Каталог матеріалів

Письмо. 1 клас. К.Пономарьова

№0109 - Розпізнавання слів, які відповідають на питання який? яка? яке? які?. Виконання завдання за зразком

Мета: удосконалювати навичку письма; формувати уміння розрізняти слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?, знаходити їх у тексті, складати з ними речення; розвивати вміння виконувати завдання за зразком, добирати слова, які відповідають на поставлене питання; виховувати спостережливість, інтерес до навчання.

№0110 - Добір слів, які відповідають на питання що робить? що роблять?. Утворення і записування речень з поданими словами

Мета: удосконалювати навичку письма; формувати уміння розпізнавати слова, які відповідають на питання що робить? що роблять?, добирати їх за малюнками, складати з ними речення; розвивати вміння виконувати завдання за зразком, утворювати слова, які відповідають на поставлене питання, розгадувати ребуси; виховувати інтерес до рухливих ігор, розваг.

№0111 - Розпізнавання слів, які відповідають на питання скільки?. Вправляння у читанні числових виразів

Мета: удосконалювати навичку письма; формувати уміння розпізнавати слова, які відповідають на питання скільки?, складати з ними речення; розвивати вміння правильно читати числові вирази, розгадувати ребуси; виховувати інтерес до навчання.

№0112 - Розвиток уявлення про службові слова. Складання і записування речень зі службовими словами

Мета: удосконалювати навичку письма; формувати уміння розпізнавати службові слова, складати з ними словосполучення і речення; розвивати вміння розповідати за малюнком та про власні спогади; виховувати спостережливість, інтерес до навчальної діяльності.

№0113 - Складання і записування речень з поданими словами, за малюнком

Мета: удосконалювати навичку письма, вміння складати і правильно записувати речення; розвивати вміння розповідати за малюнком та про події з власного життя, розгадувати ребуси; виховувати інтерес до спорту, прагнення ним займатися.

№0114 - Розвиток зв’язного мовлення: спілкування на тему «Ввічливі слова»

Мета: актуалізувати словниковий запас першокласників з теми «Ввічливі слова»; учити добирати близькі за значенням формули мовленнєвого етикету; вправляти учнів у написанні формул мовленнєвого етикету; розвивати вміння будувати діалог, розповідати за малюнком, про події з власного життя; виховувати культуру поведінки під час спілкування з іншими людьми в різних життєвих ситуаціях.

№0115 - Побудова, правильне інтонування і записування запитань

Мета: удосконалювати навичку письма; розвивати вміння ставити запитання, правильно інтонувати й записувати питальні речення, знаходити питальні речення в тексті, перетворювати розповідні речення на питальні; удосконалювати вміння розповідати за малюнком та про події з власного життя; виховувати допитливість, інтерес до навчальної діяльності.

№0116 - Читання й записування речень зі знаком оклику

Мета: удосконалювати навичку письма; формувати уміння розпізнавати службові слова, складати з ними словосполучення і речення; розвивати вміння розповідати за малюнком та про власні спогади; виховувати спостережливість, інтерес до навчальної діяльності.

№0117 - Складання і записування розповіді з поданих речень

Мета: удосконалювати навичку письма; формувати вміння відновлювати деформований текст; удосконалювати вміння будувати діалог, складати речення за поданим початком, розповідати про події з власного життя, розгадувати ребуси; виховувати інтерес до читання і книжки.

№0118 - Відгадування предметів за їх описом. Побудова опису тварини за малюнком

Мета: удосконалювати навичку письма; формувати вміння відгадувати предмети за їх описом, складати опис предмета; удосконалювати вміння складати речення, розповідати про події з власного життя, розгадувати ребуси; виховувати інтерес до слова.

№0119 - Складання розповіді на задану тему. Побудова і записування речень. Підсумковий урок

Мета: удосконалювати навичку письма; формувати вміння складати розповідь на задану тему; удосконалювати вміння будувати речення, розповідати про події з власного життя, будувати діалог, розгадувати кросворд; пробуджувати бажання активно відпочивати на природі.

№0120 - Підсумковий урок.

Очікувані результати: учні формують і розвивають навички письма; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в парах, групах.