Каталог матеріалів

Літературне читання. 2 клас. Савченко О.Я.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№062 - 063 - Вірш-діалог. Ліна Костенко «Польові дзвіночки». Робота з дитячою книжкою.

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання віршованих творів; розвивати зв’язне мовлення, творчі здібності, уяву, фантазію, збагачувати лексичний запас; виховувати любов до природи, до художнього слова, до прекрасного.

№064 - Співець моря і степу. Анатолій Качан «Хвилювалось море».

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання віршованих творів; розвивати зв’язне мовлення, творчі здібності, уяву, фантазію, збагачувати лексичний запас; виховувати любов до природи, до художнього слова, до прекрасного.

№065 - Вірш-діалог. Анатолій Качан «Розмова з пароплавом»

Мета: продовжувати ознайомлення учнів із творами Анатолія Качана; формувати навички свідомого виразного читання; актуалізувати знання дітей про діалог; формувати вміння розігрувати діалог із використанням жестів, міміки, складати розповідь на задану тему; розвивати зв’язне мовлення, образне мислення, творчу уяву, фантазі.; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати естетичний смак, розуміння того, що найкраще місце на землі – це твоя батьківщина.

№066 - Оповідання. Василь Сухомлинський «Глуха дівчинка»

Мета: ознайомити учнів з істотними ознаками оповідань; продовжити ознайомлення учнів з творами В. Сухомлинського; навчити стежити за розгортанням сюжету; формувати вміння визначати основну думку твору, усвідомлювати її; удосконалювати навички свідомого, правильного, виразного читання мовчки і вголос, уміння прогнозувати розвиток події; розвивати зв’язне мовлення учнів, логічне мислення, збагачувати їх словниковий запас; розширювати світогляд учнів; виховувати толерантне, чуйне ставлення до людей з обмеженими можливостями.

№067 - 068 - Медіавіконце: вистава. Василь Сухомлинський «Покинуте кошеня». Вистава «Хто зігріє кошеня?»

Мета: поглиблювати уявлення учнів про театр, виставу, афішу; формувати вміння створювати прості медіа продукти (афіша), брати участь у розподілі ролей, підготовці та розігруванні вистави; вдосконалювати вміння читати за особами, передавати інтонаціє., мімікою, жестами почуття дійових осі; розвивати навички говоріння і слухання, драматизації, вміння висловлювати свої думки, культурне мовлення; розвивати творче мислення, смислову й образну пам’ять, зв’язне діалогічне й монологічне мовлення; збагачувати лексичний запас; виховувати інтерес до театру, любов до книг, спонукати робити добро, приносити радість іншим.

№069 - 070 - Чи легко зробити вибір? Ніна Бічуя «Пиріжок з вишнями». Робота з дитячою книжкою

Мета: ознайомити дітей з оповіданням Ніни Бічуї; навчати розуміти думки, висловлені в художньому творі, мову твору; формувати вміння оцінювати вчинки персонажів твору, співпереживати, засуджувати й усвідомлювати основну думку; визначати авторське ставлення; формувати вміння розповідати про персонажа твору; вдосконалювати навичку читання; розвивати творчу уяву; виховувати шанобливе ставлення до оточуючих, готовність прийти їм на допомогу, чинити по совісті, дотримуватись правил культурної поведінки.

№071 - Досліджуємо текст. Оксана Кротюк «Шкідлива звичка»

Мета: навчати аналізувати та оцінювати поведінку і вчинки персонажів, основну думку твору; вдосконалювати навички правильного свідомого виразного читання, вміння передавати під час читання різні почуття героїв твору; розвивати зв’язне мовлення учнів, збагачувати словниковий запас; розширювати світогляд учнів; виховувати бажання вивчати і дотримувати правил культури спілкування.

№072 - 073 - Оксана Радушинська «Кишенькові гроші»

Мета: навчати аналізувати та оцінювати поведінку і вчинки персонажів, основну думку твору; вдосконалювати навички правильного свідомого виразного читання, вміння передавати під час читання різні почуття героїв твору; розвивати зв’язне мовлення учнів, збагачувати словниковий запас; розширювати світогляд учнів; виховувати бажання вивчати і дотримувати правил культури спілкування.

№074 - Перевіряю свої досягнення. Підсумок за темою «Світ дитинства у творах українських письменників»

Мета: вдосконалювати навички читання творів, вчити працювати з книжкою, знаходити в ній відповіді на запитання; розвивати фантазію і уяву; виховувати доброзичливість, шанобливе ставлення до оточуючих, до природи.

№075 - Вступ до розділу. Іван Франко «Лисичка і Рак»

Мета: ознайомити учнів з казкою « Лисиця та рак» та творчістю українського письменника І.Я. Франка, формувати вміння правильно, виразно, свідомо читати, давати повні відповіді на запитання; розвивати пізнавальні та творчі здібності школярів, усне мовлення, логічне мислення; виховувати повагу одне до одного, бажання бути добрими, чемними.

№076 - 077 - Медіавіконце: малюнок, ілюстрація. Іван Франко «Лисичка і Рак». Робота з дитячою книжкою

Мета: ознайомити учнів зі значимістю передачі інформації за допомогою малюнків та ілюстрацій; розвивати навички говоріння і слухання, уміння висловлювати свої думки, культуру мовлення; виховувати інтерес до читання, розуміння користі читання, любов до книг; дотримувати послідовності виконання роботи під керівництвом учителя; уміти висловлювати рефлексивні та оцінні судження, моделювати і прогнозувати в межах певного завдання, виконувати завдання за інструкцією; переключатися з одного виду роботи на інший; уміти висловлювати свої думки; спілкуватися під час виконання завдань, зв'язно передавати почуте, побачене, прочитане; уміти здобувати з тексту, малюнків, схем, презентацій необхідну інформацію, знаходити конкретні відомості; розпізнавати правильне і неправильне сидіння за партою, дотримувати правильного; дотримувати правил поведінки на уроці; співпрацювати в групі, планувати взаємодію з учасниками спільної діяльності.

№078 - 079 - Де тепло, там і добро. Наталя Забіла «Хто сильніший?»

Мета: ознайомити учнів з деякими фактами біографії Н.Л Забіли, її творами; розширити знання дітей про природні явища; формувати вміння свідомо, виразно та інтонаційно правильно читати тексти, аналізувати їх; розвивати мислення, пам’ять, увагу, зв’язне мовлення, збагачувати лексичний запас учнів; виховувати розуміння, що теплом, добротою можна досягти більшого, ніж грубою силою.