№001 - Вступ. Нумо знайомитись. Повідомлення.

Мета: ознайомити учнів з новим підручником; вчити представляти себе під час знайомства; правильно оформлювати речення на письмі; удосконалювати навичку створення усного висловлювання за ілюстраціями; відповідати на запитання за змістом прочитаного; виховувати інтерес до оточуючої природи, спостережливість; формувати вміння бачити прекрасне; прищеплювати любов до школи.

№002 - Розрізняю мовні звуки і букви. Розрізнення мовних і немовних звуків. Позначення мовних звуків буквами на письмі. Складання і записування речень за малюнками.

Мета: вчити розрізняти мовні звуки, позначати їх буквами на письмі; удосконалювати вміння складати і записувати речення за малюнками;  виховувати інтерес до оточуючої природи, спостережливість; формувати вміння бачити прекрасне.

№003 - Розпізнаю голосні звуки. Спостереження за істотними ознаками голосних звуків. Букви, що позначають голосні звуки.

Мета: вчити розпізнавати голосні звуки, спостерігати за істотними ознаками голосних звуків, позначати їх буквами на письмі; удосконалювати вміння складати і записувати речення за малюнками;  виховувати інтерес до оточуючої природи, спостережливість; формувати вміння бачити прекрасне.

№004 - Розвиток зв'язного мовлення. Згадую про літо

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№005 - Розрізняю голосні і приголосні звуки. Спостереження за істотними ознаками приголосних звуків. Букви, що позначають приголосні звуки.

Мета: вчити розрізняти голосні і приголосні звуки, спостерігати за їх істотними ознаками, позначати їх буквами на письмі; удосконалювати вміння складати і записувати речення за малюнками;  виховувати інтерес до оточуючої природи, спостережливість; формувати вміння бачити прекрасне.

№006 - Спостерігаю за м’якими приголосними звуками. Букви, що позначають м’якість приголосних. Звуко-буквений аналіз слів.

Мета: вчити розрізняти м’які і тверді приголосні звуки, спостерігати за їх істотними ознаками, позначати їх буквами на письмі; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; складати і записувати речення за малюнками;  виховувати інтерес до оточуючої природи, спостережливість; формувати вміння бачити прекрасне.

№007 - Правильно записую слова з «ьо» і «йо». Складання речень за малюнками

Мета: вчити розрізняти написання слів з «ьо» і «йо», спостерігати за їх істотними ознаками; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; складати і записувати речення за малюнками;  виховувати інтерес до оточуючої природи, спостережливість.

№008 - Досліджую слова з подовженими приголосними звуками. Звуко-буквений аналіз слів. Написання оголошення.

Мета: вчити розрізняти слова з подовженими приголосними звуками, спостерігати за їх істотними ознаками; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; складати і записувати речення для написання оголошення;  виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого.

№009 - Розпізнаю слова зі звуками [дж], [дз], [дз*]. Звуко-буквений аналіз слів. Складання і записування речень.

Мета: вчити розрізняти слова зі  звуками [дж], [дз], [дз*], спостерігати за їх істотними ознаками; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; складати і записувати речення за малюнками;  виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№010 - Спостерігаю за словами з буквами ґ, щ. Робота над вимовою і написанням слів із цими буквами. Навчальне аудіювання.

Мета: вчити розрізняти слова з буквами г і ґ, щ, правильно їх вимовляти   та писати; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; складати і записувати речення за малюнками;  виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№011 - Розвиток зв'язного мовлення. Малюю осінній сад.

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№012 - Досліджую, коли букви я, ю, є, які позначають два звуки. Напи­сання тексту за поданими запитаннями.

Мета: вчити розрізняти слова з буквами я, ю ,є, ї, правильно їх вимовляти та писати; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями;  виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи, своєї Батьківщини.

№013 - Правильно пишу слова з апострофом. Тверда вимова приголо­сних звуків, позначених буквами б, п, в, м, ф та р, перед апострофом. Написання запрошення

Мета: вчити розрізняти слова з апострофом, правильно їх вимовляти та писати; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями;  виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№014 - Правильно вимовляю дзвінкі приголосні звуки в кінці слів і складів. Складання і записування речень

Мета: вчити правильно вимовляти дзвінкі приголосні звуки в кінці слів і складів, правильно їх вимовляти та писати; складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями;  виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№015 - Спостерігаю за наголосом у словах. Роль наголосу в словах. Правильна вимова слів. Складання речень за малюнками.

Мета: вчити правильно ставити наголос у словах, правильно їх вимовляти; складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями;  виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№016 - Правильно наголошую слова. Робота зі словником. Звуко­вий аналіз слів. Складання речень.

Мета: вчити правильно ставити наголос у словах, правильно їх вимовляти; складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; будувати звукові схеми слів; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№017 - Досліджую слова з ненаголошеними звуками [е], [и]. Пра­вильна вимова слів. Правило вживання букв у ненаголошених складах.

Мета: вчити правильно писати слова з ненаголошеними звуками [е], [и], правильно їх вимовляти; складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; будувати звукові схеми слів; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№018 - Розвиток зв'язного мовлення. Малюю осіннє листя.

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№019 - Конструюю слова зі складів. Уявлення про складотворювальну роль голосних звуків. Навчальний діалог

Мета: вчити конструюювати слова зі складів,  правильно писати слова, правильно їх вимовляти; складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; будувати звукові схеми слів; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№020 - Поділяю слова на склади для переносу. Перенос слів зі збі­гом приголосних звуків. Записування відповідей на запи­тання

Мета: вчити поділяти слова на склади для переносу, переносити слова  зі збі­гом приголосних звуків, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; будувати звукові схеми слів; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№021 - Правильно переношу слова. Перенос слів із буквосполученнями «дж» і «дз», буквами її, ь та апострофом. Звуко- буквений аналіз слів.

Мета: вчити правильно переносити слова із буквосполученнями «дж» і «дз», буквами її, ь та апострофом, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; будувати звукові схеми слів; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№022 - Розташовую слова за алфавітом. Вправляння у розташуван­ні слів за алфавітом з орієнтацією на першу букву слова. Навчальне аудіювання.

Мета: вчити розташовувати слова за алфавітом, вправляти у розташуван­ні слів за алфавітом з орієнтацією на першу букву слова,  складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; будувати звукові схеми слів; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№023 - Шукаю слово у словнику за алфавітом. Робота з орфографі­чним словником. Складання речень

Мета: вчити працювати зі словниками, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; будувати звукові схеми слів; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№025 - Розвиток зв'язного мовлення. Розповідаю про осінні турботи тварин.

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№026 - Спостерігаю за значенням слова. Інтерв’ю. Перегляд муль­тфільму, складання і записування речень за його змістом

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; будувати звукові схеми слів; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№027 - Розпізнаю пряме і переносне значення слів. Складання роз­повіді про море за картиною і поданими словами

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№028 - Розрізняю значення слів. Складання і записування речень із словами, які мають різне значення

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№029 - Добираю протилежні за значенням слова

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№030 - Добираю близькі за значенням слова

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№031 - Добираю слова, які прикрашають мовлення. Складання речень із порівняннями.

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№032 - Розвиток зв'язного мовлення. Розповідаю про улюблене заняття

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№034 - Об’єдную слова в групи за певною ознакою. Складання речень

Мета: ознайомити учнів з поняттями «тематична група слів»; учити розподіляти слова на тематичні групи; розвивати вміння розподіляти ряд слів на групи за смисловою ознакою, доповнювати кожну групу 2–3 словами; удосконалювати навички каліграфічного письма; виховувати уважність.

№035 - 036 - Добираю слова на певну тему. Узагальнення і систематизація знань учнів із розділу «Дос­ліджую значення слова».

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№037 - Ставлю питання до назв предметів. Розпізнаю слова — назви предметів за питаннями хто? що?

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, розпізнавати слова – назви предметів за питаннями хто? що?, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№038 - Розпізнаю іменники. Складання речень.

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, розпізнавати слова – назви предметів за питаннями хто? що?, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

№039 - Розвиток зв'язного мовлення. Малюю перший сніг.

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до природи.

№040 - Добираю іменники. Складання речень.

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, розпізнавати слова – назви предметів за питаннями хто? що?, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого.

№041 - Пишу з великої букви імена, по батькові, прізвища. Скла­дання речень

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, розпізнавати слова, які треба писати з великої букви, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого.

№042 - Дізнаюсь про походження імен і прізвищ. Доповнення ре­чень

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, розпізнавати слова, які треба писати з великої букви, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого.

№043 - Пишу з великої букви клички тварин. Доповнення ре­чень.

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, розпізнавати слова, які треба писати з великої букви, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого.

№044 - Пишу з великої букви назви міст і сіл. Складання ре­чень

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, розпізнавати слова, які треба писати з великої букви, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого.

№045 - Пишу з великої букви назви гір, річок, озер і морів. Складан­ня речень.

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, розпізнавати слова, які треба писати з великої букви, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого.

№046 - Розвиток зв'язного мовлення. Пишу листа Святому Миколаю

Мета: учити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання завдань; розвивати кмітливість, аналітичне мислення, увагу;  виховувати спостережливість, взаємоповагу; інтерес до оточуючого, любов до народних звичаїв, до природи.

№047 - Розпізнаю іменники, які називають один предмет і багато

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, розпізнавати слова, які називають один предмет і багато, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого.

№048 - 049 - Розрізняю іменники, які називають один предмет і багато. Узагальнення і систематизація знань учнів із розділу «Досліджую іменники»

Мета: вчити спостерігати і досліджувати значення слів, розпізнавати слова, які називають один предмет і багато, складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого.

№057 - Досліджую прикметники. Розпізнаю слова – назви ознак.

Мета: формувати в учнів уявлення про слова – назви ознак; учити розрізняти їх за питаннями, знаходити слова-ознаки в тексті, поширювати ними речення; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пошукову діяльність; формувати комунікативну компетентність спілкуватися українською мовою; виховувати прагнення до здорового образу життя.

№058 - Добираю прикметники

Мета: ознайомити учнів з терміном «прикметники»; вчити добирати прикметники для опису пір року; розвивати аналітичне мислення, зв’язне мовлення; удосконалювати навички роботи в групах і парах; формувати комунікативну компетентність, компетентність спілкування рідною мовою; спонукати бажання насолоджуватися природою.

№059 - Утворюю прикметники

Мета: учити учнів утворювати прикметники від поданих іменників; удосконалювати вміння знаходити прикметники у тексті; розвивати вміння розрізняти відому і невідому інформацію в тексті, логічне мислення; поширювати словник учнів; формувати комунікативну компетентність спілкування рідною мовою; спонукає прагнення до здорового харчування.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання