Каталог матеріалів

Урок №91 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, від­новлювати деформований текст

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №91. Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, від­новлювати деформований текст.

Мета: навчати знаходити в текстах виражальні засоби; розвивати вміння виділяти в тексті зачин, основну частину, кінцівку, абзаци; розвивати мовлення учнів; поповнювати словниковий запас; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд10. Прочитайте. Поясніть: це текст чи окремі речення.

Слайд11. У деформованому (зміненому) тексті порушено послідовність у розташуванні речень.

Слайд12. Прочитай і визнач послідовність речень у тексті. Постав у клітинках біля речень відповідні цифри. Випиши з тексту спочатку два слова з наголосом на першому складі, а потім два слова з наголосом на другому складі.

Слайд13. Визнач, у якій послідовності треба розташувати речення, щоб прочитати текст. Прочитай утворений текст. Добери до нього заголовок. Запиши перше речення тексту. Доведи, що воно є розповідним.

Слайд14. Фізкультхвилинка.

Слайд15. Прочитай і визнач послідовність речень у тексті. Побудуй звукові схеми виділених слів.

Слайд16. Прочитай і визнач послідовність речень у тексті. Випиши розповідне окличне речення. Поясни свою думку.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні