№001 - Вересень красне літо проводжає, золоту осінь зустрічає. І. Кульська «Вересень»

Очікувані результати навчання:

Ознайомити учнів з новим підручником; навчити виразно читати вірші,інтонувати речення; удосконалювати навичку читання; аналізувати та відповідати на запитання за змістом прочитаного; виховувати інтерес до оточуючої природи, спостережливість; формувати вміння бачити прекрасне; прищеплювати любов до природи рідного краю восени.

№002 - Вересень — горіховий місяць. А. Волкова «Перший подих осені». Навчальне аудіювання: М. Хоросницька «Осінь»

Очікувані результати навчання:

Продовжуємо навчитись орієнтуватися в підручнику; вдосконалювати навички свідомого виразного читання; збагачувати словниковий запас учнів; розширювати світогляд; виховувати любов до рідної мови та  природи.

№003 - Осінь на рябому коні їздить. М. Пономаренко «Осінь пензлика взяла». Скоромовки. С. Жупанин «Осіння пожежа» (напам’ять)

Очікувані результати навчання: вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів, навчати дітей помічати красу і неповторність природи, працювати над образними висловами, розвивати пам’ять, мислення, вчити бачити прекрасне в природі.

№004 - Павутиння літає — осінь літо проводжає. «Бабине літо» (із журналу «Світ дитинства»)

Очікувані результати навчання:

Вдосконалювати навички свідомого виразного читання текстів  ; збагачувати словниковий запас учнів; розширювати світогляд; виховувати любов до природи.

№005 - Жовтень ходить по краю та виганяє птиць із гаю. Навчальне аудіювання: В. Сухомлинський «Що найтяжче журавлям». М. Сингаївський «Прощальний танок»

Очікувані результати навчання: навчитись виразно читати вірш, наголошуючи виділені слова; вдосконалювати навички свідомого читання, навчати дітей помічати красу і неповторність природи, розвивати пам’ять, мислення, вчити бачити прекрасне в природі.

№006-7 - В осінній час сім погод у нас. А. Качан «Дощова осінь». Слухання п’єси В. Косенка «Дощик». Л. Андрієць «Про парасольку».

Очікувані результати навчання: продовжувати вдосконалювати навички свідомого читання, навчати дітей усвідомленому слуханню; розвивати пам’ять, мислення.

№008 - Листопадовий день, як заячий хвіст. Навчальне аудіювання: І. Прокопенко «Як Жолудь дубом став». В. Титаренко «Сойчині жолуді» (скорочено)

Очікувані результати навчання: спонукати дітей бути уважними й чуйними у довкіллі; вчитися бачити його незвичайну красу; виховувати дбайливе, людяне ставлення до світу природи; удосконалювати навички виразного читання

№009 - Осінній іній — на суху погоду. В. Скомаровський «Клени»

Очікувані результати навчання:

Ознайомити учнів з творчістю поета Вадима Скомаровського; вдосконалювати навички свідомого виразного читання віршованих творів; розвивати образне мислення,творчу уяву; виховувати любов до прекрасного.

№010 - Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край». Наші проекти

Очікувані результати навчання: систематизувати знання учнів з розділу  «Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край» розігрувати в особах невеликі вірші, використовувати доречно силу голосу, темп мовлення, жести; розповідати про власні по чуття, які викликали вивчені твори; формувати комунікативну компетентність, уміння дотримуватися правил спілкування, мовленнєвого етикету;  брати участь у колективному обговоренні прочитаних творів, а також навчитись створювати проекти.

№011 - 3 історії створення книги. «Як з’явилася друкована книжка» (за В. Дацкевичем). Перегляд відео «Як твориться книга»

Очікувані результати навчання: розкрити значення книги в житті людини, ознайомити з історією друкованих книг; виховувати бережне ставлення до книги, сприяти формуванню інтересу до читання та навчання; відпрацьовувати навички виразного читання.

№012 - Книга — мудрий учитель. Т. Хионг «Найцінніший подарунок»

Очікувані результати навчання: розкрити скарби світової літератури; працювати над розширенням читацького кругозору дітей; удосконалювати навички читання; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, творчих здібностей; розвивати мовлення дітей; формувати вміння розмірковувати над прочитаним, визначати головну думку твору; виховувати любов до дитячої книги, бажання знаходити на її сторінках зерна людської мудрості та збагачуватися ними у своєму житті.

№013-14 - Книжка любить, коли її читають. Навчальне аудіювання: В. Сухомлинський «Спляча книга». К.Гнатенко «Ображена книга»

Очікувані результати навчання: дати учням загальні відомості про книгу як   історичну пам’ятку людства, як коштовний скарб, в якому сховане джерело мудрості, накопиченої віками; виховувати любов і дбайливе ставлення до книги, показати її  значення в житті людини.

№015 - Книжка любить, коли її читають. К. Гнатенко «Ображена книга» (продовження). Перегляд відео

Очікувані результати навчання: формувати вміння розмірковувати над прочитаним, визначати головну думку твору; виховувати любов до  книг.

Дати учням загальні відомості про книгу як коштовний скарб, в якому сховане джерело мудрості; виховувати любов і дбайливе ставлення до книги, показати її  значення в житті людини.

№016-17 - Вода камінь точить. «Азбука, що завоювала світ» (із журналу «Малятко»)

Очікувані результати навчання: розкрити значення азбуки в житті людини, ознайомити з історією створення шрифту Брайля; виховувати позитивне ставлення до людей з обмеженими можливостями, сприяти формуванню інтересу до читання та навчання; відпрацьовувати навички виразного читання.

№018 - Народна пісня — душа народу. «Ой хвалилася та берізонька» (українська народна пісня). Перегляд мультфільму

Очікувані результати навчання: пізнавати народну творчість, закріпити уявлення про народну пісню як найдавніший і найпопулярніший жанр музики; удосконалювати навички виразного читання, вміти орієнтуватися у структурі тексту; розвивати музичний слух, уяву, пам'ять, мовлення дітей; виховувати любов і повагу до народної пісні.

№019 - Загадка — гімнастика для розуму. Загадки. Складання загадок

Очікувані результати навчання: розкрити барвистий світ народних загадок, особливості цього оригінального виду фольклору; дати поняття про народну загадку, класифікацію загадок за змістом, розглянути форми загадок; розвивати логічне мислення, пам'ять, уяву школярів; виховувати допитливість, інтерес до фоль-клору, зокрема до народних загадок.

№020-21 - Скоромовки тренують правильну вимову. Лічилка- водилочка у грі помічниця. Скоромовки (за вибором напам’ять). Лічилки. Складання лічилки

Очікувані результати навчання: збагатити знання дітей про малі форми усної народної творчості — скоромовки та лічилки; удосконалювати навички швидкого, свідомого читання; розвивати мислення, допитливість, зорову та слухову пам’ять, образність і точність мовлення; активізувати словниковий запас учнів; виховувати пізнавальний інтерес, любов до рідного слова.

№022-23 - Прислів’я вчить, як на світі жить. Прислів’я і приказки

Очікувані результати навчання: ознайомити учнів з різновидами усної народної творчості – прислів’ями та приказками, з їхніми особливостями; розвивати творчі здібності учнів; розвивати любов до використання прислів’їв та приказок у власному мовленні.; формувати вміння власного критичного мислення.

№024 - Казки маленькі, а розуму в них багато. «Кирило Кожум’яка». Стислий переказ казки. Робота з ілюстраціями до казки

Очікувані результати навчання: ознайомити дітей із поняттям «чарівна» казка; розширити уявлення про структуру та зміст чарівних казок; виробляти навички свідомого, виразного читання. Формувати вміння характеризувати персонажів. Вчити працювати в групах. Розвивати усне мовлення учнів. Виховувати кращі моральні риси: доброту, людяність, почуття патріотизму.

№025 - Де відвага, там і щастя. Навчальне аудіювання: уривок з української народної казки «Котигорошко». Перегляд мультфільму «Чарівний горох»

Очікувані результати навчання: продовжити знайомство із жанром казок; розвивати усне мовлення учнів; уміння вести діалог;виховувати артистичні здібності,любов до мистецтва,сценічну культуру.

№026 - Де хоробрість, там нагорода за добрість. «Круглячок» (українська народна казка)

Очікувані результати навчання: вдосконалювати знання учнів про чарівні казки, вміння ділити текст на частини, удосконалювати навички виразного читання; продовжувати роботу над образними висловлюваннями;  розвивати вміння чітко визначати головну думку твору та  збагачувати словниковий запас учнів; виховувати бережливе ставлення до природи.

№027-28 - Де хоробрість, там нагорода за добрість. «Круглячок» (українська народна казка) (продовження). Складання плану казки. Переказування за планом. Створення ілюстрації до казки. Перегляд мультфільму

Очікувані результати навчання: вдосконалювати знання учнів про чарівні казки, вміння ділити текст на частини, удосконалювати навички виразного читання; продовжувати роботу над образними висловлюваннями;  розвивати вміння чітко визначати головну думку твору та  збагачувати словниковий запас учнів; виховувати бережливе ставлення до природи.

№029 - Літературні (авторські) казки. Краденим добром багатий не будеш. О. Зима «Про сірого ворона та чарівні окуляри»

Очікувані результати навчання: закріпити поняття про народні і авторські казки. Ознайомити з літературними казками українських письменників; вчити розуміти підтекст казки, її внутрішній моральний аспект, який несе певне навантаження. Вчити порівнювати  казки; розвивати мовлення, насичувати словниковий запас школяра; викликати цікавість, інтерес, формувати щоденну потребу в книзі і бажання читати й розповідати казки, інсценізувати й ілюструвати їх; прищеплювати любов до казки, викликати бажання фантазувати, створювати щось своє, неповторне.

№030 - Краденим добром багатий не будеш. О. Зима «Про сірого ворона та чарівні окуляри» (продовження). Складання плану оповідання. Переказування за планом

Очікувані результати навчання: закріпити поняття про народні і авторські казки. Ознайомити з літературними казками українських письменників; вчити розуміти підтекст казки, її внутрішній моральний аспект, який несе певне навантаження. Вчити порівнювати  казки; розвивати мовлення, насичувати словниковий запас школяра; викликати цікавість, інтерес, формувати щоденну потребу в книзі і бажання читати й розповідати казки, інсценізувати й ілюструвати їх; прищеплювати любов до казки, викликати бажання фантазувати, створювати щось своє, неповторне.

№031 - Дівчина красива, та до роботи лінива. М. Павленко «Хатка для Нехайка» (скорочено)

Очікувані результати навчання: вдосконалювати навички правильного й виразного читання; розвивати вміння передавати різні почуття під час читання, вміння висловлювати свою думку, збагачувати словниковий запас учнів; формувати оцінні судження; виховувати доброту, милосердність,  співчуття, співпереживання, любов до художнього слова.

 

№032 - Дівчина красива, та до роботи лінива. М. Павленко «Хатка для Нехайка» (скорочено) (продовження). Інсценізування казки

Очікувані результати навчання: вдосконалювати навички правильного й виразного читання; розвивати вміння передавати різні почуття під час читання, вміння висловлювати свою думку, збагачувати словниковий запас учнів; формувати оцінні судження; виховувати доброту, милосердність,  співчуття, співпереживання, любов до художнього слова.

№033 - Казки з усього світу навчають добра. Брати Грімм «Зачарована красуня» (скорочено)

Очікувані результати навчання:  проаналізувати чарівні перетворення як ознаку казки,закріпити вміння переказувати певні сюжети казки,характеризувати головних героїв,удосконалювати вміння орієнтуватися у змісті прочитаного. Розвивати увагу,пам'ять,творче мислення,уяву,фантазію. Виховувати людяність у кожної дитини, моральність її вчинків.

№034-35 - Казки з усього світу навчають добра. Брати Грімм «Зачарована красуня» (скорочено) (продовження). Доповнення казки

Очікувані результати навчання:  чити учнів стежити за логікою описуваних подій, орієнтуватися у структурі тексту, збагачувати словниковий запас, удосконалювати читацькі навички; розвивати уміння стисло відтворювати послідовність подій.

№036 - Повість. Добро добром згадують. О. Пройслер «Паперові квіти»

Очікувані результати навчання: розширювати знання про літературний жанр – повісті; розкрити красу і своєрідність творчості письменника Отфріда Пройслера; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; навчати учнів бути чуйними та добрими; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність співпереживати, уявляти описані картини.

№037 - Добро добром згадують. О. Пройслер «Паперові квіти» (продовження). Переказ уривку твору

Очікувані результати навчання: розширювати знання про літературний жанр – повісті; розкрити красу і своєрідність творчості письменника Отфріда Пройслера; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; навчати учнів бути чуйними та добрими; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність співпереживати, уявляти описані картини.

№038 - Доброму всюди буде добре. Л. Мовчун «Горіхові принцеси» (сцени 1-4)

Очікувані результати навчання: продовжити ознайомлення учнів із новим жанром - п'єсою; вчити передавати інтонацією почуття дійових осіб; розвивати творчі здібності учнів, образне мислення, інтуїцію; виховувати товариськість.

№039-40 - Доброму всюди буде добре. Л. Мовчун «Горіхові принцеси» (сцени 5-7)

Очікувані результати навчання: продовжити ознайомлення учнів із новим жанром - п'єсою; вчити передавати інтонацією почуття дійових осіб; розвивати творчі здібності учнів, образне мислення, інтуїцію; виховувати товариськість.

№041-42 - Грудень — кінець року, початок зими. В. Зорик «Зимовий ранок». Марійка Підгірянка «Сипле сніг»

Очікувані результати навчання: розширювати читацький світогляд учнів. Розвивати вміння читати поетичні рядки, уявляти прочитане. Сприяти творчому мисленню. Формувати морально-етичні якості учнів. Виховувати бережне ставлення до природи.

№043 - У кожної сніжинки своє обличчя. «Чи бувають однакові сніжинки?» (із журналу «Розумашки»)

Очікувані результати навчання: розширити знання дітей про дитячу періодичну пресу; активізувати інтерес до неї; розвивати вміння самостійно читати дитячу періодику, комунікативні здібності; виховувати любов до рідного слова.

№044 - Зима все самоцвітами вкриває. «Як утворюються сніжинки?», «Чому сніжинки блищать?» (із журналу «Розумашки»)

Очікувані результати навчання: вдосконалювати навички правильного й виразного читання; висловлювати свою думку, збагачувати словниковий запас учнів; формувати оцінні судження; виховувати спостережливість, допитнивість та цікавість до науки.

№045 - Не можна легковажити своїм життям. О. Радушинська «Перший сніг»

Очікувані результати навчання: розширювати знання про літературний жанр – повісті; розкрити красу творчості письменниці О. Радушинської; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; навчати учнів пімічати зміни в природі; розвивати спостережливість, здатність співпереживати, уявляти описані картини.

№046 - Не можна легковажити своїм життям. О. Радушинська «Перший сніг» (продовження). Складання плану. Стислий переказ оповідання за планом

Очікувані результати навчання: розширювати знання про літературний жанр – повісті; розкрити красу творчості письменниці О. Радушинської; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; навчати учнів пімічати зміни в природі; розвивати спостережливість, здатність співпереживати, уявляти описані картини. Начитись стисло переказувати текст за планом.

№047 - Зимою сонце світить, та не гріє. В. Скомаровський «Морозенко». Навчальне аудіювання: В. Приходько «Жадібна синичка»

Очікувані результати навчання: формувати уявлення про характерні ознаки зими, вдосконалювати навички виразного читання поетичних творів; збагачувати словниковий запас учнів, вчити відчувати образність художнього слова, розвивати творчу уяву, виховувати естетичні почуття у дітей.

№048-49 - Підгодуй птахів зимою, послужать тобі весною. А. Бондарчук «Забіяка»

Очікувані результати навчання: розширювати читацький світогляд учнів. Розвивати вміння співпереживати за літературного героя, уявляти прочитане. Сприяти творчому мисленню. Формувати морально-етичні якості учнів. Виховувати бережне ставлення до природи.

№050 - Ліс — безцінний дар природи. Ю. Домашець «Лісова вечірка в стилі «еко»»

Очікувані результати навчання: продовжувати знайомити учнів з українськими поетами та письменниками;, помічати незвичайне у звичайному; удосконалювати навички правильного виразного читання віршів; розвивати зв’язне мовлення, уяву, фантазію учнів, збагачувати словниковий запас, розширювати світогляд учнів, виховувати любов до природи.

№051 - Новорічної ночі мрії збуваються. Навчальне аудіювання: А. Григорук «Чого в Діда Мороза борода з вовни». О. Комова «Новий рік у шафі»

Очікувані результати навчання: Ознайомити учнів з новими творами.

 Формувати уявлення про характерні ознаки зими. Вдосконалювати навички виразного читання поетичних творів.Сприяти розширенню словникового запасу учнів. Вчити відчувати образність художнього слова. Розвивати в учнів творче мислення, уяву, фантазію, спостережливість. Створити ліричний настрій. Вчити бачити і відчувати красу природи.

 Також перевірити вміння учнів слухати незнайомий текст та розуміти його.

№052 - Новорічної ночі мрії збуваються. О. Комова «Новий рік у шафі» (продовження)

Очікувані результати навчання: формувати уявлення про характерні ознаки зими, вдосконалювати навички виразного читання поетичних творів; збагачувати словниковий запас учнів, вчити відчувати образність художнього слова, розвивати творчу уяву, виховувати естетичні почуття у дітей.

№053 - Вір у диво — і життя стане казкою. В. Мельник «Крижаний кіт»

Очікувані результати навчання: поглибити знання учнів про казку, створити атмосферу радості,насолоди від творчості, поповнити знання учнів про тематику казок, збагачувати словниковий запас дітей;розвивати читацький інтерес до казок, усне мовлення, логічне мислення,пам'ять, уміння творчо підходити до розв'язання проблеми, уміння аналізувати, акторські здібності; виховувати прагнення до добра і справедливості, інтерес до усної народної творчості.

№054 - Людяність дорожча за багатство. І. Жиленко «Снігова баба»

Очікувані результати навчання: продовжувати вчити дітей відповідати на запитання; збагачувати словниковий запас словами; формувати вміння виразно перевоповідати вірші; розвивати зв’язне мовлення, увагу, логічне мислення; викликати любов до тварин, співпереживати героям твору.

№055-56 - Людяність дорожча за багатство. І. Жиленко «Снігова баба»

Очікувані результати навчання: вчити  порівнювати,  співставляти  прочитані  твори; розвивати  творчі  здібності  учнів,  бажання  читати; виховувати  любов  до  художнього  слова,  культуру  спілкування; формувати   життєву,  соціальну  компетентності.

№057 - Вступ до розділу «Легенди рідного краю». Оживає минувшина в легендах. Навчальне аудіювання: легенда «Дністер» (народна легенда)

Очікувані результати навчання: ознайомити учнів із новим жанром — легендою; вдосконалювати навички свідомого виразного читання; вчити передавати інтонацією вчинки дійових осіб; розвивати спостережливість, творчу уяву, вміння емоційно реагувати на художнє слово, співпереживати; виховувати товариськість.

№058 - Гарна дівчина, як маків цвіт. «Легенда про мак»  (легенда Наддніпрянщини).

Очікувані результати навчання: продовжуємо ознайомлювати  учнів із новим жанром — легендою; вдосконалювати навички виразного читання; вчити передавати інтонацією вчинки дійових осіб; розвивати спостережливість, творчу уяву, вміння емоційно реагувати на художнє слово, співпереживати; виховувати товариськість.

№059 - Квіти — землі окраса.  «Легенда про сон-траву»

Очікувані результати навчання: продовжуємо ознайомлювати учнів із новим жанром — легендою; вдосконалювати навички свідомого виразного читання; вчити передавати інтонацією вчинки дійових осіб; розвивати спостережливість, творчу уяву, вміння емоційно реагувати на художнє слово, співпереживати.

№060 - За добро добром віддячать. Ф. Мамчур «Бузина». Складання плану легенди.

Очікувані результати навчання: продовжуємо ознайомлювати  учнів із легендами; вдосконалювати навички виразного читання; вчити передавати інтонацією вчинки дійових осіб; розвивати спостережливість, творчу уяву, вміння емоційно реагувати на художнє слово, співпереживати та творити добрі справи.

№061 - Де козак, там і слава. «Звідки пішло прізвище та ім’я Богдана Хмельницького» (народна легенда)

Очікувані результати навчання: ознайомити з легендою про народного героя, гетьмана України; розвивати навички швидкого, виразного, свідомого читання; розвивати критичне мислення; виховувати любов до народної творчості, почуття гордості за свій народ; сприяти усвідомленню своєї незалежності до певного етносоціального середовища.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання