виділення звуків [п], [п У у словах. Звуковий аналіз слів. Читання слів, речень. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації ; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.

№040 - Закріплення звукових значень букви «пе». Тверді і пом’якшені приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Факти і думки. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки);  обирає букви на позначення звуків на письмі; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; розрізняє головне і другорядне в тексті; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації; пояснює на основі власного досвіду, чому якась інформація зацікавила.

№041 - Звуки [т], [т ], позначення їх буквою «те». Виділення звуків [ні], [т ] у словах. Читання і доповнення тексту. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; розрізняє головне і другорядне в тексті; фантазує на основі прочитаного: придумує іншу кінцівку літературного твору, змінює місце подій, додає нових персонажів; зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції із власним емоційно-чуттєвим досвідом; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні; знаходить у тексті речення різних видів (питальні, розповідні, спонукальні; окличні й неокличні) і доводить доцільність їх використання для досягнення мети спілкування.

№042 - Закріплення звукових значень букви «те». Тверді і пом’якшені приголосні звуки. Читання слів. Досліджуємо медіа: реклама. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: обговорює зміст і форму простого медіатексту (світлини, фотоколаж, листівка, мультфільм), виявляє (з допомогою вчителя / вчительки) очевидні ідеї у простих медіатекстах; спостерігає за використанням кольору, музики, анімації в медіатексті; визначає, кому і для чого призначений медіатекст; визначає тему і головну думку простих візуальних медіатекстів; читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); висловлює власні думки і почуття з приводу прочитаних простих медіатекстів (комікси, дитячі журнали, реклама тощо).

№043 - Звуки [г], позначення його буквою «ге». Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки);  розрізняє головне і другорядне в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила; обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх.

№044 - Закріплення звукового значення букви «ге». Читання складів, слів. Тема й заголовок тексту. Тверді і пом’якшені приголосні звуки. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; визначає тему і головну думку в тексті; розрізняє головне і другорядне в тексті.

№045 - Звук [т], позначення його буквою «те». Виділення звука [т] у словах. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції; ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила; обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації підтримує аргументами власні думки або спростовує їх.

№046 - Закріплення звукового значення букви «ге». Удосконалення уміння читати вивчені букви в словах. Опрацювання тексту. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки);  розрізняє головне і другорядне в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції).

№047 - Звук [е], позначення його буквою «е». Виділення звука [є] в словах. Читання слів, речень. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту; читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розрізняє головне і другорядне в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.

№048 - Закріплення звукового значення букви «е». Звуковий аналіз слів. Тверді і м’які приголосні звуки. Факти і думки. Підготовчі вправи до написання букв

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; розрізняє головне і другорядне в тексті; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх; обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації; пояснює на основі власного досвіду, чому якась інформація зацікавила.

№049 - Звуки [з], [з], позначення їх буквою «зе». Дзвінке вимовляння цих звуків у кінці слів і складів. Читання складів, слів, речень. Друкування букв, складів, слів

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки);  розрізняє головне і другорядне в тексті; з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); ставить запитання до усного повідомлення для отримання додаткової інформації; обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила.

№050 - Закріплення звукових значень букви «зе». Читання слів. Будова тексту. Послідовність подій. Театралізування. Підготовчі вправи до написаній букв

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного;  визначає тему і головну думку в тексті; визначає послідовність подій у художньому тексті; розповідає про вчинки улюблених персонажів; пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду; використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для відтворення емоцій персонажів казок, байок тощо; імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень тощо; розповідає про свої враження (почуття та емоції) від змісту прочитаного художнього тексту; зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції із власним емоційно-чуттєвим досвідом.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання