Каталог матеріалів

Урок №89 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Вступ до теми. Текст. Навчаюся розпізнавати текст за його основними ознаками

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №89. Вступ до теми. Текст. Навчаюся розпізнавати текст за його основними ознаками.

Мета: дати учням уявлення про будову тексту, його частини; розвивати вміння виділяти в тексті зачин, основну частину, кінцівку, абзаци; розвивати мовлення учнів, інтерес до спорту; поповнювати словниковий запас; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд25-26. Запам’ятай! У тексті є початок (зачин), основна частина і кінцівка. Кожна частина тексту починається з нового рядка — абзацу.

Слайд27. Установи відповідності між частинами тексту і їх назвами.

Слайд28-30. Послухайте текст. Запишіть із пам’яті зачин тексту.

Слайд31. Запам’ятай! Зачин — це початок тексту. Основна частина — виклад змісту цього тексту. Кінцівка — його завершення.

Слайд32. Поміркуй, який заголовок можна дібрати до тексту, у якому розповідається про теплі весняні дні.

Слайд33. Фізкультхвилинка.

Слайд34. Прочитайте. Подумайте, як можна назвати цю казку.

Слайд35. Василь Сухомлинський «Камінь» .

Слайд36. Прочитай зачин тексту. Постав наголос у словах цього речення (зачині).

Слайд37-38. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Назвіть зачин і основну частину тексту. Допишіть кінцівку тексту (це може бути окличне речення).

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні