№01 - Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій

Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття інформаційної безпеки.

Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№02 - Інформація та інформаційні відносини. Суб'єкти інформаційних відносин, їх інтереси  та безпека, шляхи нанесення їм шкоди. Безпека інформаційних технологій

Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «інформаційні відносини», «Інформаційна загроза», «інформаційна безпека». Ознайомити учнів з видами класифікації інформаційних загроз, їх небезпеками та наслідками.

Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№03 - Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах. Основні джерела і шляхи реалізації загроз безпеки та каналів проникнення і несанкціонованого доступу до відомостей та програмного коду

 Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «інформаційні відносини», «Інформаційна загроза», «інформаційна безпека». Ознайомити учнів з видами класифікації інформаційних загроз, їх небезпеками та наслідками. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№04 - Основні ненавмисні і навмисні штучні загрози. Технічні засоби добування інформації. Програмні засоби добування інформації

 Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «навмисні  загрози», «випадкові загрози», «інформаційна безпека». Ознайомити учнів з видами класифікації інформаційних загроз, їх небезпеками та наслідками. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№05 - Практична робота №1. «Використання  програмних засобів для тестування та очищення операційної системи від вірусів та шкідливого програмного забезпечення»

 Мета:  Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№06 - Об'єкти захисту. Види заходів протидії загрозам безпеки. Переваги та недоліки різних видів заходів захисту.

 Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «концепція інформаційної безпеки», «принципи та етапи інформаційної безпеки». Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№07 - Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Відповідальність за порушення у сфері захисту інформації  та неправомірного використання автоматизованих систем

 Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «правові відносини», «адміністративна відповідальність», «кримінальна відповідальність», «інтелектуальна власність». Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№08 - Ідентифікація та аутентифікація користувачів. Розмежування доступу зареєстрованих користувачів до ресурсів автоматизованих систем.

Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «ідентифікація», «автентифікація», «авторизація» та взаємозв’язок між ними.Ознайомити учнів з розмежуванням права доступу користувачі.. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№09 - Криптографічні методи захисту інформації. Контроль цілісності програмних і інформаційних ресурсів.

Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «криптогологія», «криптоаналіз», «симетрична криптографія», «асиметрична криптографія»  та зв’язок між ними.Ознайомити учнів з розмежуванням права доступу користувачі.. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокульфтурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№10 - Керування механізмами захисту. Виявлення атак. Захист периметра комп'ютерних мереж.Міжнародні стандарти інформаційної безпеки

Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «криптогологія», «криптоаналіз», «симетрична криптографія», «асиметрична криптографія»  та зв’язок між ними.Ознайомити учнів з розмежуванням права доступу користувачі.. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№11 - Практична робота №2 «Використання засобів адміністрування операційної системи для налаштовування прав користувачів щодо доступу до інформаційних ресурсів»

Мета:  Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№12 - Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Типова корпоративна мережа. Засоби захисту мереж. Призначення, можливості, і основні захисні механізми міжмережевих екранів

Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «безпека мережі», «мережеві атаки», «корпоративна мережа». Ознайомити учнів засобами захисту мереж. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№13 - Політика безпеки при доступі до мережі загального користування. Системи аналізу вмісту поштового і веб-трафіку (електронна пошта і НТТР). Віртуальні приватні мережі (VPN). Загрози, пов'язані з використанням VPN.

 Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «політика безпеки», «поштовий трафік», «спам», «віртуальна првиатна мережа». Ознайомити учнів засобами захисту мереж. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№14 - Антивірусні засоби захисту. Загальні правила застосування антивірусних засобів в автоматизованих системах.

 Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «антивірус», «антивірусний захист», «захист від вірусів».  Ознайомити учнів засобами захисту мереж. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№15 - Технології виявлення вірусів. Можливі варіанти розміщення антивірусних засобів. Антивірусний захист, як засіб нейтралізації загроз.

 Мета:  Допомогти учням засвоїти основні поняття «антивірус», «антивірусний захист», «захист від вірусів», «антвиірусне ядро», «антивірусний комплекс».  Ознайомити учнів засобами захисту мереж. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№16 - Практична робота №4 «Налаштування засобів системного міжмережевого екрану(брандмауера). Облікові записи користувачів. Виконання  конфігурування простих маршрутизаторів . Резервне копіювання ОС та даних користувачів»

 Мета:  Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№17 - Узагальнення і систематизація знань модуля «Інформаційна безпека»

Мета: Узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички.

Установити загальні зв’язки в матеріалі, що дозволяє побачити учням тему (розділ) в цілому. Формувати вміння застосовувати набуті знання під час розв’язування задач різного рівня складності. Формувати потребу до постійної самоосвіти, продуктивної творчої діяльності.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання