Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 2 класу. Універсалізовані та орієнтовані лише на чинну освітню програму

№13 - Увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв. Робочий стіл. Значки робочого столу.

Мета: навчити учнів правильно вмикати та вимикати комп’ютер, познайомити з процесом запуску та з поняттям робочого столу; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№14 - Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями.

Мета: навчити організовувати робоче місце біля комп’ютера під час роботи; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, обережність, дисциплінованість.

№15 - Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень (образотворче мистецтво), читання текстів (літературне читання), слухання мелодій (музичне мистецтво).

Мета: познайомити учнів з можливостями комп’ютера та використання його для навчання; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№16 - Виділення обраного тексту в середовищах для читання.

Мета: навчальна: навчити учнів виділяти обраний текст в середовищах для читання з використанням маніпуляторів (миші та клавіатури); розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№17 - Клавіатура. Уведення окремих символів. Зміна мовних режимів.

Мета: познайомити учнів з уведенням символів та великих літер у текстовому редакторі, а також змінювати мовні режими; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№18 - Вдосконалення навичок роботи з клавіатурою.

Мета: продовжувати формувати навички учнів уведенням символів та великих літер у текстовому редакторі, змінювати мовні режими; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№19 - Початкові уявлення про Інтернет.

Мета: сформувати уявлення про глобальну мережу Інтернет; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№20 - Поняття браузера, як програми для роботи в Інтернеті.

Мета: актуалізувати знання учнів про мережу, веб-сервер, веб- сторінку, гіперпосилання, ознайомити з програмою-браузером та навчити користуватись нею на елементарному рівні; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№21 - Робота з комп’ютерними програмами на підтримку вивчення іноземної мови.

Мета: навчити працювати з онлайн програмами на підтримку вивчення іноземної мови; формувати навички саморегуляції під час роботи з комп’ютером; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№22 - Пін-коди і паролі (текстові, графічні, цифрові, тактильні, фотопаролі, паролі-зображення тощо)

Мета: допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї використання пін-кодів та паролей. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№23 - Правила безпечної роботи в Інтернеті.

Мета: познайомити учнів з різницею в понятті приватна та публічна інформація, яким чином відбувається захист приватної інформації, з небезпеками, які можуть виникати при роботі в мережі; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№24 - Як уникнути цькування і діяти у випадку образ у цифровому спілкуванні.

Мета: познайомити учнів поняттями «булінг» та «кібербулінг», їх різницею та можливими способами захисту; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість, повагу до людей з обмеженими можливостями.