№001-2 - Знайомство з підручником. Державні символи України

Мета: удосконалювати навички письма, пригадати правила оформлення речень; удосконалювати вміння складати усні висловлювання за ілюстраціями, розвивати мовлення учнів; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою; виховувати уважність, старанність, інтерес до навчання.

№003-4 - Розпізнаю м’які приголосні звуки. Побудова звукових схем слів. Написання тексту на задану тему

Мета: учити учнів правильної вимови слів із м’якими і твердими приголосними; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до своєї країни.

№005 - Пригадую слова з апострофом і звуками [дж], [дз], [дз´]. Написання тексту за запитаннями

Мета: вправляти учнів у перетворенні слів; вчити спостерігати за вимовою та написанням слів з апострофом і звуками [дж], [дз], [дз’], які позначаються буквами дж дз; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до своєї країни.

№006 - Правильно вимовляю дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу. Написання тексту за запитаннями

Мета: вправляти учнів у перетворенні слів; вчити спостерігати за вимовою та написанням слів з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№007 - Правильно записую слова із сумнівними приголосними звуками. Складання тексту на задану тему

Мета: вправляти учнів у перетворенні слів; вчити спостерігати за вимовою та написанням слів із сумнівними приголосними звуками; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№008 - Розпізнаю слова з ненаголошеними звуками [е], [и]. Побудова розповіді на задану тему

Мета: вправляти учнів у перетворенні слів; вчити розпізнавати слова з ненаголошеними звуками [е], [и]; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№009 - Правильно записую слова з ненаголошеними звуками [е], [и]. Записування розгорнутої відповіді на поставлене запитання

Мета: вправляти учнів у перетворенні слів; вчити правильно записувати  слова з ненаголошеними звуками [е], [и]; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№010 - Пригадую правила переносу слів. Написання розповіді про власні вподобання

Мета: вправляти учнів у перетворенні слів; нагадати правила переносу слів; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№011 - Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за поданим початком на основі малюнка, світлин, вірша, вражень від музичного твору та власних спостережень. Тема для спілкування: «Осінь зачаровує красою».

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№012 - Пригадую і використовую алфавіт. Написання розгорнутої відповіді на запитання з обґрунтуванням власної думки

Мета: вправляти учнів у роботі з навчальними словниками; повторити алфавіт; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№013 - Шукаю слова в словнику за алфавітом. Написання тексту з обґрунтуванням власної думки

Мета: вправляти учнів у роботі з навчальними словниками; повторити алфавіт; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№014 - Повторення і закріплення знань про звуки й букви, умінь правильно переносити слова, записувати слова в алфавітному порядку

Мета: повторити вивчений матеріал про звуки і букви, наголос, поділ слів на склади для переносу, повторити алфавіт; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№016 - Розрізняю пряме і переносне значення слів. Написання розповіді на задану тему за опорними словами

Мета: вчити розрізняти пряме і переносне значення слів; формувати навички вживання в мовленні слів у прямому і переносному значенні; вправляти учнів у роботі з навчальними словниками; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№017 - Розпізнаю синоніми. Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту

Мета: вчити учнів розпізнавати слова, близькі за значенням – синоніми;  удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№018 - Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за серією малюнків і складеними запитаннями. Тема для спілкування: «Пікнік».

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№019 - Добираю синоніми. Написання тексту про своє бажання з обґрунтуванням власної думки

p>Мета: вчити учнів добирати слова, близькі за значенням – синоніми;  удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№020 - Розпізнаю і добираю антоніми. Складання розповіді на задану тему

Мета: вчити учнів добирати слова, протилежні за значенням – антоніми;  удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№021 - Розпізнаю слова, які мають кілька значень. Написання тексту за опорними словами

Мета: вчити учнів розпізнавати слова, які мають кілька значень;  удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№022-23 - Спостерігаю за словами, які звучать однаково, але мають різні значення. Написання розгорнутої відповіді на запитання

Мета: вчити учнів спостерігати за  словами, які звучать однаково, але мають різні значення;  удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№025 - Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за колективно складеним планом. Тема для спілкування: «Покинуте кошеня».

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№026 - Визначаю корінь слова. Написання розгорнутої відповіді на запитання

Мета: вчити визначати корінь слова; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№027 - Розпізнаю спільнокореневі слова. Написання тексту про своє бажання з обґрунтуванням власної думки

Мета: вчити розпізнавати спільнокореневі слова; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№028 - Спостерігаю за чергуванням голосних у коренях слів. Написання розповіді про своє бажання з поясненням власної думки

Мета: вчити спостерігати за чергуванням голосних у корені слів; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№029 - Спостерігаю за чергуванням приголосних у коренях слів. Складання розповіді за поданими запитаннями

Мета: вчити спостерігати за чергуванням приголосних у корені слів; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№030 - Розрізняю корені з однаковим звучанням, але різним значенням. Проведення інтерв’ю за поданими запитаннями. Написання тексту за світлиною

Мета: вчити визначати корінь слова, розрізняти корені з однаковим звучанням, але різним значенням; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№031 - Розвиток зв’язного мовлення. Побудова розповіді за коміксом і складеними запитаннями. Тема для спілкування: «Весела дитяча пригода»

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№032 - Визначаю закінчення в словах. Написання розгорнутої відповіді на запитання

Мета: вчити визначати закінчення в словах, удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№033 - Спостерігаю за призначенням закінчень у мовленні. Формування уявлення про нульове закінчення. Складання і записування розповіді за поданими запитаннями

Мета: вчити визначати закінчення в словах, удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№034 - Визначаю основу слова. Написання розповіді про свою мрію за поданими запитаннями

Мета: вчити визначати основу в словах; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№035 - Розрізняю спільнокореневі слова і різні форми одного слова. Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту

Мета: вчити розпізнавати спільнокореневі слова; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№036 - Визначаю префікс у словах. Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту

Мета: вчити визначати префікс в словах; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№037 - Утворюю слова за допомогою префіксів. Відновлення тексту в буклеті. Написання тексту про своє бажання з обґрунтуванням власної думки

Мета: вчити визначати префікс в словах, утворювати слова за допомогою префіксів; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№038 - Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за колективно складеним планом. Тема для спілкування: «Небезпечна пригода на річці».

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; вчити переказувати текст за планом, викладати свої думки в письмовій формі; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№039 - Розрізняю префікси і службові слова. Написання службових слів з іншими словами. Складання тексту про свої вподобання

Мета: вчити розрізняти префікси і службові слова; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№040 - Спостерігаю за написанням слів із префіксами роз-, без-. Написання тексту за власними спостереженнями

Мета: вчити писати слова із префіксами роз-, без-; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№041 - Досліджую написання слів із префіксами з-, с-. Написання тексту про своє вподобання

Мета: вчити писати слова із префіксами з-, з-; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№042 - Спостерігаю за вживанням апострофа після префіксів. Написання розповіді на задану тему з використанням поданих словосполучень

Мета: вчити писати слова з апострофами після префіксів; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№043 - Правильно переношу слова з апострофом після префіксів. Написання розповіді за запитаннями на основі прочитаного тексту

Мета: вчити правильно переносити слова з апострофом після префіксів; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№044 - Визначаю суфікс у словах. Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту

Мета: вчити визначати суфікси; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№045 - Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді на основі малюнка, вірша, вражень від музичного твору та власних спостережень. Тема для спілкування: «Зима прийшла».

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; вчити писати розповіді на основі малюнків, вірша, вражень від музичного твору та власних спостережень, викладати свої думки в письмовій формі; розвивати аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№046 - Утворюю слова за допомогою суфіксів. Написання тексту про свої вподобання з обґрунтуванням власної думки

Мета: вчити утворювати слова за допомогою суфіксів; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№047 - Визначаю будову слова. Написання тексту про свої вподобання

Мета: вчити визначати будову слова; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№048 - Розбираю слова за будовою. Написання розгорнутої відповіді на запитання

Мета: вчити розбирати слова за будовою; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№049 - Розпізнаю слова з орфограмами. Придумування заголовка до тексту. Написання розповіді за поданими запитаннями

Мета: вчити розпізнавати орфограми, правильно писати слова; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№050 - Перевіряю написання ненаголошених [е], [и] в коренях слів. Написання розгорнутої відповіді на запитання

Мета: вчити перевіряти написання ненаголошених [е], [и] в коренях слів, розпізнавати орфограми, правильно писати слова; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№051 - Пишу записку і СМС-повідомлення. Вправляння у написанні слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях

Мета: вчити писати записки та смс-повідомлення, перевіряти написання ненаголошених [е], [и] в коренях слів, розпізнавати орфограми, правильно писати слова; розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови,  до традицій своєї країни.

№052 - Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за колективно складеним планом. Тема для спілкування: «Не врода прикрашає людину, а добрі справи».

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; вчити писати розповіді на основі малюнків, вірша, вражень від музичного твору та власних спостережень, викладати свої думки в письмовій формі; розвивати аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№053-54 - Перевіряю написання слів з ненаголошеними [е], [и] за словником. Складання і записування тексту за поданим початком

Мета: вчити перевіряти написання слів з ненаголошеними [е], [и] за словником, розпізнавати орфограми, правильно писати слова; закріпити вміння розбирати слова за будовою, розвивати критичне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, усне і писемне мовлення; удосконалювати навички письма; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання