№001-002 - Моя країна Україна, а я її дитина. Проводимо дослідження. Історія назви своєї вулиці.

Мета: Розширити знання учнів про Україну; поповнити знання про державні символи України; сприяти розвитку спостережливості, мислення, уяви, пам’яті, активності; виховувати патріотичні почуття, національну свідомість, гідність, формувати відчуття приналежності до рідної землі, народу, до своєї Батьківщини – України, любові до рідного краю.

№003 - Пізнаю себе я в школі.

Мета: допомогти усвідомити для чого людині потрібно вчитися, як відкрити свої позитивні здібності, знання про особистість, навчити дітей тренувати мозок; виховувати відповідальність за свої вчинки, розвивати в учнів дослідницькі уміння, спостережливість, узагальнювати, розвивати аналітичне мислення.

№004 - Що належить до природи?

Мета: розширити знання учнів про різноманітність природи; формувати уявлення про живу та неживу природу; вчити відрізняти предмети природи від речей, виготовлених людиною; вчити називати об’єкти неживої природи; розвивати вміння спостерігати за об’єктами  природи; виховувати дбайливе  ставлення до природи, речей, створених людиною; розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати інтерес до пізнання природи.

№005 - 006 - Кольорові сторінки природи: осінь. Екскурсія. Що можна побачити, почути і відчути восени? 

Мета: Ознайомити учнів з прикметами та ознаками осені, вчити помічати їх в природі, формувати вміння описувати осінні явища у живій та неживій природі; розвивати уяву, фантазію, мовлення, спостережливість, пам'ять; виховувати любов до природи.

№007 - Сонце. Світло і тепло.

Мета: формувати в учнів уявлення про сонце; збагатити знання про сонце як небесну зорю; допомогти усвідомити, що сонце є єдиним джерелом тепла і світла, джерелом життя на планеті Земля; учити спостерігати за висотою сонця і встановлювати найпростіші зв'язки між висотою сонця і кількістю тепла; сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу; розвивати увагу, пам'ять, мислення; виховувати гідне ставлення до природи.

№008 - 009 - Якої форми наша планета?  Чому буває день і ніч?

Мета: допомогти дітям усвідомити, що Земля має форму кулі; навчити оцінювати роль науки у пізнанні світу; ознайомити  учнів з обертанням  Землі  навколо своєї осі як причиною зміни дня і ночі; допомогти з’ясувати послідовність подій протягом доби; актуалізувати знання про  явища  природи;  розвивати  вміння  аналізувати  і  знаходити  шляхи  розв’язання проблеми, що розглядається; прищеплювати інтерес до пізнання світу.

№010 - Пори року. Зміна пір року.

Мета: ознайомити учнів з обертанням Землі  навколо Сонця як причини зміни  пір року на  Землі; допомогти запам’ятати місяці, розвивати  увагу,  мовлення;  виховувати  дбайливе ставлення  до  природи.

№011 - 012 - Якими бувають рослини? Як розрізняють рослини? Проводимо дослідження. Які умови потрібні рослинам для життя? 

Мета: формувати поняття «дерево», «кущ», «трав’янисті рослини», ознайомити з їх будовою,  з характерними ознаками кожної групи рослин, розвивати вміння порівнювати, аналізувати робити висновки.

№013 - Тварини в природі

Мета: уточнити та розширити знання учнів про різноманітність тварин, умови їх проживання; вчити розпізнавати тварин найближчого оточення; формувати вміння порівнювати тварин: групувати їх за способом пересування, середовищем існування; сприяти розвитку спостережливості, мислення, уяви, пам’яті; прищеплювати бережливе ставлення до тварин та любов до природи.

№016 - 017 - Рослини восени. Проводимо дослідження. Який вигляд мають рослини біля нашої школи?  

Мета: ознайомити  учнів  з  осінніми  змінами  в житті  рослин;  вчити спостерігати  за  рослинами  восени;  розвивати  спостережливість, увагу, мовлення, мислення; вчити бачити красу природи восени.

№018 - Тварини восени.

Мета: ознайомити учнів із життям звірів восени, зі змінами, що відбуваються в їхньому житті; вчити наводити приклади тварин, які змінюють забарвлення хутра, готують запаси кормів, які готуються до зимової сплячки; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, узагальнювати; формувати навички охорони природи на прикладі звірів.

№020 - Святковий календар осені.

Мета: ознайомити дітей з особливостями осіннього святкового календаря; ознайомити дітей  поняттям «захисник України», розвивати логічне мислення мовлення; виховувати шанобливе ставлення до тих, хто захищає нашу державу; викликати інтерес до традицій українського народу у відзначенні свят; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови, бажання вивчати українську мову; розширити уяву учнів про різноманітність свят; вчити доброзичливому спілкуванню; розвивати навички виразного читання, пам’ять, спостережливість, мовлення; поповнювати словниковий запас, активізувати пізнавальну діяльність; виховувати дітей на кращих традиціях українського народу, виховувати відчуття гордості за свою країну, любов до рідної землі і природи.

№021 - 022 - Знаю, навіщо правила для учнів. Уроки чемності.

Мета: ознайомити дітей з правилами поведінки в школі, формувати навички культурного спілкування, дружніх  стосунків між учнями класу. Вчити бути завжди чемними, вихованими; вчити учнів дотримувати правил спілкування в усному мовленні; розвивати вміння правильно висловлювати свою думку у зв’язному мовленні. Дати поняття про умови спілкування, розвивати культуру спілкування,  

 

№023 - 024 - Умію дружити. Битися чи не битися

Мета: учити дітей цінувати дружбу та друзів; викликати у них прагнення бути справжніми друзями; виробляти в собі якості, що сприяють дружбі; розвивати почуття відповідальності перед друзями; виховувати чесність, щирість, з’ясувати причини виникнення конфліктів, вчити дітей вирішувати конфлікти мирним шляхом.

№025 - 026 - Кольорові сторінки природи: зима.

Мета: Продовжувати формувати уявлення про пору року зима; вчити описувати  ознаки, встановлювати причини і наслідки явищ, виховувати вміння бачити красу рідної природи в різні пори року і берегти її, спонукати дітей берегти своє здоров’я взимку; виховувати спостережливість до природи.

№027 - 028 - Рослини взимку. Проводимо дослідження. Як вберегти життя ялиці?

Мета: Ознайомити учнів з особливостями життя дерев, кущів і трав в зимовий період, вчити характеризувати стан дерев, кущів, трав’янистих рослин взимку, розвивати спостережливість, увагу, мовлення, виховувати інтерес до рослинного світу, бережливе ставлення до природи.

№029 - Тварини взимку

Мета: допомогти учням сформувати уявлення про те, як зимують тварини; показати як змінюється життя тварин взимку, ознайомити з середовищем, способом життя тварин, виховувати любов і дбайливе ставлення до тварин, викликати бажання допомагати  та піклуватися про них.

№030 - 031 - Святковий календар зими. Правила поведінки під час зимових свят.

Мета: Формувати уявлення  дітей про календар народних свят, викликати в учнів інтерес до традицій українського народу у відзначенні свят, нагадати про правила поведінки під час зимових свят, розвивати пам’ять, мислення, виховувати шанобливе ставлення до традицій українського народу.

№032 - 033 - Які правила в сім’ї? Створення календаря сімейних свят.

Мета: розширити уявлення учнів про сім’ю, про її склад; уточнити уявлення   дітей  про сімейні стосунки; ознайомити з основними нормами поведінки, відносинами та обов’язками в сім’ї; розвивати вміння пілкуватися про членів сім’ї; розвивати здоров’язберігаючу, загальнокультурну компетентності; виховувати любов і повагу до членів родини, до людей похилого віку, внутрішню потребу у збереженні сім’ї, людяність, доброту, щирість у стосунках.

№034 - 035 - Що я вмію і люблю. Створення мапи захоплень свого класу. Організація виста­вки «Моє улюблене заняття»

Мета: Розширити знання учнів про чарівний світ захоплень, вчити дітей адекватно оцінювати свої вміння, визначати власні уподобання, розширювати пізнавальні інтереси дітей, прищеплювати бажання удосконалюватися, стимулювати допитливість, виховувати працелюбність учнів, бажання пробувати власні сили у різноманітних сферах життя.

№036 - Яким бути?

Мета: Вчити визначати риси характеру; розпізнавати вчинки, прагнути до самовиховання, виховувати гуманну, творчу, соціально активну особистість.  

№037 - Розрізняй правду і обман.

Мета: ознайомити дітей з поняттями «правда» і «неправда»; навчати оцінювати приклади з життя, де проявляється правда і неправда, спонукати до бажання завжди говорити правду, чесно признаватися у своїх провинах, робити зауваження тим, хто говорить неправду, звернути увагу на руйнівну силу брехні.

№038 - 039 - Проводимо дослідження. Як поводитися із незнайомцями?  Добро і зло.

Мета: ознайомити учнів з основними правилами особистої безпеки при зустрічі з незнайомими людьми; формувати навички правильної поведінки, коли дзвонять у двері, по телефону; розвивати здатність орієнтуватися в складних ситуаціях, реально оцінювати небезпеку; виховувати сміливість, спостережливість, винахідливість, формувати в учнів уявлення про добро і зло, формувати почуття чуйності, доброзичливості, викликати бажання боротися проти зла.

№040 - Будь який вчинок має наслідки

Мета: вчити учнів установлювати основні взаємозв’язки в соціальному житті (між учинком і наслідком, порушенням правил і відповідальністю)-, розвивати мислення, мовлення; виховувати відповідальність.

№041 - 042 - Хто що робить. Проводимо дослідження. Які професії мають твої рідні?

Мета: Формувати в учнів уявлення про зміст і значення праці людей різних професій, про професії батьків, значення їхньої праці для інших людей; розкрити зв’язки між працею людей і ставленням до них; вчити аналізувати, узагальнювати; виховувати повагу до трудівників, ощадливість і бережливість до результатів праці дорослих, працелюбство.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання