№001 - Вступ. Повторення вивченого матеріалу. Лічба в межах 10. Додавання і віднімання в межах 10. Пряма, відрізок, про­мінь.

Мета: повторити склад числа 10, вправляти учнів у засвоєнні складу числа 10, вдосконалювати вміння складати приклади на додавання, закріпити нумерацію в межах 10, формувати навички лічби, вправляти в написанні чисел, особливо, числа 10; розвивати логічне мислення учнів, пам’ять, зв’язну мову ; виховувати увагу, спостережливість, акуратність ведення записів.

№002 - Повторення вивченого матеріалу. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач. Криві, ламані, замкнені лінії

Мета: узагальнити  і  закріпити  знання  учнів  з  вивченої  теми у 1 класі,  вдосконалювати  навички  усної   лічби,  вміння  розв’язувати  приклади  і  задачі  на  знаходження  суми  і  різниці. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати  вміння  працювати  колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№003 - Повторення вивченого матеріалу. Лічба предметів. Порівнян­ня чисел. Додавання і віднімання в межах 10.

Мета: узагальнити  і  закріпити  знання  учнів  з  вивченої  теми у 1 класі,  вдосконалювати  навички  усної   лічби,  вміння  розв’язувати  приклади,   задачі  на  знаходження  суми  і  різниці й порівнювати числа в межах 10. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати  вміння  працювати  колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№004 - Повторення вивченого матеріалу. Складання і обчислення виразів. Розпізнавання геометричних фігур. Розв’язування задач.

Мета: узагальнити  і  закріпити  знання  учнів  з  вивченої  теми у 1 класі,  вдосконалювати  навички  усної   лічби,  вміння  розв’язувати  приклади,   задачі  на  знаходження  суми  і  різниці й порівнювати числа. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати  вміння  працювати  колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№005 - Повторення вивченого матеріалу. Лічба в межах 20. Нуме­рація чисел 10-20. Порівняння чисел. Вимірювання довжи­ни предметів.

Мета: узагальнити  і  закріпити  знання  учнів  з  вивченої  теми у 1 класі,  вдосконалювати  навички  усної   лічби в межах 20,  вміння  розв’язувати  приклади,   задачі  на  знаходження  суми  і  різниці й порівнювати числа. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати  вміння  працювати  колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№006 - Повторення вивченого матеріалу. Нумерація чисел в межах 100. Розкладання чисел на розрядні доданки. Розв’язування задач.

Мета: узагальнити  і  закріпити  знання  учнів  з  вивченої  теми у 1 класі,  вдосконалювати  навички  усної   лічби в межах 100,  вміння  розв’язувати  приклади,   задачі  на  знаходження  суми  і  різниці й порівнювати числа. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати  вміння  працювати  колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№007 - Повторення вивченого матеріалу. Лічба в межах 100. Попе­реднє і наступне числа. Розв’язування і порівняння задач.

Мета: узагальнити  і  закріпити  знання  учнів  з  вивченої  теми у 1 класі,  вдосконалювати  навички  усної   лічби в межах 100,  вміння  розв’язувати  приклади,   задачі  на  знаходження  суми  і  різниці й порівнювати числа. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати  вміння  працювати  колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№008 - Повторення вивченого матеріалу. Письмова нумерація чисел в межах 100. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач

Мета: узагальнити  і  закріпити  знання  учнів  з  вивченої  теми у 1 класі,  вдосконалювати  навички  усної   лічби в межах 100,  виконувати дії з іменованими числами,   задачі  на  знаходження  суми  і  різниці й порівнювати числа. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати  вміння  працювати  колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№009 - Повторення вивченого матеріалу. Лічба десятками. Обчис­лення довжини ламаної. Визначення часу за годинником.

Мета: узагальнити  і  закріпити  знання  учнів  з  вивченої  теми у 1 класі,  вдосконалювати  навички  лічби десятками,  виконувати дії з іменованими числами,   задачі  на  знаходження  суми  і  різниці й визначати часу за годинником. Розвивати логічне і творче мислення, пізнавальний інтерес до предмета. Виховувати  вміння  працювати  колективно та в парі, дисциплінованості. Забезпечити школяреві можливість збереження здоров’я за період навчання, дати йому необхідні знання та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.

№010 - Додавання чисел 2-9 до 9 з переходом через десяток. Розв’язування задач. Об’ємні геометричні фігури.

Мета: ознайомити з особливостями додавання числа 9 з переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; актуалізувати знання про об’ємні геометричні фігури; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№011 - Додавання чисел 3-9 до 8 з переходом через десяток. Розв’язування задач.

Мета: ознайомити з особливостями додавання числа 8 з переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№012 - Закріплення вивчених випадків додавання з переходом через десяток. Складання і обчислення виразів. Розв’язування і порівняння задач.

Мета: повторити і закріпити прийоми додавання з переходом через десяток; удосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; розвивати увагу, уяву, математичне мовлення, мислення учнів; виховувати бажання допомагати птахам взимку; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№013 - Закріплення вивчених випадків додавання з переходом через десяток. Порівняння маси тіл. Розв’язування задач.

Мета: повторити і закріпити прийоми додавання з переходом через десяток; удосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі, порівнювати маси тіл; розвивати увагу, уяву, математичне мовлення, мислення учнів; виховувати бажання допомагати птахам взимку; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№014 - Додавання чисел 4-9 до 7 з переходом через десяток. Розв’язування задач.

Мета: ознайомити з особливостями додавання числа 7 з переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№015 - Додавання чисел 5-9 до 6 з переходом через десяток. Обчи­слення значень виразів на дві дії. Розв'язування задач.

Мета: ознайомити з особливостями додавання числа 6 з переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; обчислювати значення виразів на дві дії; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№016 - Додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач. Об’ємні геометричні фігури.

Мета: вдосконалювати навички додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; актуалізувати знання про об’ємні геометричні фігури; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№017 - Додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Обчислення значень виразів на дві дії. Розв’язування задач.

Мета: вдосконалювати навички додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; актуалізувати знання про об’ємні геометричні фігури; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№018 - Додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Визначення часу за годинником, Розв’язування задач.

Мета: вдосконалювати навички додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; актуалізувати знання про об’ємні геометричні фігури; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№019 - Способи віднімання від 11 одноцифрових чисел із перехо¬дом через десяток. Розв’язування задач із двома запитаннями.

Мета: вдосконалювати навички додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; актуалізувати знання про об’ємні геометричні фігури; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№020 - Способи віднімання від 11 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач.

Мета: вдосконалювати навички додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; актуалізувати знання про об’ємні геометричні фігури; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№021 - Способи віднімання від 12 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач.

Мета: вдосконалювати навички віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№022 - Способи віднімання від 12 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач

Мета: вдосконалювати навички віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вчити віднімати числа частинами; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№023 - Віднімання від 13 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач за поданим планом.

Мета: вдосконалювати навички віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вчити додавати числа частинами; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№024 - Віднімання від 14 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач.

Мета: вдосконалювати навички віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вчити віднімати числа частинами; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№025 - Віднімання від 15 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач.

Мета: вдосконалювати навички віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вчити віднімати числа частинами; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№026 - Віднімання від 16 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач. Визначення часу за годинником.

Мета: вдосконалювати навички віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вчити віднімати числа частинами; актуалізувати вміння визначати час за годинником; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№027 - Віднімання від 17 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач. Поділ трикутника відрізком на частини.

Мета: вдосконалювати навички віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вдосконалити навички роботи з іменованими числами; навчити ділити трикутники відрізком; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№028 - Віднімання від 18 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач. Поділ квадрата відрізком на частини.

Мета: вдосконалювати навички віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток; вдосконалити навички роботи з іменованими числами; навчити ділити квадрати відрізком; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№029 - 030 - Додавання і віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Складання і розв’язування задачі. Обчислення довжини ламаної лінії. Узагальнення і систематизація знань учнів.

Мета: вдосконалювати навички віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№031 - Лічба десятками. Додавання і віднімання розрядних чисел. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Розв’язування задач. Обчислення довжини ламаної лінії

Мета: вдосконалювати навички віднімання десятками; вдосконалити навички додавання та віднімання розрядних чисел; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№032 - Попереднє і наступне числа. Додавання й віднімання 1. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач. Робота з геометричним матеріалом

Мета: вдосконалювати навички віднімання чисел; вдосконалити навички визначення попередніх та наступних чисел; вдосконалити навички порівняння чисел; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№033 - Периметр многокутника. Робота з геометричним матеріалом. Обчислення значення виразів. Розв’язування задач

Мета: вдосконалювати навички віднімання чисел; розвивати уміння відрізняти многокутники; дати визначення периметру многоокутника; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№034 - Вирази із дужками. Розв’язування задач. Складання виразу до задач

Мета: вдосконалювати навички віднімання чисел; ввести поняття виразів з дужками; вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№035 - Способи читання виразів із дужками. Обчислення значень виразів із дужками. Розв’язування задач

Мета: вдосконалювати навички віднімання чисел; вдосконалювати вміння працювати з дужками; вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№036 - Додавання і віднімання виду 32 + 4, 28 - 5. Обчислення значень виразів із дужками. Розв’язування задач

Мета: вдосконалювати навички додавання та віднімання чисел; вдосконалювати вміння працювати з дужками; вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№037 - Додавання виду 34 + 20, 30 + 15. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач

Мета: вдосконалювати навички додавання чисел; вдосконалювати вміння працювати з дужками; вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№038 - Віднімання двоцифрових чисел виду 65 - 20. Складання і розв’язування задач

Мета: вдосконалювати навички віднімання чисел; вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№039 - Додавання двоцифрових чисел виду 25 + 43. Розв’язування задач

Мета: вдосконалювати навички додавання чисел; вдосконалювати вміння працювати з дужками; вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№040 - Календар осінніх місяців. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач

Мета:  ознайомити учнів із календарем осінніх місяців; вдосконалювати складання та обчислення виразів; вдосконалювати вміння працювати з дужками; вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№041 - Віднімання двоцифрових чисел виду 34-21. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач. Визначення часу за годинником.

Мета:  вдосконалювати складання та обчислення виразів; вдосконалювати вміння віднімання чисел; вдосконалити вміння визначення часу за годинником;   вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№042 - Додавання та віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Поділ трикутників на фігури двома відрізками. Розв’язування задач.

Мета:  вдосконалювати складання та обчислення виразів; вдосконалювати додавання та віднімання чисел; вдосконалити вміння ділити геометричні фігури відрізками;   вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№043 - Доповнення чисел до 10. Додавання двоцифрових чисел виду 26 + 4. Розв’язування задач. Визначення часу за годинником

Мета:  ознайомити з прийомом додавання виду 26 + 4; вдосконалювати складання та обчислення виразів; вдосконалювати вміння додавання та віднімання чисел; вдосконалити вміння визначення часу за годинником;   вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№044 - Віднімання виду 40 - 3. Поділ трикутників на фігури двома відрізками. Розв’язування задач.

Мета:  вдосконалювати складання та обчислення виразів; вдосконалювати додавання та віднімання чисел; вдосконалити вміння ділити геометричні фігури відрізками;   вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№045 - Додавання та віднімання двоцифрових чисел. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задачі з двома запитаннями.

Мета:  вдосконалювати складання та обчислення виразів; вдосконалювати додавання та віднімання чисел; вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№046 - Додавання виду 38 + 4. Розв’язування задач. Обчислення довжини ламаної лінії

Мета:  вдосконалювати складання та обчислення виразів; вдосконалювати додавання чисел; вдосконалити обчислювати довжини ламаних; вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№047 - Додавання виду 46 + 5. Додавання суми до числа. Розв’язування задач. Розпізнавання геометричних фігур. Обчислення периметра трикутника.

Мета:  вдосконалювати складання та обчислення виразів; вдосконалювати додавання та віднімання чисел; вдосконалити вміння розпізнавати геометричні фігури та обчислювати периметр трикутника;   вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№048 - Міліметр. Вимірювання довжини предметів та відрізків. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задач

Мета:  ознайомити з поняттям міліметр; вдосконалювати додавання та віднімання чисел; вдосконалити навички вимірювання відрізків;   вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№049 - Віднімання виду 34 - 6. Вимірювання довжини предметів. Розв'язування задач

Мета:  вдосконалювати складання та обчислення виразів; вдосконалювати додавання та віднімання чисел; вдосконалити вміння вимірювати об’єкти;   вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№050 - Додавання та віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за виразом. Обчислення периметра чотирикутника.

Мета:  вдосконалювати додавання та віднімання чисел; вдосконалити навички роботи з геометричними фігурами;   вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№051 - Додавання двоцифрових чисел виду 38 + 25. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач.

Мета:  ознайомити з методом додавання 38+25; вдосконалювати додавання та віднімання чисел; вдосконалити навички роботи з іменованими числами;   вдосконалити навички розв’язування задач; виробляти культуру математичних записів; розвивати уміння грамотно, логічно, повно відповідати на запитання, аргументувати свої дії; розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу активність учнів; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання