9 клас

Календарно-тематичне планування 9 клас нова програма 2019-2020 н.р.

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1.  Інформаційні технології у суспільстві (2 години + 1 резерв)

 1

__.__.__

Інформатика та інформаційні технології

 

__.__.__

Інформаційні системи. Інтелектуальна власність та авторське право.

 

__.__.__

Практична робота №1. Освітні інформаційні ресурси і системи

 

Тема 2. Мережеві технології (4 години)

__.__.__

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах.

 

__.__.__

Структура Інтернету. Передавання даних в мережі Інтернет.

 

__.__.__

Сучасні сервіси Інтернету

 

__.__.__

Інструменти пошуку в Інтернеті.

 

Тема 3. Комп’ютерні презентації (6 годин)

__.__.__

Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентації.

 

__.__.__

Використання схем і діаграм у презентаціях.

 

10 

__.__.__

Гіперпосилання та кнопки дій у презентаціях. Практична робота №2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями.  Елементи керування презентаціями.

 

11 

__.__.__

Додавання відео- та аудіоданих у презентацію.

 

12 

__.__.__

Елементи анімації у презентаціях. Практична робота №3. Розробка презентації з елементами анімації, відео, звуковими ефектами та мовним супроводом.

 

13 

__.__.__

Управління показом презентацій. Друкування презентації.

 

Тема 4. Основи інформаційної безпеки. (4 години)

14 

__.__.__

Основи захисту даних у комп’ютерних системах.

 

15 

__.__.__

Безпека в Інтернеті.

 

16 

__.__.__

Безпечне зберігання даних.

 

17 

__.__.__

Практична робота №4. Налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера.

 

Тема 5. Комп’ютерне моделювання (6 годин)

18 

__.__.__

Поняття комп’ютерної моделі. Види комп’ютерних моделей.

 

19 

__.__.__

Етапи комп’ютерного моделювання.

 

20 

__.__.__

Практична робота №5. Комп’ютерне моделювання.

 

21 

__.__.__

Поняття карти знань. Середовище редактора карт знань.

 

22 

__.__.__

Створення карти знань. Редагування та форматування вузлів.  Збереження, відкривання та закривання карти знань

 

23 

__.__.__

Редагування карти знань. Керування показом карти знань.

 

Тема 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання. (10 години + 2 резерв)

24 

__.__.__

Поняття табличної величини.

 

25 

__.__.__

Елемент керування. Багаторядкове текстове поле.

 

26 

__.__.__

Алгоритм опрацювання табличних величин

 

27 

__.__.__

Відображення даних у табличній формі

 

28 

__.__.__

Обчислення суми значень і кількості елементів табличної величини.

 

29 

__.__.__

Практична робота №6. Знаходження сум і кількості значень елементів табличних величин за заданими умовами.

 

30 

__.__.__

Найбільший і найменший елементи табличної величини.

 

31 

__.__.__

Практична робота №7. Пошук значень у табличній величині.

 

32 

__.__.__

Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

 

33 

__.__.__

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою прямокутників

 

34

__.__.__

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою інших примітивів.

 

35 

__.__.__

Опрацювання табличних величин

 

Тема 7. Комп’ютерні публікації  (5 годин)

36 

__.__.__

Поняття комп’ютерної публікації. Програми для створення публікацій.

 

37 

__.__.__

Робота з графічними і текстовими об’єктами

 

38 

__.__.__

Практична робота №8 Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.

 

39 

__.__.__

Створення, редагування та форматування комп’ютерних публікацій та їх об’єктів.

 

40

__.__.__

Практична робота №9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

 

Тема 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 годин)

41 

__.__.__

Основні поняття комп’ютерної графіки.

 

42 

__.__.__

Знайомство з векторним графічним редактором.

 

43 

__.__.__

Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

 

44 

__.__.__

Практична робота №10. Створення простих векторних зображень.

 

45 

__.__.__

Опрацювання векторних зображень

 

46 

__.__.__

Практична робота №11. Створення складених векторних зображень.

 

Тема 9. Створення персонального навчального середовища. (8 годин + 1 резерв)

47 

__.__.__

Персональне навчальне середовище. Використання хмарних сервісів для зберігання даних.

 

48 

__.__.__

Використання онлайн-середовищ для створення електронних документів.

 

49 

__.__.__

Практична робота №12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

 

50 

__.__.__

Етапи створення веб-сайтів. Веб-конструктори.

 

51 

__.__.__

Конструювання сайтів.

 

52 

__.__.__

Практична робота №13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

 

53 

__.__.__

Розмітка гіпертексту засобами HTML

 

54 

__.__.__

Малюнки та гіперпосилання на веб-сторінках.

 

55 

__.__.__

Створення таблиць засобами HTML

 

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач.

Виконання колективного навчального проекту. (7+8 годин)

56 

__.__.__

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Інформаційні технології у суспільстві»

 

57 

__.__.__

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні презентації»

 

58 

__.__.__

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Основи інформаційної безпеки»

 

59 

__.__.__

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»

 

60 

__.__.__

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні публікації»

 

61 

__.__.__

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор»

 

62 

__.__.__

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Створення персонального навчального середовища»

 

63 

__.__.__

Визначення тем навчальних проектів. Розробка планів виконання проектів.

 

64 

__.__.__

Виконання індивідуальних і групових проектів.

 

65 

__.__.__

Виконання індивідуальних і групових проектів.

 

66 

__.__.__

Виконання індивідуальних і групових проектів.

 

67 

__.__.__

Виконання індивідуальних і групових проектів.

 

68 

__.__.__

Оформлення матеріалів проектів. Підготовка до захисту проектів.

 

69 

__.__.__

Захист проектів.

 

70 

__.__.__

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 Натисніть тут для завантаження

{jcomments on}
Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання