№001 - Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «документ», «документообіг», «посередник», «адресат», «копія», «дублікат». .

Ознайомити з видами документів, основними класифікаціями . Визначити основні суб’єкти документообігу : адресат, посередник, автор. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№002 - Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його викладення. Шаблони та формуляр-зразки документа.Реквізити документа

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «документ», «документообіг», «посередник», «адресат», «копія», «дублікат». .

Ознайомити з стилем ділового листування. Визначити основні основні логічні елементи тексту та порядок його викладення. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№003 - Правила оформлення сторінки. Оформлення бібліографічних списків та покажчиків.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «бібліографічний опис», «ббліографічна виноска», «Список використаної літератури» Ознайомити правилами оформлення бібліографічних списків. Визначити основні основні логічні елементи тексту та порядок його викладення. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№004 - Правила та вимоги оформлення письмової роботи. Стандарти та уніфіковані системи документації.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «стандарт», «уніфікація», «уніфікована система документації».  Ознайомити з правилами та вимограми оформлення письмової роботи. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№005 - Практична робота №1 «Правила та вимоги оформлення письмової роботи»

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети.Забезпечити ситуацію вибору.Формувати вміння розвязувати типові завдання, формувати творчі вміння.Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№006 - Практична робота №2 «Правила та вимоги оформлення письмової роботи»

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок під час оформлення письмової роботи. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети.Забезпечити ситуацію вибору.Формувати вміння розвязувати типові завдання, формувати творчі вміння.Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№007 - Системи управління електронними документами. Технічні засоби обробки документів та інформації.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «електронний документ» , «електронна документація», «система електронної документації».  Ознайомити принципами та функціями системи електронної документації. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№008 - Класифікація офісної техніки. Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів. Програмні засоби обробки документів та інформації.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «офісна техніка», «обробка інформації», «програмні засоби обробки інформації».  Узагальнити та систематизувати знання про програмні засоби обробки інформації. Ознайомити принципами та функціями системи електронної документації. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№009 - Види систем обробки текстів. Комунікаційні технології.

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «видавничі системи», «комунікації».  Узагальнити та систематизувати знання про програмні засоби обробки інформації. Ознайомити принципами та функціями системи електронної документації. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№010 - Практична робота №3. «Використання технічних та програмних засобів для створення, редагування, друку та пересилання документів»

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети.Забезпечити ситуацію вибору.Формувати вміння розвязувати типові завдання, формувати творчі вміння.Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№011 - Практична робота №4. «Створення   простих текстових документів, їх зберігання, копіювання та пересилання»

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети.Забезпечити ситуацію вибору.Формувати вміння розвязувати типові завдання, формувати творчі вміння.Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№012 - Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг

Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «електронний документ» , «електронний документообіг», «метадані».  Узагальнити та систематизувати знання про правовий статус електронного документа. Ознайомити принципами та функціями системи електронної документації. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№013 - Електронний цифровий підпис. Особистий та відкритий ключі.Сертифікат відкритого ключа

 Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «розпізнавання», «OCR»  Ознайомити етапами роботи OCR, методами розпізнавання тексту. Показати альтернативи комерційному ПЗ для розпізнавання текстів (безкоштовіне ПЗ та онлайн сервіси).  Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№014 - OCR-технології  для розпізнавання паперових документів

 Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «розпізнавання», «OCR»  Ознайомити етапами роботи OCR, методами розпізнавання тексту. Показати альтернативи комерційному ПЗ для розпізнавання текстів (безкоштовіне ПЗ та онлайн сервіси).  Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№015 - Забезпечення конфіденційності електронних документів. Електронний офіс.

 Мета:  Допомогти учням засвоїти поняття «загрози електронному документообігу», «комплекс заходів щодо безпеки електронних документів», «електронний офіс».  Ознайомити з поняттям електронний офіс, його основними компонентами та функціями.  Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№016 - Практична робота №5. Виконання основних процедур роботи з електронними документами»

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети.Забезпечити ситуацію вибору.Формувати вміння розвязувати типові завдання, формувати творчі вміння.Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№017 - Узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички.

Мета: Узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички.

Установити загальні зв’язки в матеріалі, що дозволяє побачити учням тему (розділ) в цілому. Формувати вміння застосовувати набуті знання під час розв’язування задач різного рівня складності. Формувати потребу до постійної самоосвіти, продуктивної творчої діяльності.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання