№001 - Барви літа

Мета: ознайомити учнів із поняттями: «Перспектива», «Лінійна перспектива», «Абрис»; вчити передавати простір на площині за допомогою ліній; малювати пейзаж за законами перспективи з передачею глибини простору; розвивати навики малювання перспективи; виховувати інтерес і спостережливість до навколишнього світу.

№02 - Вітер морем гуляє

Мета: ознайомити учнів із поняттям  «лінія горизонту»; навчати  передавати настрій за допомогою ліній; навчати учнів розподіляти площини на горизонтальні й вертикальні; активізувати спостережливість, фантазію, сенсорні уміння і навички; розвивати дрібну моторику руки; естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості й уяву; виховувати любов до природи.

№03 - Квіткова краса. Декоративне мистецтво. Зображення бу-кета квітів (акварель або гуаш)

Мета: продовжити ознайомлювати учнів з декоративним мистецтвом; вчити учнів малювати букет квітів, правильно передаючи розмір, форму, пропорції предметів використовувати різні способи та прийоми нанесення фарб; сприяти розвитку образного просторового мислення, творчих здібностей та фантазії учнів; виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу, любов до природи.

№04 - Бджілки-трудівниці. Штампування. Виготовлення штам-пів із картоплин. Створення сюжетної композиції «Бджілки-трудівниці»

Мета: вчити аналізувати особливості зовнішнього виду комах, навчати основам різання штампу з природного матеріалу; формувати вміння сприймати, розрізняти характерні риси об’ємної форми, створювати складну форму на основі простих; розвивати дрібну моторику руки; стимулювати розвиток допитливості; виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу, бережливе ставлення до комах.

№05 - Осіння краса. Повітряна перспектива. Зображення за уявою своїх вражень від золотої осені в місті або селі (акварельні фарби)

Мета: ознайомити учнів з поняттям «Повітряна перспектива» та зміну кольорів предметів залежно від розташування; розширити знання учнів про жанр – пейзаж; розвивати навички колірного сприйняття, образного мислення, асоціативної пам’яті, уяви, фантазії; виховувати естетичне ставлення до навколишнього світу, формувати спостережливість, уміння бачити і відчувати красу осінньої пори.

№06 - Обжинки. Свято урожаю. Натюрморти. Створення натюрморту «Свято урожаю»

Мета: ознайомити учнів з українськими традиціями свята урожаю -обжинками; продовжувати знайомити учнів з основами композиції, повторити поняття «Композиційний центр», «Натюрморт» ; розвивати логічне та просторове мислення, продовжувати формувати уміння аналізувати, узагальнювати;  виховувати любов до народних традицій та інтерес до малювання.

№07 - Свято Покрови. Створення за уявою композиції «Козак Мамай» (матеріали на вибір). Гра «Упізнайте музичний твір»

Мета: познайомити учнів з історією українського козацтва, з втіленням волелюбного духу народу – козаком Мамаєм; вчити малювати козака Мамая, обираючи матеріали за вибором; розвивати уважність, спостережливість, художній смак, образну уяву, відчуття форми; виховати в учнів інтерес та повагу до традицій та історії України.

№08 - Дерево Життя. Витинанки. Створення витинанки «Дерево роду» (кольоровий папір)

Мета: навчати учнів передавати художній образ дерева, як символ української духовності,  символічність форм у різних      техніках і матеріалах, стилізувати природні форми, ознайомити з історичними передумовами  виникнення  витинанки та її видами;                                                                           

                         розвивати творчу уяву, аналітичне та  художньо-образне  мислення через створення зразків декоративно-прикладного мистецтва, практичні навички роботи в техніці витинанки;

                        виховувати любов до прекрасного через сприйняття та відтворення символів, повагу до культурної спадщини народу, естетичний смак, старанність, охайність.

№09 - Народна іграшка. Декоративні образи тварин. Ліплення за зразком або власним задумом тварини за мотивами української народної іграшки (пластилін)

Мета: закріплювати вміння працювати з пластиліном; ознайомити учнів з технікою виготовлення народної іграшки конструктивним методом; розвивати навички ліплення, творчі здібності, уяву, фантазію, дрібну моторику рук; виховувати любов та повагу до праці народних майстрів

№10 - Пташині турботи. Створення композиції «Пташине життя взимку» (матеріали за вибором)

Мета: ознайомити учнів з особливостями та елементарною будовою птахів, правилами їх зображення; навчити відтворю­вати характерні особливостей силуету птахів;

розвивати навички у малюванні птахів, уміння насолоджуватися творами художників-анімалістів, аналізувати їх; фор­мувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів;  прищеплювати любов до природи та навколишнього світу.

№11 - Образи тварин у мистецтві. Анімалістичний жанр. Зображення улюбленої (акварельні фарби)

Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з анімалістичним жанром; формувати композиційні вміння відтворювати рівновагу; цілісність, знаходити ритм; розвивати інтерес до творчості художників-анімалістів; виховувати любов до навколишньої природи, розвивати спостережливість, творчу уяву, фантазію, інтерес до художньо-творчої діяльності; розвивати здібності, аналізувати форму й визначати складові частини будови тварин, відтворюючи пропорційні відношення окремих складових частин будови; виховувати дбайливе та бережне ставлення до тварин.

№12 - Образи тварин у казці. Створення образу казкового або фантастичного (матеріали за вибором)

Мета: ознайомити учнів із створенням казкових героїв; вчити обирати правильне положення аркуша під час малювання; розвивати навички сприйняття, образного мислення, асоціативної пам'яті, уяви, фантазію; виховувати естетичне ставлення до навколишнього світу, формувати спостережливість, уміння бачити і відчувати красу літньої пори.

№13 - Мешканці підводного світу. Рельєф. Створення пластичним способом рельєфного зображення мешканців підводного світу (пластилін)

Мета: формувати компетентності: ключові (вміння вчитися - будувати процес самонавчання відповідно до поставленого завдання; соціальна - продуктивно співпрацювати з усіма членами групи; загальнокультурна – логічно, виокремлюючи головне, відтворювати інформацію, сприйняту з паперових носіїв, дотримуватися норм мовленнєвої культури; здоров’язбережувальна (життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю – вчитися слухати інформацію) та предметні: розвивати окомір, дрібну моторику рук; виховувати уміння спостерігати за навколишнім світом, удосконалювати  навички  роботи  з  пластиліном;  розмазування,  розкачування,  накладання,   примазування;  виховувати  естетичні почуття,  екологічну культуру.

№14 - Краса зимового лісу. Теплі і холодні відтінки зимового пейзажу. Створення композиції «Краса зимового лісу» (акварельні фарби)

Мета: формувати та розвивати ключові компетентності; систематизувати уявлення дітей про зиму поглибити знання про засоби живопису розвивати у дітей композиційні навички, зорову пам’ять, мислення, уяву, фантазію поглиблювати знання про теплі і холодні кольори; виховувати охайність, акуратність, любов до навколишнього світу. 

№15 - Мешканці зимового лісу. Начерки. Зображення тварин у русі. Створення композиції «Мешканці зимового лісу» (акварельні фарби)

Мета: ознайомити учнів з анімалістичним жанром та його особливостями, елементарною будовою тварин, правилами зображення тварин; навчити відтворю­вати характерні особливостей силуету птахів та тварин; розвивати навички у малюванні тварин (звірів, птахів, комах), уміння насолоджуватися творами художників, аналізувати їх; фор­мувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; прищеплювати любов та бережливе ставлення до природи.

№16 - На порозі свято Миколая. Печиво-«миколайчики». Створення ескізів «миколайчиків» (гуаш, коричневий папір)

Мета: ознайомити учнів з традиціями святкування Миколая; навчати виготовляти «миколайчики», дотримуватися безпечних прийомів праці; розвивати – творчі здібності учнів, логічне мислення, творчу уяву, художній та естетичний смак, моторику пальців рук та зору, свідоме дотримання правил безпечної праці під час виготовлення виробу; виховувати – працелюбність, творчість, почуття прекрасного, потребу проявити себе в різноманітних видах діяльності.

№17 - Новорічні та різдвяні свята. Ялинкові прикраси. Створення новорічних прикрас та подарунків (техніки і матеріали за вибором)

Мета: навчати учнів виготовляти ялинкову прикрасу, дотримуватися безпечних прийомів праці; розвивати – творчі здібності учнів, логічне мислення, творчу уяву, художній та естетичний смак, моторику пальців рук та зору, свідоме дотримання правил безпечної праці під час виготовлення виробу; виховувати – працелюбність, творчість, почуття прекрасного, потребу проявити себе в різноманітних видах діяльності.

№18 - Ранкова прогулянка. Побутовий жанр. Створення сюжетної композиції «Зимові розваги та ігри» (акварельні фарби)

Мета: ознайомити учнів з побутовим жанром образотворчого мистецтва; повторити уже вивченні жанри; формувати в дітей уміння сприймати, роз­різняти й аналізувати харак­терні особливості різних жан­рів образотворчого мистецтва; розвивати уміння порівнювати, зіставляти, передавати характерні особливості будови людини в русі; розвивати образне, логічне, просторове мислення, естетичне сприйняття навколишнього світу; виховувати в учнів охайність, акуратність, самостійність в роботі, бажання створювати навколо себе прекрасне; стимулювати розвиток допитливості.

№19 - Вечір. Вечірня музика. Абрис. Створення силуетної компо­зиції (кольорові олівці)

Мета: ознайомити учнів із поняттям «Силует»; актуалізувати знання учнів про птахів та тварин – частину живої природи; вчити учнів зображати за допомогою кольорових олівців  силуети птахів; розвивати художні здібності учнів, чуття кольору, вміння працювати з олівцями; виховувати старанність, охайність в роботі, бережливе ставлення до природи.

№20 - Дитячі колисанки. Пропорції людського тіла. Створення сюжетної композиції за уявою (акварельні фарби)

Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із пропорціями людської фігури; надавати початкові відомості про правила малювання людської фігури, що рухається; закріплювати знання про основи композиції; розвивати комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати, стимулювати розвиток допитливості; виховувати в учнів акуратність, увагу.

№21 - Портрет в мистецтві Портрет. Форми обличчя. Створення портрету близької людини або друга/подруги акварельні фарби)

Мета: ознайомити учнів із поняттям «Портрет», основними пропорціями та особливостями побудови портрета; навчити розміщувати портрет на аркуші паперу; розвивати навички передачі образу героя мультфільму, окомір, образне мислення, зорову й емоційну пам’ять; виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу, акуратність під час роботи з гуашшю, пензликом; активізувати творчу ініціативу учнів.

№22 - Ігри та іграшки. Виготовлення іграшок із різних матеріалів (за вибором)

Мета: ознайомити з іграшками різних народів світу, формувати поняття про народну іграшку; розвивати вміння розміщувати деталі на основі, розмічати, різати і склеювати папір; сприяти розвитку образного просторового мислення, творчих здібностей та фантазії учнів; виховувати естетичний смак, любов до народних іграшок.

№23 - Як зима з весною зустрічається. Створення протилежних за характером, настроєм образів Зими і Літа (акварельні фарби)

Мета: розширити уявлення про народні традиції та свята; розвивати бажання вивчати історичне минуле, культуру, звичаї та традиції українського народу; розвивати дитячу фантазію, творчість, дрібну моторику рук; виховувати культуру праці, інтерес до роботи, кмітливість, любов до України.

№24 - Афіша й плакат. Створення ескізу афіші до улюбленої вистави (матеріали за вибором)

Мета: навчити учнів використовувати просту шрифтову композицію під час створення ескізу театральної афіші, передавати святко­вий настрій за допомогою кольору та декору у тематичній композиції; розвивати фантазію, уяву, уміння аналізувати театраль­ні афіші; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; прищеплювати любов до світу мистецтва — до театру, ша­нобливе ставлення до роботи художника у театрі, акуратність під час роботи над театральною афішею.

№25 - Театр ляльок. Створення макету сцени, задників і ляльок для лялькової вистави (робота і групах)

Мета: ознайомити учнів із поняттями: «ляльковий театр», «декорації» та із послідовністю створення театральної ляльки; навчити конструювати лялькових персонажів; розвивати уяву, фантазію, уміння аналізувати; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; прищеплювати любов до театрального мистецтва, акурат­ність під час роботи над створенням лялькових персонажів.

№26 - На гостини до театру. Опера. Художники-декоратори. Де­корації. Створення декорації до опери «Коза-Дереза» (мате­ріали за вибором)

Мета: ознайомити учнів з поняттями «Опера», «Декорації»; вчити передавати святко­вий настрій за допомогою кольору та декору у тематичній композиції; розвивати фантазію, уяву, уміння аналізувати театраль­ні декорації; формувати естетичні почуття, смак; активізувати ініціативу учнів; прищеплювати любов до світу мистецтва — до опери, ша­нобливе ставлення до роботи художника у театрі, акуратність під час роботи над театральними декораціями.

№27 - На гостини до театру. Балет. Театральний костюм. Ство­рення ескізу театрального костюма улюбленого персонажа (матеріали за вибором)

Мета: ознайомити учнів із балетом як видом театрального мистецтва, із сценічними костюмами балерин; розвивати увагу, вміння аналізувати; формувати естетичні почуття, смак; прищеплювати любов до мистецтва, акуратність.

№28 - Чарівний світ кіно. Створення образу улюбленого героя чи улюбленої героїні кіно (акварельні фарби)

Мета: ознайомити учнів із історією виникнення світового кінематографа; розвивати зацікавленість до кіно, вміння аналізувати, порівнювати, критично мислити, висловлювати свої судження; виховувати в учнів почуття прекрасного, прищеплювати любов до мистецтва.

№29 - Весняні замальовки. Замальовка (начерк). Створення сюже­тної композиції «Весняні роботи» (матеріали і техніка виконання за вибором)

Мета: ознайомити учнів з поняттям «Замальовка» (начерк) та правилами створення композиції пейзажу, вчити планово передавати простір; сприяти активному формуванню правильного кольоросприйняття; розвивати в учнів уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; закріплювати навички лінійного малюнка;
виховувати в дітей гарний смак, акуратність, увагу; навчати міркувати, розвивати естетичне сприйняття навколишнього світу, стимулювати розвиток допитливості; виховувати любов до природи, бажання творити, цінувати та примножувати її красу.

№30 - Світле свято Великодня. Писанки. Створення тематичної композиції «Писанки» (акварельні фарби)

Мета: розширити знання учнів про традиції та звичаї Великодня, ; вчити малювати композицію з писанок; розвивати уяву, фантазію; виховувати інтерес до народної творчості, до звичаїв рідного краю.

№31 - Витоки народного мистецтва. Вишивка. Створення ескізу вишивки для серветки (аркуш у клітинку, кольорові олівці або фломастери)

Мета: ознайомити учнів з історичними витоками розвитку декоративно – прикладного мистецтва та його видами; продовжувати знайомити учнів з «вишивкою», її видами, стилями та       особливостями; вчити малювати ескізи орнаменту вишивки; розвивати творчу уяву, увагу, пам'ять, мислення; виховувати творчий інтерес до українського народного мистецтва.

№32 - Пам’ятки архітектури. Перегляд: відео презентація «Наці­ональний музей народної архітектури та побуту України у Пирогові». Зображення пам’ятки архітектури (за вибором) (кольорові олівці або акварельні фарби)

Мета: продовжувати знайомити учнів із архітектурною спадщиною України, вчити компонувати кілька елементів пейзажу в просторовому зв’язку їх між собою з композиційним та тоновим рішенням; розвивати аналітичне мислення технічні навички; виховувати інтерес до вивчення культури України.

№33 - Мультфільми. Створення декоративної сюжетної  компози­ції за мотивами творчості М. Примаченко (акварельні фар­би)

Мета: ознайомити учнів із історією виникнення мультфільмів та етапами  їх створення; розвивати зацікавленість до мультфільмів, вміння аналізувати, порівнювати, критично мислити, висловлювати свої судження; поглиблювати знання учнів із світом народного малярства, з творчістю народної художниці України Марії  Приймаченко; вчити створювати фантастичні образи тварин за мотивами  творів Марії Приймаченко, застосовуючи  виражальні засоби образотворчого мистецтва; розвивати асоціативно-образне мислення, творчу уяву, фантазію; виховувати шанобливе ставлення до народних традицій, сприяти їх відродженню, виховувати почуття прекрасного, прищеплювати любов до мистецтва.

№34-35 - Літо зустрічаймо! Виконання творчої роботи за уявою «Літо» (акварельні фарби). Підсумок за рік

Мета: навчати дітей відтворювати образи літньої природи; перевірити ступінь засвоєння учнями понять вивчених протягом року; закріплювати навички розділяти мистецькі терміни на групи; розвивати почуття характеру силуетної форми, цілісне, емоційне бачення, продуктивну активність молодших школярів у роботі над композицією, спираючись на особистий досвід естетичного сприймання краси літніх пейзажів; сприяти розвитку творчої уяви, фантазії, оригінального мислення; виховувати почуття прекрасного.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання