Каталог матеріалів

Урок №90 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, від­новлювати деформований текст

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №90. Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, від­новлювати деформований текст.

Мета: навчати знаходити в текстах виражальні засоби; розвивати вміння виділяти в тексті зачин, основну частину, кінцівку, абзаци; розвивати мовлення учнів; поповнювати словниковий запас; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд8. Прочитай текст про ромашку. Поясни, як ти розумієш виділене сполучення слів.

Слайд9. Запам’ятай! У тексті можуть уживатися слова з переносним значенням, образні висловлювання, порівняння.

Слайд10. Прочитай текст.

Слайд11. Околиця — віддалена від центру частина населеного пункту, його передмістя.

Слайд12. Прочитай початок тексту. Склади і запиши два речення про красу природи навесні. Використай у складених реченнях порівняння, образні висловлювання.

Слайд13. Фізкультхвилинка.

Слайд14. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Розкажіть, із ким порівнюють у тексті березень. Випишіть народні прикмети. Розкажіть про них удома. Перевірте їх разом із батьками.

Слайд15. Добери до іменника лелека інші назви цього птаха, які є в різних регіонах України (одну з них шукай у тексті вправи 5).

Слайд16. Поміркуй, на що схожий метелик. Добери порівняння. Склади і запиши текст (3-4 речення) про метелика, використовуючи дібрані слова.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні