№01 - Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

Мета:  Познайомити з поняттями: опрацювання даних, кодування, декодування; навчити шифрувати та дешифрувати повідомлення; ознайомити учнів з таблицями кодування на ПК. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№02 - Кодування символів.  Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.

Мета:  Познайомити учнів з системою кодування повідомлень на комп’ютері, двійковим кодування та одиницями розмірності інформації; навчити розв’язувати задачі на визначення довжини двійкового коду. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№03 - Практична робота №1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних.

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№04 - Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.  Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «архітектура ПК», «процесор», «пам’ять ПК». Ознайомити з основними видами пам’яті ПК. Визначити основні складові системного блоку. Ознайомитися з психологією застосування реклами. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№05 - Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування.  Кредити. Кредитна історія та її формування. Інструктаж з БЖД.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «конфігурація», «складові комп’ютера». Ознайомитися з основними складовими комп’ютера. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№06 - Практична робота №2. Конфігурація комп’ютера під потребу.  Вибір найкращого варіанту придбання комп’ютера в кредит.

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№07 - Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «символ», «список», «колонка». Ознайомитися з алгоритмом створення списків, колонок. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№08 - Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «комірка», «стовпець», «рядок». Ознайомитися з алгоритмом створення таблиць. Розглянути основні можливості форматування таблиць. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№09 - Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «графічні об’єкти», «піктограма», «ілюстрація» .Ознайомитися з алгоритмом вставки графічних об’єктів. Розглянути основні можливості форматування графічних об’єктів . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№10 - Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі.  Податкова система. Інструктаж з БЖД. Практична робота №3. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.  Заповнюємо податкову декларацію

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№11 - Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «колонтитул», «структура документа», «розділи», «стилі». Ознайомитися з алгоритмом вставки колонтитулів. Розглянути основні можливості структури документів . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№12 - Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів. Практична робота №4.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «посилання», «покажчики», «шаблони» . Ознайомитися з алгоритмом вставки автоматизованого змісту та покажчиків. Розглянути основні можливості шаблонів документів . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№13 - Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Мета: формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№14 - Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «персональне навчальне середовище», «хмарні технології», «хмарні обчислення». Ознайомитися з основними перевагами та недоліками хмарних технологій. Розглянути основні можливості структури документів . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№15 - Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «онлайн офіс», «синхронізація». Ознайомитися з основними перевагами та недоліками хмарних технологій. Розглянути основні можливості структури документів . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№16 - Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «опитування», «публікації документів». Ознайомитися з основними перевагами та недоліками хмарних технологій. Розглянути основні можливості структури документів . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№17 - Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «електронна закладка», «канали новин». Ознайомитися з основними перевагами та недоліками спільних електронних закладок. Розглянути основні можливості каналу новин . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№18 - Практична робота. №5. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№19 - Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «HTML», «гіпертекст», «тег». Ознайомитися з основними етапами створення веб-сайтів. Розглянути основні можливості веб-сайтів . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№20 - Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «веб-сайт», «конструктори сайтів», «онлайн конструктори». Ознайомитися з основними перевагами та недоліками онлайн-систем конструювання сайтів. Розглянути основні можливості конструювання сайтів . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№21 - Практична робота №6. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№22 - Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «ергономічність», «інформація» . Ознайомитися з основними перевагами та недоліками онлайн конструкторів сайтів. Розглянути основні можливості Google Sites . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№23-25 - Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№26 - Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «кодек», «аудіо», «відео». «формати», «конвертери» .Ознайомитися з основними перевагами та недоліками онлайн конверторів мультмедіа. Розглянути основні Windows Live Studio . Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№27 - Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «редагування аудіо», «редагування відео». Ознайомитися з основними налаштування переходів між фрагментами . Розглянути загальні поняття про відео. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№28 - Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «відео потік» , «аудіо потік». Ознайомитися з основними налаштування переходів між фрагментами . Розглянути основні можливості Windows Live Studio. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№29 - Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №7. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№30 - Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «авторське право», «сервіси». Ознайомитися з основним алгоритмом завантаження відео в YouTube. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№31 - Розвиток фінансових відносин в Україні. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «фінансові відносини» . Закріпити алгоритм завантаження відео в YouTube. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№32 - Практична робота №8. Створення проекту «Фінансова культура українського народу». Розміщення результату виконання в мережі Інтернет.

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№33 [Lazarus] - Поняття мови програмування. Складові мови програмування.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «мова програмування», «мова програмування високого рівня», « мова програмування низького рівня», « компілятор», « інтерпретатор». Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№33 [Python] - Поняття програми та мови програмування. Мова Python. Інсталяція та ознайомлення з середовищем розробки.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «мова програмування», «мова програмування високого рівня», « мова програмування низького рівня», « компілятор», « інтерпретатор», «Python». Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№34 [Lazarus] - Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «середовище програмування Lazarus», «елементи вікна», «програмний проект і його файли». Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№34 [Python] - Змінні. Прості типи даних  Python. Дії з типами даних.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «змінні», «типи даних». Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№35 [Lazarus] - Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «події», «обробника події», «вікна повідомлень». Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№35 [Python] - Лінійні програми. Введення та виведення даних. Перша програма в  Python

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «лінійна програма», «введення даних». «виведення даних». Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№36 [Lazarus] - Практична робота №9. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «лінійна програма», «введення даних». «виведення даних». Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№36 [Python] - Урок-практикум. Прості лінійні програми.

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№37 [Lazarus] - Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «кнопка», «властивості кнопки». Ознайомитися з основним властивостями кнопки. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№37 [Python] - Урок-практикум. Прості лінійні програми

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№38 [Lazarus] - Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «кнопка», «керування кнопкою». Ознайомитися з основним можливостями кнопки. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№38 [Python] - Робота з цілими та дійсними числами в  Python. Дії з текстом

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «цілі та дійсні числа». Ознайомитися з основним діями з текстом. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№39 [Lazarus] - Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі

Мета: познайомити з елементом керування «надпис», навчити складати програми, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№39 [Python] - Підключення додаткових модулів. Модуль math

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «модуль Math». Ознайомитися з основним функціями модуля Math. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№40 [Lazarus] - Практична робота №10. Створення програми з кнопками та написами

Мета: перевірити навички створення програми з кнопками та написами; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№40 [Python] - Логічні типи даних. Дії з даними логічного типу

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «логічні типи даних». Ознайомитися з основним діями з даними логічного типу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№41 [Lazarus] - Поле, його властивості

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «поле», «властивості поля» . Ознайомитися з основним властивостями поля. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№41 [Python] - Практична робота №10.  Складання та виконання лінійних алгоритмів для опрацювання величин

Мета: формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№42 [Lazarus] - Величини (змінні і константи), їхні властивості

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «середовище програмування Lazarus», «елементи вікна», «програмний проект і його файли». Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№42 [Python] - Логічні оператори and, or, not. Розгалуження в  Python

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  логічні оператори «and», «or», «not». Ознайомитися з основним розгалуженнями в Python. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№43 [Lazarus] - Практична робота №11. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування

Мета: формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№43 [Python] - Урок-практикум. Розгалуження. Розв’язання задач

Мета: формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок при розробці розгалужених програми. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№44 [Lazarus] - Налагодження програм

Мета:  допомогти учням  навчитися відшуковувати та виправляти логічні та синтаксичні помилки й додавати коментарі до програм. Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№44 [Python] - Практична робота №11. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням.

Мета: формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок під час складання та виконання алгоритмів з розгалуженням. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№45 [Lazarus] - Практична робота №12. Налагодження готової програми

Мета:  перевірити навички налагодження готової програми. Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№45 [Python] - Цикли мовою Python. Цикл while

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття  «цикл», «цикли з після умовою», «цикли з передумовою», «цикли з лічильником». Ознайомитися з різновидами циклів та їх використанням. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№46 [Lazarus] - Величини логічного типу, операції над ними

Мета:  познайомити учнів з основними поняттями математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази, логічними операціями: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення, логічними формулами, таблицями істинності, записом логічних виразів мовою програмування. Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№46 [Python] - Урок-практикум.  Цикл while

Мета:  Допомогти учням закріпити  поняття  «цикл», «цикли з після умовою», «цикли з передумовою», «цикли з лічильником». Закріпити поняття  різновидами циклів та їх використанням. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння.

№47 [Lazarus] - Урок-практикум

Мета:  продовжити знайомити учнів з основами мови програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№47 [Python] - Цикли мовою Python. Цикл for

Мета:  допомогти учням засвоїти поняття  «цикл», «різновиди циклів», «цикл for». Ознайомитися з основним різновидами циклів. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№48 [Lazarus] - Урок-практикум

Мета:  продовжити знайомити учнів з основами мови програмування.. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: застосування нових знань, умінь та навичок;

№48 [Python] - Урок-практикум. Цикл for.

Мета:  допомогти учням засвоїти поняття  «цикл», «різновиди циклів», «цикл for». Ознайомитися з основним різновидами циклів. Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№49 [Lazarus] - Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Мета:  познайомити учнів з операціями порівняння, алгоритмічною конструкцією розгалуження та її графічним поданням. Ознайомитися з основним мовами програмування. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№49 [Python] - Практична робота №12. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням та повторенням для опрацювання величин

Мета:  формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок складання та виконання алгоритмів з розгалуженням та повторенням для опрацювання величин. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№50 [Lazarus] - Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Мета: продовжувати розвивати навички учнів з використання алгоритмів з розгалуженням для опрацюванням величин; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№50 [Python] - Інтерфейс користувача на мові  Python. Створення вікон та налаштування їх властивостей.

Мета:  допомогти учням засвоїти поняття  «інтерфейс», «різновиди інтерфейсу», «властивості вікна». Ознайомитися з основним різновидами циклів. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№51 [Lazarus] - Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Мета: продовжувати розвивати навички учнів з використання алгоритмів з розгалуженням для опрацюванням величин; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№51 [Python] - Події та обробники подій. Вікно повідомлення

Мета:  допомогти учням засвоїти поняття  «події», «повідомлення», ознайомити з обробниками події, вікном повідомлення. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№52 [Lazarus] - Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список

Мета: познайомити учнів з прапорцем та випадаючим списком для введення даних; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№52 [Python] - Практична робота №13. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

Мета:  допомогти учням засвоїти поняття  «події», «повідомлення», Ознайомитися з основним різновидами циклів. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№53 [Lazarus] - Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список

Мета: познайомити з елементом «перемикач» та його використання в програмі; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№53 [Python] - Створення кнопок та налаштування їх властивостей

Мета:  ознайомити з можливістю створення та налаштування кнопок в середовищі Python. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№54 [Lazarus] - Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список, перемикач. Урок-практикум

Мета: формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок використання текстових полів, прапорців, перемикачів та випадаючих списків. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№54 [Python] - Написи та їх властивості

Мета:  допомогти учням засвоїти поняття  «написи», «властивості написів». Ознайомитися з основним різновидами написів. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№55 [Lazarus] - Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником

Мета: познайомити з циклами з лічильником та його використання в програмі; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№55 [Python] - Практична робота №14. Створення програм з кнопками та надписами

Мета:  формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок складання та виконання програм з кнопками та надписами. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№56 [Lazarus] - Цикл з лічильником. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання

Мета: продовжувати навчати учнів створювати програми з використанням циклів; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№56 [Python] - Текстове поле, його функції та властивості

Мета:  допомогти учням засвоїти поняття  «текстове поле», «властивості текстового поля», «функції текстового поля». Ознайомитися з основним різновидами написів. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№57 [Lazarus] - Цикл з передумовою. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення

Мета: познайомити з циклами з передумовою, співвідношенням типів даних елементів для введення даних;  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№57 [Python] - Перемикачі та прапорці

Мета:  допомогти учням засвоїти поняття  «перемикачі», «прапорці»,. Ознайомитися з основним різновидами перемикачів та прапорців. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№58 [Lazarus] - Цикл з передумовою

Мета: розширювати спектр знань учнів при роботі із циклами з передумовою;  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№58 [Python] - Практична робота №15.  Створення програм з текстовими полями, надписати, кнопками, перемикачами та прапорцями

Мета:  формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок складання та виконання програм з текстовими полями, надписати, кнопками, перемикачами та прапорцями. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№59 [Lazarus] - Цикл з передумовою

Мета: розширювати спектр знань учнів при роботі із циклами з передумовою;  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№59 [Python] - Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

Мета:  розвивати навички робота учнів над проектами на задану тему індивідуально чи в групах. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№60 [Lazarus] - Практична робота №13. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин

Мета: перевірити навички складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№60 [Напрямок календарного - Python] - Повторення навчального матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення». Виконання індивідуальних та групових проектів

Мета:  повторити навчальний матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення».  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№61 [Lazarus] - Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

Мета: вдосконалювати навички розв’язування компетентнісних задач. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№61 [Напрямок календарного - Python] - Повторення навчального матеріалу з теми «Опрацювання текстових даних». Виконання індивідуальних та групових проектів

Мета:  повторення навчального матеріалу з теми «Опрацювання текстових даних».  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№62 [Напрямок календарного - Lazarus] - Повторення навчального матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення». Виконання індивідуальних та групових проектів

Мета:  повторити навчальний матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення».  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№62 [Напрямок календарного - Python] - Повторення навчального матеріалу з теми «Створення та публікація веб-ресурсів». Виконання індивідуальних та групових проектів

Мета:  повторення навчального матеріалу з теми «Створення та публікація веб-ресурсів».  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№63 [Напрямок календарного - Lazarus] - Повторення навчального матеріалу з теми «Опрацювання текстових даних». Виконання індивідуальних та групових проектів.

Мета:  повторення навчального матеріалу з теми «Опрацювання текстових даних».  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№63 [Напрямок календарного - Python] - Повторення навчального матеріалу з теми «Алгоритми та програми». Виконання індивідуальних та групових проектів

Мета:  повторити навчальний матеріал з теми «Алгоритми та програми».  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№64 [Напрямок календарного - Lazarus] - Повторення навчального матеріалу з теми «Створення та публікація веб-ресурсів». Виконання індивідуальних та групових проектів

Мета:  повторення навчального матеріалу з теми «Створення та публікація веб-ресурсів».  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№64 [Напрямок календарного - Python] - Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів

Мета:  познайомити з етапами роботи над власним проектом, допомогти визначитись та дібрати ресурси до проекту; Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№65 [Напрямок календарного - Lazarus] - Повторення навчального матеріалу з теми «Алгоритми та програми». Виконання індивідуальних та групових проектів

Мета:  повторити навчальний матеріал з теми «Алгоритми та програми».  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№65-67 [Напрямок календарного - Python] - Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі

Мета:  продовжити індивідуальну та групову роботу над проектом; Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№66 [Напрямок календарного - Lazarus] - Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів

Мета:  познайомити з етапами роботи над власним проектом, допомогти визначитись та дібрати ресурси до проекту; Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№67 [Напрямок календарного - Lazarus] - Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі

Мета:  продовжити індивідуальну та групову роботу над проектом; Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№68-69 [Напрямок календарного - Lazarus] - Оформлення матеріалів про  виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі. Захист проектів

Мета:  оформити матеріали проектів та підготуватись до їх захисту; формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№68-69 [Напрямок календарного - Python] - Оформлення матеріалів про  виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі. Захист проектів

Мета:  оформити матеріали проектів та підготуватись до їх захисту; формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№70 [Напрямок календарного - Lazarus] - Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік

Мета:  повторити навчальний матеріал за рік.  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№70 [Напрямок календарного - Python] - Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік

Мета:  повторити навчальний матеріал за рік.  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання