Каталог матеріалів

Урок №92 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Типи текстів. Навчаюся розрізняти текст-розповідь. Скла­дання усної розповіді

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №92. Типи текстів. Навчаюся розрізняти текст-розповідь. Скла­дання усної розповіді.

Мета: формувати в учнів уявлення про текст-розповідь; вдосконалювати вміння визначати складові частини тексту, навички складання усної розповіді; розширювати словниковий запас учнів; виховувати любов до тварин.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд19. Запам’ятай! Текст-розповідь — це текст, у якому про когось або про щось розповідається.

Слайд20-22. Прочитайте текст. Доведіть, що це текст-розповідь. Перевірте свої міркування за поданим висновком. Складіть і запишіть два розповідні речення про зайця.

Слайд23. Прочитай текст. Доведи, що це текст-розповідь

Слайд24. Гребля — споруда, що перегороджує річку або інший водотік для створення водосховищ.

Слайд25. Прочитай текст. Розкажи, що ти знаєш про бобрів.

Слайд26. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Запиши його. Доведи, що це текст-розповідь.

Слайд27. Фізкультхвилинка

Слайд28. Прочитай текст. Поясни, чому це текст-розповідь.

Слайд29. Підготуй усну коротку розповідь про кажана. Запиши зачин складеного тексту.

Слайд30. Прочитай текст. Склади і запиши два речення, які доповнять текст-розповідь.

Слайд31. Прочитайте текст. Розкажіть, про що в ньому розповідається. Доберіть до нього заголовок. Складіть і запишіть два розповідні речення, які завершать цей текст.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні