№001 - Наша Батьківщина - Україна.

Мета: дати учням первинне уявлення про Україну як державу, про усвідомлення своєї приналежності до України; поповнити знання про Незалежність та конституцію  України; сприяти розвитку спостережливості, мислення, уяви, пам'яті, активності; формувати відчуття приналежності до рідної землі, народу, до своєї Батьківщини – України, любові до рідного краю.

№002 - Державні символи України.

Мета: розширити знання учнів про державні символи України: Герб, Гімн, Прапор; сприяти формуванню національної свідомості учнів; виховувати повагу і любов до України; державних символів.   

№003 - Народні символи українців.

Мета: ознайомити дітей з різноманітністю символіки в нашому  житті; вчити розрізняти  народні  та державні   символи; розширити   знання про народні символи: вербу, калину, вінок, рушник, вишиванку, національні страви; вчити поводитися в урочистих ситуаціях, у пам’ятних місцях;  розвивати вміння користуватися додатковою літературою; виховувати  патріотичні почуття, повагу до символів Української  держави.  

№004 - Різноманітність спільнот.

Мета: дати учням поняття суспільства як єдності людських спільнот, розповісти про їх різноманітність; допомогти учням усвідомити свою належність до українського суспільства,  виховати у дітей позитивне ставлення до себе та людей навколо.

№005 - Шкільна спільнота.

Мета: сформувати в учнів поняття «однокласники», формувати у школярів етичні звички; вчити правилам спілкування, продовжувати вчити співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, доброзичливе ставлення до учнів школи; розвивати увагу, мислення, мовлення.

№006 - Моя родина.

Мета: розширити уявлення дітей про сім’ю, родину,  розвивати інтерес до історії свого роду, спостережливість, уважність, вміння запам’ятовувати, робити висновки; виховувати почуття духовної єдності поколінь, бажання берегти родину, як часточку великої родини – українського народу.

№007 - Україна - європейська держава.

Мета: розширити знання учнів про нашу державу, як частину Європи;  сформувати уявлення про географічне положення країн – сусідів; дати короткі відомості про них, навички роботи в групах, систематизації й узагальнення вивченого матеріалу; виховувати толерантне ставлення до сусідського народу. 

№008 - Україна на карті світу.

Мета: дати учням короткі відомості про територіальне розміщення України на карті світу та її багатства; викликати у школярів інтерес до пізнання минулого і сучасного України; виховувати патріотичні почуття.

№009 - За В. Сухомлинським «Без Батьківщини життя – не життя» .

Мета: закріпити уявлення дітей про рідний край, про Україну. Вчити розуміти поняття «Батьківщина». Вчити дітей самостійно задумувати сюжет  для малювання. Розвивати зв’язне мовлення, уяву, творчі здібності, дрібні м’язи рук. Виховувати у дітей глибокі почуття любові до своєї Батьківщини, рідної землі,

№010 - Різноманітність тіл неживої та живої природи.

Мета: розширювати знання учнів про різноманітність природи; розвивати вміння групувати об’єкти неживої та живої природи, порівнювати об’єкти (тіла) живої та неживої природи з метою виявлення відмінностей між ними; виявляти у природному оточенні тіла неживої і живої природи, встановлювати зв’язки між ними; виявляти у своєму оточенні тіла неживої природи і класифікувати їх за певними ознаками (формою, кольором, станом тощо); розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи;

№011 - Дослідження різноманітності тіл неживої та живої природи у довкіллі.

Мета: ознайомити з поняттями «розчин», «кристалізація»; продовжувати формувати вміння наводити приклади тіл і явищ природи; ознайомити учнів з різноманітністю матеріалів, з’ясувати їх походження та  використання людиною; розвивати увагу, пам’ять мислення; показати важливість різних речовин для розвитку та підтримання життя на Землі; виховувати бережне ставлення до довкілля.

№012-13 - Речовини та матеріали. Використання їх людиною.

Мета: продовжувати вивчати речовини та матеріали; ознайомити з поняттям «сорбет»; виявляти у своєму оточенні тіла класифікувати їх за певними ознаками (формою, кольором, станом тощо); вчити порівнювати їх за зовнішніми ознаками/на основі досліджених властивостей; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення. Узагальнити та повторити здобуті знання.

№014 - Стани води.

Мета: формувати в учнів уявлення про воду, про зміни станів води, вміння встановлювати взаємозв’язки води з об’єктами живої і неживої природи, розвивати дослідницький підхід до пізнання властивостей води. Розвивати спостережливість, пам'ять, мислення, наукове світорозуміння. Виховувати бережне ставлення до води.

№015 - Дослідження води.

Мета: поглибити знання школярів про воду, властивості води та конденсацію водяної пари, утворення хмар та випадання дощу, кругообіг води в природі; формувати потребу в пізнанні природи, розвивати спостережливість, мислення.

№016 - За Т. Морозюк «Про річку» (казка)

Мета: поглибити знання школярів про воду, формувати уявлення про важливість води в житті людини, дбайливе ставлення до водойм, до навколишнього середовища, потребу в пізнанні природи, розвивати спостережливість, мислення, дбайливе ставлення до води.

№017 - Повітря навколо мене.

Мета: з’ясувати склад і властивості повітря,  значення повітря в природі; вчити дітей досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати і аналізувати результати; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи, здатність спілкуватися в процесі спільної роботи.  

№018 - Вітер — це рух повітря.

Мета: пояснити  учням, унаслідок  чого  утворюється  рух  повітря  —  вітер; дослідити яким буває вітер, яку шкоду може принести людям і чим корисний,  навчити оцінювати  роль науки в пізнанні світу,  виховувати дбайливе ставлення до природи.

№019 - Використання людиною енергії повітря.

Мета: розширити уявлення учнів про використання енергії вітру людиною; формувати вміння встановлювати причинно – наслідкові зв'язки; розвивати уяву, логічне мислення, пізнавальну активність учнів; виховувати бажання відповідально ставитися до природи, її багатств; формувати природознавчу компетентність.

№020 - Що треба робити, щоб зберегти чисте повітря?

Мета:  Розповісти учням про чинники забруднення повітря, допомогти навчитися аналізувати, порівнювати та робити висновки; необхідність охорони повітря від забруднень, виховувати дбайливе ставлення до природи.

№021-22 - Досліджую гірські породи. Корисні копалини.

Мета: формувати уявлення учнів про гірські породи, корисні копалини, значення гірських порід у природі; виробляти вміння розрізняти гірські породи; описувати використання корисних копалин у господарській діяльності, розвивати навички дослідницькою роботи, логічне мислення, спостережливість; виховувати пізнавальний інтерес.

№023 - Корисні копалини

Мета: формувати уявлення учнів про гірські породи, корисні копалини, значення гірських порід у природі; виробляти вміння розрізняти гірські породи; описувати використання корисних копалин у господарській діяльності, розвивати навички дослідницькою роботи, логічне мислення, спостережливість; виховувати пізнавальний інтерес.

№024 - Як утворювалися корисні копалини.

Мета: Ознайомити учнів з утворенням кам’яного вугілля,  дати  уявлення про значення енергії, розповісти як людина використовує енергію, познайомити їх з різноманітними джерелами енергії,  ознайомити з поняттями «Невідновні джерелі енергії» та «Невичерпні джерела енергії», виховувати бажання заощадливо використовувати запаси енергії, виховувати любов до природи.

№025 - Як утворюється ґрунт.

Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про ґрунт; дослідити склад ґрунту; показати його значення для живої природи і господарської діяльності людини; формувати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; виховувати бажання піклуватися про природу своєї місцевості.  

№026-27 - Дослідження складу ґрунту.

Мета: вчити учнів проводити дослідження, дослідити склад ґрунту, його властивості, формувати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; виховувати бажання піклуватися про природу своєї місцевості.    

№028 - Винаходи людства.

Мета: розширити уявлення учнів про винахідницьку діяльність від найдавніших часів до сьогодення; вчити учнів самостійно здобувати знання, використовуючи прийоми дослідницької роботи; розвивати вміння презентувати результати особистої та спільної діяльності; формувати вміння аналізувати, робити висновки; розвивати пізнавальний інтерес, допитливість; виховувати прагнення до знань.

№029 - Вплив винаходів людства на життєдіяльність людини.

Мета: Розповісти про винаходи людства та їхній вплив на життєдіяльність людини, навчати висловлювати свою думку, взаємодіяти з однокласниками; розвивати вміння уважно слухати одне одного в умовах безпосереднього спілкування; виховувати працелюбність і допитливість.

№030 - Презентація проекту «славетні українці».

Мета: залучити учнів до пошуку інформації про славетних українців; вчити працювати самостійно та в групах; розвивати вміння аналізувати, робити висновки; збагачувати активний словник учнів; виховувати патріотичні почуття.

№031 - Організми, які тебе оточують.

Мета: Ознайомити учнів з поняття «організми», дослідити які ознаки мають живі істоти,  що в них є спільного, ознайомити з різними групами рослин, розвивати уяву, спостережливість, допитливість; виховувати бажання вивчати довкілля, берегти природу.

№032 - Водорості.

Мета: формувати знання про різноманітність водоростей ,їх роль в екосистемі. Розвивати вміння порівнювати різні відділи водоростей . Виховувати раціональне ставлення до навколишнього середовища, виробляти уміння узагальнювати, робити висновки, оцінювати результати діяльності.

№033 - Мохи.

Мета: сформувати уявлення в учнів про особливості будови мохів, визначити риси пристосованості до умов існування, розширити знання учнів про основні місця зростання мохів на Землі та їх значення в природі і житті людини; - розвивати комунікативність, уміння спостерігати, узагальнювати, аналізувати, робити висновки, виховувати інтерес до біології, любов до живого.  

№034 - Папороті.

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови та життєдіяльності папоротей, розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити логічні висновки; розвивати біологічне мислення, пам’ять, уяву, кмітливість, навички комунікації.

№035 - Хвойні рослини.

Мета: знайомити учнів з особливостями хвойних рослин; розвивати вміння порівнювати, аналізувати і робити висновки, виховувати відповідальність, шанобливе і дбайливе ставлення до рослин.  

№036 - Квіткові рослини.

Мета: формувати в учнів уявлення про квіткові рослини; ознайомити учнів з різноманітністю квіткових рослин. Розвивати вміння розрізняти види квіткових рослин. Виховувати допитливість, спостережливість та бережне і дбайливе ставлення до рослин.

№037 - Значення грибів.

Мета: надати уявлення про організми - тіла живої природи: гриби; вчити ознаки грибів, органи, умови, необхідні для життя різних організмів (грибів); вчити розпізнавати і називати гриби різних груп (по 2-3 представники); виявляти пізнавальну активність на уроках; робити висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою природою, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до представників живої природи, піклуватися про них; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№038 - Їстівні й отруйні гриби

Мета: формувати в учнів уявлення про гриби, навчати розрізняти їстівні і неїстівні гриби; розвивати пізнавальну активність, уміння спостерігати; виховувати повагу і любов до природи, культуру поведінки.  

№039 - Звірі.

Мета: Розширити і уточнити уявлення дітей про різноманітність тваринного світу, ознайомити учнів з істотними ознаками диких тварин; учити визначати хижих, травоїдних і усеїдних тварини; ознайомити учнів з головними ознаками груп тварин, середовище їхнього існування. Формувати поняття «Звірі, птахи, комахи, риби», розвивати спостережливість, увагу; виховувати дбайливе ставлення до тварин.

№040 - Птахи.

Мета: Розширити та уточнити знання учнів про різноманітність птахів, про їх основні ознаки та умови проживання; вчити наводити приклади і розпізнавати птахів найближчого оточення, формувати вміння порівнювати птахів, групувати їх за способом життя.

№041 - Риби.

Мета: закріпити і поглибити знання учнів про риб, ознайомитися із особливостями будови їхнього тіла; формувати науковий світогляд; розвивати спостережливість, уміння логічно мислити, робити висновки, пам’ять; виховувати зацікавленість предметом, бережливе ставлення до природи, самостійність, дисциплінованість, любов до тварин.

№042 - Комахи.

Мета: Поглибити й закріпити знання учнів про комах, ознайомити з особливостями будови їхнього тіла; удосконалювати навички роботи з текстом; розвивати спостережливість; виховувати бережливе ставлення до природи.

№043-44 - За Ю. Ярмишем «Білченя та метелик» .

Мета: вчити бачити, чути й розуміти біду інших, виховувати бажання допомагати друзям, закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів; сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей; навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми.

№045-46 - Сторінка моїх досягнень. Я вже знаю та вмію!

Мета: Закріпити та узагальнити знання учнів; спонукати дітей оцінювати свої знання та вміння, розвивати оцінні навички; розширювати пізнавальні інтереси дітей, прищеплювати бажання удосконалюватися, стимулювати допитливість, виховувати працелюбність учнів, бажання дізнаватися про щось нове.

№049 - Тіло людини та його функції.

Мета: Розширити і систематизувати знання дітей про будову людського тіла та його частини, призначенням та дією, учити знаходити показувати частини тіла на собі, виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я.

№050 - Тіло людини та його функції.

Мета: Продовжити систематизувати знання дітей про будову людського тіла та його частини, призначенням та дією, ознайомити учнів з клітинами організму, виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я.  

№051 - Як швидко я росту. Практична робота.

Мета: ознайомити учнів з особливостями здорового росту й розвитку дитини; розглянути фактори, які впливають на гармонійний ріст і розвиток; сприяти усвідомленню учнями необхідності ведення здорового способу життя; прищеплювати інтерес до занять фізичною культурою і спортом; виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров’я та стимулювати бажання дбати про нього.

№052 - Розпорядок дня.

Мета: Ознайомити учнів із типовим розпорядком дня, розкрити його вплив на здоров′я, навчати дітей організовувати свою працю і відпочинок та правильно; вчити учнів складати розпорядок дня за малюнками, сформувати навички особистої гігієни; виховувати охайність, організованість, працьовитість.

№053 - Функції шкіри. Практична робота.

Мета: розширити і систематизувати знання дітей про шкіру, призначенням та дією; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№054 - Функції шкіри.

Мета: розширити і систематизувати знання дітей про шкіру, призначенням та дією; функції шкіри,  розуміти цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№055 - Бережи шкіру від пошкоджень!

Мета: : розширити і систематизувати знання дітей про шкіру, призначенням та дією; сформувати знання та навички щодо першої домедичної допомоги при ураженнях шкіри; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№056 - Загартовування організму.

Мета:  Ознайомити з процедурами загартовування, що сприяють фізичному розвитку; дати учням поради щодо загартування; розвивати прагнення займатися спортом і загартовуванням, аби зміцнити власне здоров’я, щоденно виконувати комплекс вправ ранкової зарядки; виховувати старанність, наполегливість.  

№057-58 - Скелет — опора тіла.

Мета: розширити і систематизувати знання дітей про скелет людини, призначенням та дією; допомогти дітям познайомитися зі скелетом людини ( кістки , основні частини скелета , значення в організмі людини ) формувати вміння застосовувати знання у новій ситуації та практичній діяльності , виховувати переконання в необхідності зберегти здоров' я, його цінності для людини.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання