Модуль "Інформаційна безпека"

Календарно-тематичне планування 10-11 (Інформаційна безпека) клас нова програма 2020-2021 н.р.

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Основи безпеки інформаційних технологій

1.                       

 

Інструктаж БЖД. Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій.

 

2.                       

 

Інструктаж БЖД. Інформація та інформаційні відносини. Суб'єкти інформаційних відносин, їх інтереси  та безпека, шляхи нанесення їм шкоди. Безпека інформаційних технологій.

 

3.                       

 

Інструктаж БЖД. Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах. Основні джерела і шляхи  реалізації загроз безпеки та каналів проникнення і несанкціонованого доступу до відомостей та програмного коду

 

4.                       

 

Інструктаж БЖД. Основні ненавмисні і навмисні штучні загрози. Технічні засоби добування інформації

Програмні засоби добування інформації

 

5.                       

 

Інструктаж БЖД. Практична робота №1. «Використання  програмних засобів для тестування та очищення операційної системи від вірусів та шкідливого програмного забезпечення»

 

Тема 2. Забезпечення безпеки інформаційних технологій

6.                       

 

Інструктаж БЖД. Об'єкти захисту. Види заходів протидії загрозам безпеки. Переваги та недоліки різних видів заходів захисту.

 

7.                       

 

Інструктаж БЖД. Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Відповідальність за порушення у сфері захисту інформації  та неправомірного використання автоматизованих систем.

 

8.                       

 

Інструктаж БЖД. Ідентифікація та аутентифікація користувачів.  Розмежування доступу зареєстрованих користувачів до ресурсів автоматизованих систем. Реєстрація та оперативне оповіщення про події безпеки.

 

9.                       

 

Інструктаж БЖД. Криптографічні методи захисту інформації.

 

10.                   

 

Інструктаж БЖД. Керування механізмами захисту. Виявлення атак. Захист периметра комп'ютерних мереж.

Міжнародні стандарти інформаційної безпеки

 

11.                   

 

Інструктаж БЖД. Практична робота №2 «Використання засобів адміністрування операційної системи для налаштовування прав користувачів щодо доступу до інформаційних ресурсів,  (змінення) правил, які забезпечують безпеку операційних системи»

 

Тема 3. Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж

12.                   

 

Інструктаж БЖД. Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Типова корпоративна мережа. Засоби захисту мереж. Призначення, можливості, і основні захисні механізми міжмережевих екранів

 

13.                   

 

Інструктаж БЖД. Політика безпеки при доступі до мережі загального користування. Системи аналізу вмісту поштового і веб-трафіку (електронна пошта і НТТР). Віртуальні приватні мережі (VPN). Практична робота №3 «Створення віртуальних приватних мереж»

 

14.                   

 

Інструктаж БЖД. Антивірусні засоби захисту.

Загальні правила застосування антивірусних засобів в автоматизованих системах.

 

15.                   

 

Інструктаж БЖД. Технології виявлення вірусів. Можливі варіанти розміщення антивірусних засобів. Антивірусний захист, як засіб нейтралізації загроз.

 

16.                   

 

Інструктаж БЖД. Практична робота №4 «Налаштування засобів системного міжмережевого екрану(брандмауера).Виконання  конфігурування простих маршрутизаторів . Резервне копіювання ОС та даних користувачів»

 

17.                   

 

Інструктаж БЖД. Повторення і систематизація знань модуля «Інформаційна безпека»

 



Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання