№001 - Що таке текст. Розпізнаю текст за його основними ознаками

Очікувані результати навчання:

Навчається  спостерігати за основними ознаками тексту, добирає самостійно заголовок до тексту, встановлює їхню відповідність відповідно тексту; розвиває зв′язне мовлення, мислення, творчу уяву; збагачує словниковий запас, розрізняє головне і другорядне в тексті.

№002 - Мета тексту. Типи текстів. Навчаюся визначати тему і мету тексту, розрізняти типи текстів

Очікувані результати навчання:

Навчається розрізняти різні типи текстів, встановлює їх тему, мету, добирає заголовки; розвивати мовлення школярів; виховує шанобливе ставлення до природи.

№005 - Засоби зв’язку речень у тексті. Навчаюся визначити тему і мету тексту, розрізняти типи текстів

Очікувані результати навчання:

Навчається визначати тему і мету тексту, визначати мовні засоби, встановлює типи тексту, добирає заголовки та виховує шанобливе ставлення до тварин

№007 - Навчаюся визначати частини тексту-розповіді, будувати текст

Очікувані результати навчання:

Навчається визначати частини тексту-розповіді та будувти нескладні тексти, встановлює їх тему, мету, добирає заголовки; розвивати мовлення школярів; збагачує словниковий запас учнів; виховує шанобливе ставлення до природи.

№008 - Навчаюся визначати частини тексту-есе, будувати текст

Очікувані результати навчання:

Навчається  визначати частини тексту-есе, добирає самостійно заголовок до тексту, встановлює їхню відповідність відповідно тексту; розвиває зв′язне мовлення, мислення, творчу уяву; збагачує словниковий запас, розрізняє частини тексту-есе.

№010 - Спостереження за ознаками текстів різних стилів. Навчаюся розрізняти тексти різних стилів

Очікувані результати навчання: формувати уявлення про ознаки стилів мовлення. Учити впізнавати за характерними ознаками тексти різних стилів. Розвивати вміння порівнювати тексти.

 

№011 - Розвиток зв’язного мовлення

Очікувані результати навчання: Вчити учнів розрізняти, порівнювати наукові та художні описи. Розвивати вміння спостерігати, виділяти головне, добирати влучні мовні засоби відповідно до мети висловлювання. Формувати вміння самостійно складати описи з опорою на схему та фотоілюстрацію. Збагачувати словниковий запас. Виховувати любов до тварин.

№012 - Порівняння художніх і науково-популярних описів. Навчаюся визначати частини тексту-опису, будувати тексти-описи художні і науково-популярні

Очікувані результати навчання: ознайомити з будовою тексту-опису. Вчити порівнювати, розрізняти тексти-описи (художні й науково-популярні), будувати їх.

 

№014 - Складання плану тексту. Навчаюся складати план тексту, створювати текст за планом

Очікувані результати навчання: формувати уявлення про план тексту..Розвивати вміння складати план тексту, творити текст за планом. Формувати вміння переказувати текст за поданим планом.    

№018 - Розвиток зв’язного мовлення

Очікувані результати навчання: розвивати зв’язне мовлення; розвивати вміння використовувати слова, близькі за значенням; вчити писати синкан;розвивати вміння  писати зоровий диктант, закріпити знання про будову тексту-розповіді, вчити писати текст-розповіді за фрагментом, збагачувати словник учнів.

№019 - Речення. Розпізнаю речення за його основними ознаками

Очікувані результати навчання:

Навчається визначати  речення як одиницю мовлення, що виражає закінчену думку, добирає самостійно розділові знаки, встановлює на слух завершене і незавершене речення; розвиває мислення, творчу уяву.

№020 - Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Розпізнаю види речень за метою висловлювання та інтонацією

Очікувані результати навчання:

Навчається формувати  поняття  про  речення  за  метою  висловлювання  (розповідні,  питальні, спонукальні) та  інтонацією (неокличні, окличні);,

розвиває  усне  і  писемне  мовлення,  мислення,  творчі  здібності  учнів;

виховує любов  до  рідного  слова

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання