Каталог матеріалів

Урок №87 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Вступ до теми. Текст. Навчаюся розпізнавати текст за його основними ознаками

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №87. Вступ до теми. Текст. Навчаюся розпізнавати текст за його основними ознаками.

Мета: дати учням уявлення про текст, його ознаки; навчати розпізнавати текст за його основними ознаками, добирати заголовок до тексту; розвивати мовлення учнів; поповнювати словниковий запас; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд8. Запам’ятай! Зв’язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності.

Слайд9. Склади і запиши слово з поданих букв. Склади і запиши речення з іменником текст.

Слайд10. Прочитайте і порівняйте написане ліворуч і праворуч. Поясніть, де речення зв’язані між собою, а де — ні.

Слайд11. Запам’ятай! До тексту можна дібрати заголовок. Заголовок — назва будь-якого твору, статті, газети, журналу.

Слайд12. Доповни речення словами з довідки. Полічи кількість звуків і букв у виділеному слові.

Слайд13. Прочитай. Доведи, що це текст.

Слайд14. Фізкультхвилинка.

Слайд15. Прочитай. Визнач межі речень. Постав відповідні розділові знаки. Склади і запиши два речення, які доповнять текст про природу навесні.

Слайд16. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Слайд17. Прочитай. Доведи, що це текст.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні