4 клас

Календарно-тематичне планування 4 клас нова програма 2020-2021 н.р.

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Графіка (7 годин)

1.

__.__.__

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними.

 

2.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Електронні карти. Режими перегляду карт. Віртуальні подорожі сузір’ями, планетами, материками, океанами.

 

3.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Доповнення власної карти мітками (за матеріалами природознавчого характеру рідного краю).

 

4.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.

 

5.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Робота в середовищі графічного редактора: змінювання зображень з використання функцій обертання, зміна кольору фігур та кольору фону.

 

6.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Обробка фото: інструменти освітлення, кольору, обертання, обрізання тощо.

 

7. 

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Створення колажу із зображень.

 

Тема 2. Текст (7 годин)

8.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки. Пошук літератури за назвою, автором/авторкою, мітками. Зміст твору. Закладки, коментар (помітки) у творі.

 

9.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Середовище текстового редактора. Поєднання елементів на аркуші текстового документа: взаємне розміщення тексту, зображень, схем.

 

10.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Абзаци, посилання, заголовки, зміст.

 

11.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами фрагментів тексту, окремих слів.

 

12.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Списки. Послідовні списки у текстах.

 

13.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Таблиці. Доповнення готових таблиць.

 

14.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами.

 

Тема 3. Співпраця в Інтернеті (5 годин)

15.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Правила безпечного користування Інтернетом. Мережевий етикет. Різниця між реальним та віртуальним спілкуванням.

 

16.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування.

 

17. 

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті.

Рівні доступу до навчальних матеріалів.

 

18.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.

Служби для обміну знаннями, задоволення творчих потреб школярів.

 

19.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Сучасні пристрої для співпраці.

 

Тема 4. Алгоритми з розгалуженням і повторенням (7 годин)

20.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженням.

 

21.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання умови.

 

22.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з циклами.

 

23. 

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та циклами для виконавців у середовищі програмування для дітей.

 

24.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.

 

25.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Використання логічних висловлювань з «якщо - то...».

 

26.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Розв’язок задач у середовищі програмування для дітей

 

Тема 5. Інформація (9 годин)

27.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

 

28.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

 

29. 

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Складові комп’ютера.

 

30. 

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Пристрої введення та виведення інформації.

 

31.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Зберігання інформації. Носії інформації.

 

32. 

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

 

33.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

 

34.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.

 

35.

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 
Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання